Tibor Abel: rozhovor s odborníkem přes exekuce
Radomír Kočí | 21. prosince 2017 10:05

Přínášíme Vám rozhovor s Ing. Tiborem Abelem, který se exekucím a nemovitostem věnuje přes 15 let a řadí se mezi odborníky v této problematice. Pan Abel se rozhodl spojit své síly s Prázdnými domy a nabídnout své zkušenosti, při řešení některých problematických nemovitostí. V rámci Prázdných domů nabízí úvodní konzultaci zdarma. 

Tibore, jak vše začíná?

Příčinou každé exekuce je dluh, nejčastěji finačního charakteru. Před samotnou exekucí však musí proběhout dvě soudní kolečka. V prvním řížení soud posuzuje zda dluh skutečně existuje a kdy má být zaplacený. Pokud dlužník rozsudek soudu ignoruje, může se věřitel obrátit na soud podruhé a požádat aby byla nařízena exekuce.

Vše začíná tedy u soudu?

Exekuci nařizuje soud a exekutor jen vykonává jeho rozhodnutí. Vše však začíná u věřitele. Ten dává podnět soudu na prošetření dluhu a jeho následnou exekuci.

Co je nejčastější příčinou, že dojde k exekučnímu řízení?

Velmi častou příčinou exekucí je, že si lidé nekontrolují poštu na trvalém bydlišti, pokud na něm nejsou fyzicky přítomní. Pokud má člověk aktivní datovou schránku jako fyzická osoba, věškeré úřední dokumenty musí chodit tam, jinak se považují za nedoručené.

Máš nějaké doporučení jak se zachovat, pokud se přesto člověk dostane do situace, kdy ho ohrožuje exekuce?

  1. Vždy se snažte situaci aktivně řešit. Problémy a dluhy se začínájí zvětšovat v případě, kdy lidé přestanou, nebo vůbec nezačnou komunikovat s věřiteli. V takovémto případě se celý problém může změnit na exekuční řízení, které je složitější.
  2. Snažte se věřitelem/exekutorem (podle toho v jáké fázi se nacházíte) spojit a domluvit se na formě splátek, nebo jiné možnosti vypořádání dluhu. V prvních 30 dnech od doručení dopisu od exekutora lze exekuci nejvýhodněji zastavit.

Jsme organizace zabývající se prázdými nemovitostmi. Jak funguje exekuce nemovitostí?

V případě exekuce nemovitosti se jedná o jeden z posledních kroků jak dlužnou částku vymoci. Zvláští status májí nemovitosti kde dlužník bydlí (má zde trvalé bydliště), k exekuci takové nemovitosti by mělo docházet opravdu jako k poslední možné variantě. Od dražby se taktéž upouští pokud samotný dluh nepřesahuje 30.000Kč, tento případ se však nevstahuje na případy pokud se vymáhá výživné, náhrada újmy způsobené ublížením na zdraví čí trestným činem.

Jaký je průběh exekuce v případě nemovitosti?

Průběh exekuce nemovitosti je následovný:

  1. Vydání exekučního příkazu 
  2. Stanovení soudního znalce na ocenění nemovitosti a její obvyklé ceny 
  3. Exekutor pravomocně určí cenu nemovitosti a vydá dražební vyhlášku s datem a časem dražby. V dražbě se v 1. kole nemovitost začíná prodávat za 2/3 obvyklé ceny v dalších kolech se pak cena snižuje až na v 5. Kole, kde vyvolávací cena je 25% obvyklé ceny 
  4. Z dražby my měl vzejít vítěz, který nabídl nejvyšší cenu. Pokud má o nemovitost někdo eminentní zájem, ale dražby se nezúčastnil, může vítěze dražby přeplatit, pokud nabídne o 25% vyšší částku.
  5. Následně dochází k uspokojení věřitelů, pokud se nemovitost prodá za více, než je součat pohledávek, přebytek se vypláci dlužníkovi.

Nakonec bych serád zeptal na nějaké nedávné případy, které si pomohl vyřešit.

Zajímavý příběh, který mě teď napadá je o manželském páru, kteří z důvodu nemoci jednoho z nich nemohli splácet své závazky. Nakonec se jednalo o dluh přesahující 5 miliónů korun. Exekuci měli na svém bytě v hodnotě 3 miliónů. Pokud by byt šel do dražby, výsledkem by bylo, že by přišli o byt a stejně jim zůstal dluh v hodnotě kolem 3 miliónů. Situace zabrala přibližne rok práce, ale nakonec jsme je kompletně odlužili. Dnes žijí spokojeně v podnájmu, ale bez dluhů.

Je i nějaký případ, kdy se podařilo nemovitost zachránit?

Určitě ano, každá exekuce je specifická. Rešili jsme případ 3 bratrů, kteří měli dohromady nemovitost v hodnotě 10 miliónů, kde každý vlastnil 1/3. Jeden z bratrů měl na sve třetině exekuce v hodnotě přibližně 6 miliónů. Dluhy se nám podařio snížit přibližně na na 30%. Následně jsme situaci řešili za pomoci zbylých dvou bratrů, kteří zadluženou třetinu odkoupili a svého bratra nechali bydlet v podnájmu. Ing. Tibor Abel se problematikou exekucí nemovitostí zabývá přes 15 let. Za dobu jeho fungování pomohl mnoha lidem vyřešit jejich težké životní situace a vyřešil přes 2000 exekucí.

V případě dotazů na téma exekuce a insolvence budeme rádi, když se na nás obrátíte.

V rámci spolupráce s projektem Prázdné domy, nabízí Ing. Tibor Abel úvodní konzultaci zdarma. 

info@prazdnedomy.cz