Dotace a granty pro majitele nemovitostí (uzávěrka březen 2018)
| 6. března 2018 16:14

Jste majitelem nemovitosti a nemáte prostředky na její opravu? Přinášíme Vám seznam dotací a grantů, o které můžete v březnu požádat. Pokud naopak prostředky nabízíte, neváhejte nám napsat! Rádi Vaší nabídku zveřejníme!

Krajský úřad kraje Vysočina vyhlašuje granty na obnovu historicky a památkově cenných konstrukcí a stavebních prvků objektů, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se v chráněných územích (městských a vesnických památkových rezervacích nebo městských a vesnických památkových zónách) a výrazným způsobem se uplatňují v jejich výrazu. O grant ve výši 10.000 - 100.000,- Kč mohou do 16. 3. 2018 žádat vlastníci nemovitostí.
Více informací zde: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ .

Krajský úřad kraje Vysočina vyhlašuje granty na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek. Jedná se zejména o statické posudky, restaurátorské průzkumy, stavebně historické průzkumy, stratigrafické, mykologické, dendrochronologické průzkumy jednotlivých konstrukcí a objektů, archeologické výzkumy a další. O grant ve výši až 30.000 Kč mohou do 31. 3. 2018 žádat vlastníci nemovitostí - kulturních památek.
Více informací zde: http://extranet.kr-vysocina.cz/edotace/ .

Česko-německý fond budoucnosti vyhlašuje granty na projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Žádat lze i o prostředky na opravu památek. Finanční podporu z Česko-německého fondu budoucnosti mohou obdržet žadatelé, kteří projekt realizují společně s německým resp. českým partnerem. Žadatelem či partnerem může příp. být i jednotlivá osoba. Doba realizace projektu může být až 2 roky. Příspěvek požadovaný z Fondu budoucnosti smí představovat maximálně  50%  celkových nákladů na projekt.Jedná se o každoroční výzvu, uzávěrka je vždy 15. srpna příslušného roku. Ve výjimečných případech, kdy by mohla být ohrožena realizace projektu, je možné podat žádost do konce každého čtvrtletí. Týká se to výlučně žádostí, kdy se jedná o havarijní stav objektu nebo o projekt mimořádného významu pro česko-německé vztahy.
Více zde: http://www.fondbudoucnosti.cz/pro-zadatele/podani-zadosti/ .