Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 15 16 17 18 19 20 21 26 50 75 99
Počet objektů v databázi: 2965

Jezdecká kasárna Most

Objekty bývalých kasáren, v ulici jsou celkem čtyři, různí majitelé.

detail

Wölfelova / Weinmannova vila

2017 - v prosinci je na katastru nemovitostí na vile exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, zástavní právo smluvní a zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu. V jiných zápisech je podaná žaloba. Majitelka Mihačová Ivana má trvalé bydliště na adrese Čajkovského 69/108, což je o pár set metrů…

detail

Správní budova rafinerie cukru

Správní budova rafinerie cukru

detail

Skladiště firmy Lagerhausgenossenschaft

Družstvo německých zemědělců, založené roku 1897 pro výstavbu a provoz obilních skladišť v politických okresech Duchcov, Teplice a Ústí nad Labem (Deutsche Lagerhausgenossenschaft) začalo stavět skladiště při vlečce v předlické průmyslové čtvrti současně se skladištěm teplickým. Opět použilo typový…

detail

Tschinkelova vila

2017 - na prodej  za 6.100.000,- přes RK realityadservice.cz 1990 - po revoluci byl areál léčebny shledán jako nedostačující a příliš nákladný na provoz. Pacienti proto byli přesunuti do zařízení v Hájí u Duchcova. Budova prodělala ještě následnou rekonstrukci, ale od té doby je prakticky nevyužitá…

detail

Hotel Central Bečov nad Teplou

Jedná se o rozsáhlou čtvercovou budovu postavenou v secesním stylu s použitím mnoha pseudorenesančních a pseudobarokních prvků. Členitá budova je osazena mnoha arkýři a zakončena cibulovitou střechou. Jižní průčelí je šestiosé, východní pak pětiosé. Okna v rizolitech mají ve cviklech rozvinuté…

detail

Lobkowiczký vrchnostenský pivovar

Barokní pivovar vystavěl v letech 1671 - 1672, významný italský architekt a stavitel Antonio della Porta. Výroba zde, byla zahájena v roce 1676. Kolem roku 1850 zasáhla do podoby komplexu stavba Severní státní dráhy, kdy výraznou část plochy zabrala železniční stanice. To bylo impulsem k rozsáhlé…

detail

Rekreační středisko ČSAD Praha Klíčov

Na přelomu let 1944 – 45 byl v Načetíně, Kalku a Kienhaidě vybudován spojený pracovní tábor pro české muže, žijící v manželství s Židovkami. Velitelství bylo v Načetíně, kde bylo ve dvou místních hostincích také ubytováno kolem 60 těchto vězňů. Pod vedením lesníků pracovali v lese, ovšem za dozoru…

detail

Rukavičkářské závody Abertamy

První rukavičkářskou dílnu se strojovou výrobou kožených rukavic v Abertamech založil mezi lety 1848–1850 zdejší rodák Adalbert Eberhart. V roce 1880 pracovalo v Abertamech již patnáct závodů. Na počátku 20. století roční produkce dosahovala 1,5 milionu párů rukavic, které se úspěšně vyvážely do…

detail

Rekreační středisko Lužec

Bývalé rekreační středisko společnosti "Potraviny Praha" v obci Lužec u Nejdku.

detail

Internát Rotava

Bývalý internát

detail

Cihelna Blovice

V Blovicích fungovala od 20. let 20. století cihelna s kruhovou pecí. Cihelna, situovaná ve výhodné poloze v blízkosti železniční stanice, byla postavena roku 1921 a fungovala až do devadesátých let, kdy byla výroba zastavena. Objekt dodnes chátrá bez využití a postupně se rozpadá. Součástí cihelny…

detail

Škola Jindřichovice

Objekt bývalé školy

detail

Keramické závody Třemošná

V roce 1855 byl v blízkosti Třemošné (na Orlíku) objeven kaolin, počal se tak rozvíjet keramický průmysl - podobně jako v Horní Bříze. V Třemošné vznikly v minulosti 3 velké keramičky: 1) V roce 1875 založila v Třemošné belgická akciová společnost plavírnu kaolinu a továrnu na hliněné zboží. Koncem…

detail

Usedlost čp. 6

Venkovsaká usedlost s dochovaným selskobarokním štítem obytného stavení je datována do 19. století, přesněji do roku 1865. Tento letopočet je zaznamenám na štítu obytného stavení. Usedlost na konci 20. století byla neosídlena, velmi zpustla a její budovy jsou v havarijním stavu.

detail

Zámek Nekmíř

Obec Nekmíř leží asi 12 km severozápadně od Plzně. Na západním okraji vsi stojí rozlehlý areál bývalého panského dvora, jehož oddělenou součástí je i trojkřídlý jednopatrový pozdně barokní zámek, který je vystavěn na půdorysu písmene U. Objekt má dochované klenuté arkády v přízemí a je umístěn na…

detail

Zámek Brnky

Zámek je dvoupatrová, v jádře renesanční obdélníková budova se zbytky gotického zdiva z původní tvrze, stojící za hospodářským dvorem. Hlavní západní průčelí je členěno lizénami a obdélníkovými okny. Vstupní portál je zdobený boltcovým ornamentem a profilovaným trojúhelníkovým štítem, podepřeným…

detail

Zámek Osov

Na místě zámku původně stávala tvrz připomínaná poprvé roku 1504. V držení panství se vystřídala celá řada majitelů, než koupil Osov v roce 1677 Ferdinand Maxmilián z Kounic. Za Kouniců se poměrně malý statek změnil v rozsáhlejší panství, k němuž náleželo 12 vesnic. Noví majitelé nechali původní…

detail

Zámek Palvinov

První zmínky o vsi Palvinov se dochovali až ze 16. stol, kdy roku 1540 ji Břetislav Švihovský prodal Pavlovi Tomkovi a jeho strýcům Janovi a Václavovi Tomkům z Čejkov. Nejspíš právě za Tomků z Čejkov vzniklo v Palvínově ve druhé polovině 16. stol první panské sídlo, jehož podoba není známa. Snad na…

detail

Zámek Pavlov

 První písemná zmínka o obci pochází z roku 1377. Na místě středověké tvrze byl vystavěn prostý zámek. U zámku se nacházel rozsáhlý hospodářský dvůr. Obec původně náležela k biskupskému majetku v Červené Řečici. V roce 1614 za Magdalény Robhámpové ze Ptení se zámek se dvorem stal samostatným…

detail

Zámek Poláky

Osídlení dnešních Poláků má velmi starý původ: jižně od vsi bylo zkoumáno pohřebiště bylanské kultury ze 7.–5. století před naším letopočtem, údajně největší v Evropě. Dnešní ves se poprvé připomíná 1318, kdy byla majetkem Víta a Bavora z Poláků. Z jejich sídla se vyvinula tvrz, která je základem…

detail

Zámek Polní Voděrady

1577 - první prokazatelné zmínky o zdejší tvrzi 1642 -  tvrz nechal Jan Burián Slavíkovec ze Slavíkova raně barokně upravit, dále sloužila rychle se střídajícím majitelům panství 1861 - velkostatek koupil Václav Ignác z Eisensteinu. Zřejmě za něj byl objekt rozšířen, později opatřen jednotnou…

detail

Zámek Postoloprty

 Postoloprty vznikly při bývalém benediktinském mužském klášteře Porta Apostolorum. Odtud pozdější název města. Ves je poprvé doložena v r. 1125. Za vlády Jiřího z Poděbrad se ves dostala do vlastnictví rodu z Veitmile a Šebestián z Veitmile zde r. 1514 postavil tvrz. V majetku tohoto rodu byla…

detail
1 15 16 17 18 19 20 21 26 50 75 99