Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 33 66 98 126 127 128 129 130
Počet objektů v databázi: 3871

Vila Nad Kazankou 217

Dům je čtyřpodlažní. Hlavní jižní průčelí je šestiosé, se dvěma rizality, z nichž každý má po třech osách. Ve čtvrtém podlaží jsou rizality ukončeny malými terasami. Západní a východní průčelí domu jsou dvouosá, severní stranu člení schodišťový rizalit se dvěma osami převýšených oken. Ve středu…

detail

Vila Nad Kazankou 192

Dům je postaven v prudkém jižním svahu. Třípodlažní stavba má mansardovou střechu a obytné podkroví. Hlavní jižní průčelí člení dva půlkruhové vikýře, které svírají balkon nesený železobetonovými konzolami se zděným zábradlím. Podkroví domu osvětlují střešní vikýře. Přízemí domu od západu osvětluje…

detail

Vila Nad Kazankou 322

Vila stojí v prudkém jižním svahu nad ulicí, je čtyřpodlažní se suterénem a třemi patry. Stavba má ploché střechy a stupňovitě se rozvíjející soustavu teras. Patra nad přízemím postupně ustupují k západu a severu. Stavba má kamennou podezdívku. Hlavní vstup je od západu. Těleso přízemí je…

detail

Vila Viktor

Dům na obdélném protáhlém půdorysu stojí v prudkém jižním svahu nad ulicí. Stavbu zastřešuje soustava valbových střech. Os severozápadu ke stavbě přiléhá rizalit s rovnou střechou. Dům je třípodlažní s obytným podkrovím. Hlavní průčelí je sedmiosé, modeluje jej sloupový rizalit, jehož kladí nesou v…

detail

Vila Fiala

Dvoupodlažní dům zasazený do prudkého jižního svahu má předsazený suterén a vysokou mansardovou střechu.Nad suterénem před hlavním jižním průčelní je terasa. Ta nese půlkruhový zasklený portikus s dórskými sloupy, který v 1. patře přechází v terasu s kovovým zábradlím. Vstup na terasu z hlavní…

detail

Vila Jáchymov 911

Cena: 2 900 000 Kč
detail

Vila Věry Chytilové

Vila na ojedinělém místě, s nádhernými výhledy na město, ale také dobře viditelná, byť obklopená bohatou zelení. Přitom docela obtížně přístupná. Místo pro ni bylo vybráno s citem vskutku filmařským. Stojí v zeleni na kopci nad Prahou, sestupuje po svahu, od zeleně se odráží ostrou bělostí, přitom…

detail

Diplomatická čtvť

Obytný soubor monumentálně působících staveb s klasicizujícím tvaroslovím odkazujícím k tvorbě amerického arch. Louise Kahna. Stavby mají zároveň promyšlené detaily inspirované japonskou architekturou a poskytující svým obyvatelů, maximální intimitu bydlení. Jde o soubor 6 architektonicky čistých…

detail

BD Mlýnská 4

Cena: dohodou
detail
1 33 66 98 126 127 128 129 130