Dotace a granty pro majitele nemovitostí (uzávěrka červen 2018)
| 8. květen 2018 22:09

Jste majitelem nemovitosti a nemáte prostředky na její opravu? Přinášíme Vám seznam dotací a grantů, o které můžete v červnu požádat. Pokud naopak prostředky nabízíte, neváhejte nám napsat! Rádi Vaší nabídku zveřejníme!

Nadace Občanského fóra vyhlašuje program na záchranu opomíjených památek v České republice. O grant si mohou zažádat fyzické a právnické osoby, za předpokladu, že prokáží iniciativu při péči o památku. Přihlášené projekty musí být realizovány v období říjen 2018 - listopad 2019 včetně. O grant nelze žádat opětovně na projekty podpořené v minulých letech! Výše poskytnutého grantu je maximálně 50 000 Kč. Jedná se o nadační finanční příspěvek účelově vázaný. Termín podání žádostí je do 30.6.2018.

Více informací zde: http://www.nadaceof.cz/opomijene-pamatky.

 

Kraj Vysočina vyhlašuje program na zachování a obnovu specifického rázu venkovské zástavby, jejího organického sepětí s krajinou, její přirozené a jedinečné působivosti v místě a v krajině, obnovu kulturních památek na venkově, veřejného prostoru apod. V oblasti péče o památky je dotace určena například na obnovu sakrálních staveb, drobné architektury a dalších objektů. Lze ji využít i na obnovu a zřizování veřejné zeleně. Minimální výše dotace činí 30.000 Kč, maximální představuje 127.000 Kč. Termín podání žádostí je do 29.6.2018.

Více zde: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/upozorneni.