Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 32 64 95 123 124 125 126 »
Počet objektů v databázi: 3775

vila Marek

Dům ve vernakulárním, či venkovském stylu anglického cottage. Základem dispozice je latinský kříž s velmi krátkými rameny. Významnou úlohu při formování stavby hraje vysoká střecha s keramickou krytinou, vytvářející dojem prejzů, a vysoké štíty buď hladké nebo vertikálně členěné jakoby hrázděným…

detail

Strupplova vila

Spíše romanticky pojímaný dům obdélné dispozice pouze s malou diferencí hmot. Objevuje se zde Grégrova typická barrandovská, velmi drsná omítka, objekt je pokryt nízkou zvalbenou střechou s prejzy. Podobně jako u dalších vil umístěných v prudkém svahu s výhledem do vltavského údolí, i zde architekt…

detail

Vila Zima

Rekonstrukce do vnějšího vzhledu ale přinesla ještě jeden cizorodý prvek , a to novodobé zádveří s polokruhovým obloukem, který je v příjmem rozporu se všemi prvky funkcionalistické vily, disponované v podobě písmene L s krátkými rameny: do průčelí se v patře otevírá pravoúhlou loggií, na opačné…

detail

Obchodní sladovny Olomouc

Měla původně dva spojené dvoulískové hvozdy (pro výrobu sladů různých typů), dvoupodlažní humna o rozloze 3 700 m2 a tři patra sýpek k ukládání ječmene a sladu. Celý závod poháněl parní kotel s Mayerovým rozvodem, a dva parní kotle Boullier. Přísun vody pro sladovnu byl zajišťován pomocí výkonné…

detail

Vila Kancnýřka

Zajímavou stavbu na půdorysu písmene V (její jádro tvoří šestiboký centrální prostor, z něhož vybíhají tři jednopatrová obdélná křídla). Působí monumentálním dojmem. Je to dáno působivým využitím architektonických prostředků, zejména minimalizací oken na čelní fasádě a odstupňováním vstupu a věže.…

detail

Rezidence Miloše Havla

Spíše romanticky pojatá vila navazující na typ cottage, se štíty a vysokými prejzovými střechami, které jsou prolomeny vikýřovými okny. Omítka je podobně jako u dalších barrandovských vil zdrsněna, okna jsou tradiční, směrem do ulice je chrání barokizující mříže. Nově byl upraven vstup v…

detail
1 32 64 95 123 124 125 126 »