Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 14 15 16 17 18 19 20 26 51 76 101
Počet objektů v databázi: 3009

RD Petřvald 56

Bývalý kravín, později sklad starých vraků a náhradních dílů.

detail

Dvorana

Chátrající budova Dvorany v historickém centru města Loket. Sloužila jako městský dům kultury. Objekt žil ještě na počátku 90. let bohatým kulturním životem, po nevydařené privatizaci už ale roky chátrá, a budova se tak stala skvrnou na tváři historického města.V roce 2015 byla prohlášena za…

detail

Hoffmannova vila

Prvorepubliková vila byla v Lopatecké ulici postavena podle návrhu architekta Eduarda Hniličky ve stylu klasicizující moderny. „Z hlediska odboru památkové péče ministerstva jde o velmi dobře zachovalou ukázku architektonicky vysoce hodnotného řešení individuálního bydlení v období mezi světovými…

detail

Larischova vila

Tzv. zámeček Pardubice. Tuto vilu, které se v Pardubicích říká Zámeček, si objednal v roce 1885 hrabě Jiří Larisch-Mönnich u arch. Františka Schmoranze. Ano, toho Schmoranze, který ve stejném roce zabránil demolici Zelené brány v centru Pardubic. Zámeček je nechvalně známý kvůli své pohnuté…

detail

Dům U Lípy

Jedná se o nárožní patrový dům doplněný zděnou bránou s dvoukřídlími dřevěnými vraty. Objekt se dochoval v podobě z počátku 19. století. V Objektu můžeme nalézt stopy gotických a renesančních konstrukcí. Půdorys domu má zhruba tvar lichoběžníku a zasahuje hluboko do parcely. Dům je štítově…

detail

Nádraží Plešnice

Nádherná nádražní budova, od vybudování nového koridoru prázdná.

detail

Zámek Diana

1742 - první zmínka o loveckém zámečku Diana, pojmenovaném podle řecké bohyně lovu. V té době zde již několik desítek let sídlí páni z Kolowrat. Kolowratové přichází do kraje pod Přimdou v roce 1675, kdy Jan Václav Novohradský z Kolowrat (1638–1690), kterému je v roce 1660 udělen hraběcí titul,…

detail

Lovecký zámeček Bažantice

Lovecký zámeček/Bažantice patřící Lobkowiczům, v dezolátním stavu.

detail

Zámek Luka

Ves Luka, založená snad na přelomu 12. a 13. stol., je připomínána již v první polovině 13. stol. Roku 1239 vystupuje Václav z Luk, bezpochyby její majitel. Během druhé poloviny 13. stol. tu pak byl vytvořen manský statek, přináležející k Bochovu. Po několika držitelích z různých šlechtických rodů…

detail

Zámek Javorná

První zpráva o vsi i o zdejší tvrzi pochází z r. 1366, kdy patřily Luitoldovi z Javorné. Začátkem 15. stol. drželi Javornou Házmburkové a v l. 1412 – 1567 pánové z Plavna. Dalšími majiteli byli Hasištejnští z Lobkovic a od konce 16. stol. Colonnové z Felsu. Těm za účast na stavovském povstání v l.…

detail

Český pomologický ústav

Zpočátku byl v budově Český pomologický ústav, kde se odborníci zabývali ovocnářstvím. Postupně se z něj stala střední zahradnická škola. O tom, že stavbu navrhl Jurkovič, odborníci dlouho pochybovali. Na rozdíl od jeho ostatních staveb, je škola umírněnější a nemá tolik typických motivů…

detail

Výletní restaurace Tugemannova výšina

Původně výletní restaurace Tugemannova výšina, po druhé světové válce škola s internátem. Naposledy budovu využívali jako školu pro nedoslýchavé, ta se ale nakonec přestěhovala do nové budovy nedaleko a objekt začal chátrat.

detail

Smuteční síň Žamberk

V 80. letech 20. století postaveno jako smuteční síň. K tomuto účelu nebyl objekt nikdy používán. Byly zda výrobní a skladové prostory. 

detail

Valáškův, Dolní mlýn

Velký prázdný objekt bývalého Valáškova mlýna v Hluboké ulici. Významná dominanta místa. Velmi špatný stav.

detail

MD Hluboká 95

Historický řadový RD v centru města vedle proluky. nedávno změnil majitele. Zřejmě velice špatný stav

detail

Řadové stodoly z opuky

Řadové stodoly z opuky na lukrativním místě. Větší část z nich je prázdná.

detail

České vinařské závody Žamberk

Velmi rozsáhlý areál zcela v centru města mezi náměstím a zámkem. Do areálu spadá velká budova bývalého pivovaru z 19. století včetně problematické přístavby z druhé poloviny 20. století, hospodářské zázemí zámku pravděpodobně už z doby renesance a bývalý Habrův dvůr, dnes využívaný jako dočasné…

detail

Zámek Martiněves

Ves se v písemných pramenech objevuje již roku 1226, kdy byla její část součástí majetku kláštera v Doksanech. Druhá část vsi patřila zřejmě místnímu zemanskému rodu, z nějž se roku 1267 připomíná Vykel z Martěněvsi. Další majitelé z řad šlechty – vladykové ze Mšena – jsou sezením na zdejší tvrzi(?…

detail

Zámek Mirošovice

První zmínky o Mirošovicích pocházejí již z počátku 13. století, kdy byla jedna z částí vsi majetkem kláštera v nedalekém Oseku. V průběhu následujícího století zde již vzniklo panské sídlo, zřejmě tvrz, rytířů Mirošovských, jehož členové se zde připomínají k roku 1363. O podobě této starší tvrze i…

detail

Zámek Mlýnce

První zmínka o Mlýncích je datována k roku 1375. Zdejší tvrz je zmiňována až ke konci 17. století, avšak roku 1733 byla stržena. Na jejím místě dal Václav Kager ze Štampachu postavit barokní zámek, který byl roku 1883 od základů přestavěn v romantickém pseudogotickém stylu a okolo zámku byl také…

detail

Přádelna C.B. Göldner

Přádelnu postavil jí v roce 1910 C.B.Göldner, který měl přádelnu také v Hazlově. Přádelna byla na svou dobu moderní, měla svůj parní stroj pro výrobu elektřiny a vodárnu v horním patře boční věže. Později byla za továrnou přistavena barvírna nedaleko starého mlýna (Stockmühle) na Vlastislavském…

detail

Aquapark Bublava

5/1997 - myšlenka postavit k obci aquapark7/1999 - bylo vydáno stavební povolení (stavba měla být provedena částečně z dotací)8/1999 - smlouva o dílo za 95mil. Kč s firmou IPS (později Skanska)8/1999 - první dotace 17mil. Kč z ministerstva financí5/2000 - druhá dotace 20mil. Kč z ministerstva…

detail

Zámek Moravany

Původně na místě dnešního zámku Moravany stávala tvrz. Poprvé byla připomínána v roce 1430, kdy byla v majetku Zdeňka z Nestajova. Zámek tady vyrostl až někdy ve 40. letech 18. století, kdy panství získal od rodu Robmhapů Ignác Václav Carretto Millesimo. Tento původně italský šlechtický rod přišel…

detail

Zámek Nedražice

Od poloviny 17. do poloviny 18. století zdejší poplužní dvůr vlastnil rod Merklínských z Merklína. Ti po požáru nechali dvůr i tvrz opravit v barokním slohu. Dodnes se dochovaly dvě valeně zaklenuté místnosti a malé střílnové okénko. Na přelomu 19. a 20. století byl zámek romanticky upraven, při…

detail
1 14 15 16 17 18 19 20 26 51 76 101