Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 16 17 18 19 20 21 22 25 49 73 97
Počet objektů v databázi: 2886

Zámek Prašný Újezd

1815 - Svobodný pán ze Stillfriedu na Terešově, jemuž panství se vsí patřilo v letech 1815–1832, dal zámek snížit na přízemní, rovněž s věžičkou. 1875 - Prašný Újezd byl připojen k Liblínu.  1950 - Zámek byl majetkem JZD a byly v něm umístěny kanceláře. 2018 - Zámek je v majetku zemědělské…

detail

Zámek Přečín

Pravděpodobně nejstarší součástí dnešního rozsáhlého areálu je budova bývalého obytného stavení tvořící západní část jižní fronty. Trojprostorová podsklepená budova je vůči zbytku východozápadně orientované jižní fronty postavena napříč ve směru přibližně sever-jih. Sklepy budovy jsou zaklenuty…

detail

Pivovar vévody Ludvíka Salvatora Toskánského

Bývalý panský pivovar pochází z poloviny 16. století. Na zdech ve východní části stavby jsou zbytky renezanční ozdobné omítky. Vrchol výroby piva byl zaznamenán v poslední třetině 19. stol. Na přelomu 19. a 20. století patřil vévodovi Ludvíku Salvátoru Toskánskému. Provoz pivovaru byl zastaven v r.…

detail

Lovecký zámeček u Rohoznice

Lovecký zámeček nacházející se v lese u Klechtáveckého rybníka v katastru obce Rohoznice dal v roce 1880 postavit majitel velkostatku Dobřenice Karel Daniel Weinrich. Je to jednopatrová pseudogotická stavba se schodišťovou vížkou a cimbuřím a sklepem. V přízemí jsou dvě místnosti, v té hlavní se…

detail

Zámek Ronov nad Sázavou

Zámek byl vystavěn na obdélném půdorysu. Jedná se o patrový, obdélný objekt, s členitou novobarokní fasádou s rizality a štíty. Okenní otvory jsou lemovány šambránami s rostlinnými motivy a bohatými parapetními výplněmi. Severní průčelí do zahrady zdobila přízemní lodžie na sloupech a pilířích,…

detail

Zámek Skřivánek

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1733, kdy zde již stál panský dvůr. V té době patřil Skřivánek pod panství Úsobí. V roce 1793 jej Jan Antonín Richlý (psaný také jako Rychlý) vyňal s úsobského panství, osamostatnil a vytvořil nové panství. V roce 1797 k němu připojil Okrouhličku. Roku 1810…

detail

Malý, Šmídův mlýn

Mlýn byl připomínán ve 2. polovině 18. století, mlel do začátku 50. let 2O. století. V 60. letech 20. století mlel a šrotoval krmiva pro zemědělský podnik. Později v něm byly sklady a chlévy sloužily pro chov dobytka. V 90. letech minulého století byl vrácen původním majitelům.

detail

Zámek Slavice

Zámek, který sloužil za sídlo vrchnostenských správců, vznikl koncem 18. století přestavbou starého ovčína. Zásadní přestavbou, při níž zanikly i poslední pozůstatky původní tvrze, prošel zámek kolem roku 1820 a získal při ní svoji současnou podobu. V roce 1925 byla k zámku přistavěna historizující…

detail

Zámek Smidary

Spustlý empírový zámek. Na místě se nacházela tvrz už v 16. století.

detail

Zámek Smilov

Zámeček ve Smilově u Štoků nikdy nepatřil mezi důležitá šlechtická sídla, přesto ho vlastnily i přední evropské rody. Ještě po druhé světové válce byl v bezvadném stavu, pak ale přišlo čtyřicet let komunistické totality. A po nich z kdysi útulného zámku zbyly ruiny. Vesnička Smilov vznikla nejspíš…

detail

Zámek Stvolínky

Nejstarší zprávy o vsi se objevují již v průběhu 14. století, není ale jasné, kdy byla v místech původního dvorce založena gotická tvrz. Ves totiž patřila od počátku 15. století k blízkému hradu Ronovu, sídlu jedné z větví pánů z Dubé. V průběhu 15. století držel obě sídla Vilém z Illburka, který…

detail

Zámek Tmaň

  Zdejší staré chlévy nahradil nový kravín, složený ze dvou částí stupňovitě stoupajících do dvahu. Fasády člení vysoké lizény vysazené z lícových cihel, propojené úseky architrávu, na který dosedají sdružené otvory pícníku. Z režných cihel je vysazena i římsa a šambrány převýšených segmentově…

detail

Chalupa Příchovice

Krásná, leč opuštěná, chaloupka v Kořenově. Na fasádě chaloupky informace, že je na prodej, telefon je na neuroložku paní Redlovou, ta s prodejem nemá nic společného. Podařilo se nám kontaktovat majitele pana Redla přes adresu trvalého bydliště, informaci prý na fasádu napsali sousedé, chaloupka na…

detail

RD Kroměříž U Strže

Budova vedle elektrárny Strž Kroměříž. 

detail

Zámek Přívozec

Nejstarší zprávy o Přívozci jsou ve dvou listinách z 23. července 1366, kde se uvádí Sezema z Přívozce. Lze předpokládat, že zde již tehdy stála tvrz, i když nejstarší písemná zpráva o ní je až z r.1417. Po Sezemovi byl pánem na Přívozci Bohuš z Rožďalovic, kterému v r.1379 patřila také ves Jikavče…

detail

Hospoda Velemín

2017 - objekt je na prodej za 1 999 000 Kč u RK realityadservice.cz 1990 - po revoluci majitel provedl pouze několik nezbytných oprav. 1945 - Po válce objekt v péči JZD zchátral, Po zániku původní velemínské tvrze byl v jižní části návsi postaven panský dvůr s obytnou budovou pro jeho správce.…

detail

Zámek Velké Kunětice

Páni ze Skal postavili v polovině 18. století při hospodářském dvoře nevelký barokní zámek. Na počátku 19. století provedli menší úpravy Strachwitzové. Zajímavostí je patrová obdélníková budova s nárožní hranolovou dvoupatrovou věží s hodinami a barokní brána spojující zámek s přilehlou…

detail

Zámek Verušičky

Ves Verušičky ležící 25 km jihovýchodně od Karlových Varů. je poměrně mladá, vznikla snad až během 15. století. Poškozená budova zámku vzniklého přestavbou renesanční tvrze leží téměř v centru vsi.  Tvrz ve Verušičkách byla založena nedlouho před rokem 1557. První přímá zpráva o ní sahá do roku…

detail

Zámek Votice (nový)

Nový zámek byl původně domem Víta Paseckého, votického purkmistra z roku 1614. Když Pasecký uprchl před náboženským pronásledováním, zabral dům roku 1625 Sezima z Vrtby. Roku 1627 prodal dům i k němu náležející hospodářství svému regentu Janu Košickému. V roce 1631 dům získal Bohuslav Kořenský z…

detail

Hostinec Zeleneč

Objekt bývalého hostince, dříve školy, funkční do revoluce v roce 1989. O hostinec přestal být zájem, když se zrušila silnice přes Mstětice a vybudoval se obchvat.

detail

Hotel Cedron (Dobré dny)

Objekt bývalého hotelu „Dobré Dny“ s restaurací, který se nachází na okraji Jilemnice v katastru Hrabačov. Objek je určen k prodeji v exekuci. Hotel dříve nabízel: ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích. Pokoje mají vlastní sociální zařízení. Celková kapacita je 90 lůžek. Hosté hotelu…

detail

Letohrádek u zámku Valeč

Původně barokní stavba, v 19. století přestavěná v historizujícím stylu, doplněna o vyhlídkovou věž, terasu a balkony. V přízemí je sál s velkým krbem a bohatými nástropními malbami znázorňujícími čtvero ročních období. Na stěnách sálu a přísálí místy vystupuje původní barokní výzdoba. Malby byly…

detail

VIla Libocká 274

Tento zvláštní a krásný rodinný dům architekta Bohumila Hypšmana z roku 1906 patří do katastru Horní Liboce a měl původně čp. 24, jeho vlastníkem bývali potomci šlechtického rodu Eysselt - Klimpély. Na fasádě objektu je pamětní deska s nápisem:"Dorostenec Sokola Karel Vlášek 19 16/12 44 položil…

detail

Kunratice u Cvikova - nádraží

Objekt nádraží v Kunraticích u Cvikova  

detail
1 16 17 18 19 20 21 22 25 49 73 97