Dotace a granty pro majitele nemovitostí (uzávěrka červenec a srpen 2018)
| 14. června 2018 20:37

Jste majitelem nemovitosti a nemáte prostředky na její opravu? Přinášíme Vám seznam dotací a grantů, o které můžete požádat. Pokud naopak prostředky nabízíte, neváhejte nám napsat! Rádi Vaší nabídku zveřejníme!

Statutární město Frýdek - Místek vyhlašuje program regenerace objektů s historickou nebo historizující fasádou nacházejících se na území statutárního města Frýdku-Místku mimo Městské památkové zóny, nezapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Maximální výše dotace na projekt je 300 tis. Kč. Termín podání žádostí do 13. 7. 2018.

Více zde: http://www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/0698894-program-regenerace-objektu-s-historickou-nebo-historizujici-fasadou-na-uzemi-mesta-frydku-mistku-na-rok-2018-vyzva-c-2.html

 

Město Nymburk vyhlašuje dotace na opravu a údržbu vnějšího vzhledu budov, které se nacházejí v městské památkové zóně Nymburk. O dotaci může žádat fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem budovy. Dotace je určena na částečnou úhradu odborných prací jako stavebně-historický a restaurátorský průzkum a dále na úhradu nákladů spojených se zachováním, obnovou a regenerací nemovitostí. Maximální výše podpory je 200 tis. Kč (50% skutečných nákladů), resp. 30 tis. Kč na restaurátorský a stavebně-historický průzkum.

Termín podání žádostí do 31. 7. 2018.

Více zde: http://www.mesto-nymburk.cz/index.php?sekce=2&idO=74

 

Magistrát města Olomouce vyhlašuje granty na rozvoj kulturního dědictví (památku UNESCO a NKP). Prostředky jsou určeny na obnovu památek, restaurování jejich částí, realizaci bezbariérových přístupů, zabezpečení, expozice, obnovu parku, digitalizaci a modernizaci. Žadateli mohou být vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících. Projekt musí být realizován na území aglomerace vymezené v integrované strategii ITI pro Olomouckou aglomeraci. Termín podání žádostí do 28. 8. 2018.

Více zde: http://www.olomouc.eu/administrace/repository/gallery/articles/19_/19913/1.v%C3%BDzva.cs.pdf.