Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 33 54 55 56 57 58 59 60 66 98 130
Počet objektů v databázi: 3877

Jesle K Lučinám 2591/23

Objekt jeslí, později byl využíván jako kanceláře. Nevyužívaný, prázdný a v ohrožení demolice. Připravuje se na místě výstavba nového Domu sociálních služeb.

detail

Débeřský dvůr

Zdejší velkostatek, resp. panský poplužní dvůr tzv. Débeřský, byl založený ve dříve pusté krajině pozemkovou vrchností. Z něho byly obdělávány okolní pozemky, které se vyznačují velmi příhodnými podmínkami - téměř rovinatým okolím a úrodnou půdou. K založení panského dvora došlo zřejmě v dávných…

detail

BD Vyšehradská 29

Bytový dům s dvorním věžovým objektem, který býval za první republiky veřejným domem, oficiálně prezentovaný jako restaurace s programem, po válce přestavěn na byty. V současnosti je objekt prázdný a počítá se z jeho demolicí

detail

Kaple Navštívení Panny Marie

Centrální osmiboká kaple z r. 1662 byla renovována r. 1742. Je kryta přílbovou střechou, zevnitř s imitovanou kupolí. Fasádu má členěnu lizénami, okna ve tvaru termálních s drobným dělením. Menší patrový přístavek má valbu se sanktusníkovou zvoničkou.(Památkový katalog) V současnosti v majetku…

detail

Zámek Lískovice

Pseudogotický zámeček pochází z roku 1884. Jde v podstatě o bývalou hájovnu, která byla po přístavbě věže rozšířena na zámeček. V současné době není udržován. (zdroj Mapy.cz)

detail

Porodnice Slovany

Areál bývalé porodnice na Slovanech v Plzni. Škola v nové budově na Slovanech zahajovala ještě jako nezkolaudovaná v únoru 1939. Její vybudování měla na starost proslulá firma Müller a Kapsa, projekt navrhl známý plzeňský architekt Václav Klein. Objekt se stavěl dva roky, od léta 1937 do února 1939…

detail

Kostel sv. Jiří Mučedníka

Původně gotický dřevěný kostel je zmiňován v polovině 14. stol. Současná svatyně pochází z r. 1773. Jednolodní barokní stavba. Hlavní oltář z r. 1773. Postranní oltáře a kazatelna byly pořízeny r. 1827. Na počátku 21. stol. prošel zchátralý objekt rozsáhlou rekonstrukcí. (mapy.cz)

detail

Janovka 16

Jedná se podstávkový dům. Podstávka je u objektu tvořena sloupky, rozpěrou, která je vložena pod ližinou mezi sloupky. Rozpěra s pásky je seříznutá do tvaru plochého segmentového oblouku. Celá konstrukce podstávky má vodorovný bedněný obklad.

detail
1 33 54 55 56 57 58 59 60 66 98 130