Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 15 16 17 18 19 20 21 29 56 84 111
Počet objektů v databázi: 3327

Jezdecká kasárna Most

Objekty bývalých kasáren, v ulici jsou celkem čtyři, různí majitelé.

detail

Wölfelova / Weinmannova vila

2017 - v prosinci je na katastru nemovitostí na vile exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, zástavní právo smluvní a zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu. V jiných zápisech je podaná žaloba. Majitelka Mihačová Ivana má trvalé bydliště na adrese Čajkovského 69/108, což je o pár set metrů…

detail

Správní budova rafinerie cukru

Správní budova rafinerie cukru

detail

Skladiště firmy Lagerhausgenossenschaft

Sýpkový typ skladiště, vhodný pro dlouhodobé uložení obilí, zde byl v tonážním poměru 2/1 zkombinován s obilním silem vložením plechových trub do čtyř krajních – v tomto případě severních – polí čtyřpatrové dřevěné konstrukce. (Rozpony 3,5 × 3,5 metru, výška podlaží 2,9 metru, v přízemí 3,9 metru.)…

detail

Tschinkelova vila

Cena: 6 100 000 Kč
detail

Hotel Central Bečov nad Teplou

Jedná se o rozsáhlou čtvercovou budovu postavenou v secesním stylu s použitím mnoha pseudorenesančních a pseudobarokních prvků. Členitá budova je osazena mnoha arkýři a zakončena cibulovitou střechou. Jižní průčelí je šestiosé, východní pak pětiosé. Okna v rizolitech mají ve cviklech rozvinuté…

Cena: 800 000 Kč
detail

Lobkowiczký vrchnostenský pivovar

Barokní pivovar vystavěl v letech 1671 - 1672, významný italský architekt a stavitel Antonio della Porta. Výroba zde, byla zahájena v roce 1676. Kolem roku 1850 zasáhla do podoby komplexu stavba Severní státní dráhy, kdy výraznou část plochy zabrala železniční stanice. To bylo impulsem k rozsáhlé…

detail

Rekreační středisko ČSAD Praha Klíčov

Na přelomu let 1944 – 45 byl v Načetíně, Kalku a Kienhaidě vybudován spojený pracovní tábor pro české muže, žijící v manželství s Židovkami. Velitelství bylo v Načetíně, kde bylo ve dvou místních hostincích také ubytováno kolem 60 těchto vězňů. Pod vedením lesníků pracovali v lese, ovšem za dozoru…

detail

Rukavičkářské závody Abertamy

První rukavičkářskou dílnu se strojovou výrobou kožených rukavic v Abertamech založil mezi lety 1848–1850 zdejší rodák Adalbert Eberhart. V roce 1880 pracovalo v Abertamech již patnáct závodů. Na počátku 20. století roční produkce dosahovala 1,5 milionu párů rukavic, které se úspěšně vyvážely do…

detail

Rekreační středisko Lužec

Bývalé rekreační středisko společnosti "Potraviny Praha" v obci Lužec u Nejdku.

detail

Internát Rotava

Bývalý internát

detail

Cihelna Blovice

V Blovicích fungovala od 20. let 20. století cihelna s kruhovou pecí. Cihelna, situovaná ve výhodné poloze v blízkosti železniční stanice, byla postavena roku 1921 a fungovala až do devadesátých let, kdy byla výroba zastavena. Objekt dodnes chátrá bez využití a postupně se rozpadá. Součástí cihelny…

detail

Škola Jindřichovice

Objekt bývalé školy

detail

Usedlost čp. 6

Cena: 500 000 Kč
detail

Zámek Nekmíř

Obec Nekmíř leží asi 12 km severozápadně od Plzně. Na západním okraji vsi stojí rozlehlý areál bývalého panského dvora, jehož oddělenou součástí je i trojkřídlý jednopatrový pozdně barokní zámek, který je vystavěn na půdorysu písmene U. Objekt má dochované klenuté arkády v přízemí a je umístěn na…

detail

Zámek Nový Čestín

Cena: 4 500 000 Kč
detail

Zámek Brnky

Zámek je dvoupatrová, v jádře renesanční obdélníková budova se zbytky gotického zdiva z původní tvrze, stojící za hospodářským dvorem. Hlavní západní průčelí je členěno lizénami a obdélníkovými okny. Vstupní portál je zdobený boltcovým ornamentem a profilovaným trojúhelníkovým štítem, podepřeným…

detail

Zámek Osov

Na místě zámku původně stávala tvrz připomínaná poprvé roku 1504. V držení panství se vystřídala celá řada majitelů, než koupil Osov v roce 1677 Ferdinand Maxmilián z Kounic. Za Kouniců se poměrně malý statek změnil v rozsáhlejší panství, k němuž náleželo 12 vesnic. Noví majitelé nechali původní…

detail

Zámek Palvinov

První zmínky o vsi Palvinov se dochovali až ze 16. stol, kdy roku 1540 ji Břetislav Švihovský prodal Pavlovi Tomkovi a jeho strýcům Janovi a Václavovi Tomkům z Čejkov. Nejspíš právě za Tomků z Čejkov vzniklo v Palvínově ve druhé polovině 16. stol první panské sídlo, jehož podoba není známa. Snad na…

detail

Zámek Pavlov

 První písemná zmínka o obci pochází z roku 1377. Na místě středověké tvrze byl vystavěn prostý zámek. U zámku se nacházel rozsáhlý hospodářský dvůr. Obec původně náležela k biskupskému majetku v Červené Řečici. V roce 1614 za Magdalény Robhámpové ze Ptení se zámek se dvorem stal samostatným…

detail

Zámek Poláky

Cena: 3 900 000 Kč
detail

Zámek Polní Voděrady

1577 - první prokazatelné zmínky o zdejší tvrzi 1642 -  tvrz nechal Jan Burián Slavíkovec ze Slavíkova raně barokně upravit, dále sloužila rychle se střídajícím majitelům panství 1861 - velkostatek koupil Václav Ignác z Eisensteinu. Zřejmě za něj byl objekt rozšířen, později opatřen jednotnou…

detail

Zámek Prašný Újezd

1815 - Svobodný pán ze Stillfriedu na Terešově, jemuž panství se vsí patřilo v letech 1815–1832, dal zámek snížit na přízemní, rovněž s věžičkou. 1875 - Prašný Újezd byl připojen k Liblínu.  1950 - Zámek byl majetkem JZD a byly v něm umístěny kanceláře. 2018 - Zámek je v majetku zemědělské…

detail
1 15 16 17 18 19 20 21 29 56 84 111