Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 18 19 20 21 22 23 24 30 59 88 117
Počet objektů v databázi: 3489

Klášter Milosrdných sester v Chebu

Postavený v letech 1930-32. Svému účelu sloužil pouze pár let. V roce 1950 byl klášter zabrán a sloužil pohraničníkům. Po revoluci se ve zdevastovaném stavu vrátil Řádu, ta jej ale vzhledem ke stavu budovy obratem prodala. V roce 2013 se začalo mluvit o demolici objektu z důvodu havarijního stavu.…

detail

Kasárna Cheb

Kasárna prochází od roku 2016 demolicí. Zůstat má pouze objekt, který využívá charita.

detail

Café Steinbühl

Vlkovice Café Steinbühl (Hřebínek). Na vrchu Hřebínek, bývala po válce desítky let podniková zotavovna Západočeských tiskáren VÝSLUNÍ (Vlkovice čp. 45). Jejím předválečným předchůdcem byla vyhlídková výletní kavárna, otevřená roku 1934 největším vlkovickým statkářem Windirschem z čp.1. Ten sem…

detail

Restaurace Rudolfov

Restaurace Rudolfov u Jindřichova Hradec bývala oblíbeným výletním místem. Stojí nedaleko Lišného dvora. Je postavena podle projektu architekta Josefa Zítka (projektoval mimo jiné budovu Národního divadla v Praze). Na letním bytě zde pobýval spisovatel Karel Čapek. Již řadu let je v havarijním…

detail

Hotel Koruna

Postaven kolem roku 1896, záhy na to sídlo Spolku divadelních ochotníků, který objekt využívá do první světové války. V letech 1909/10 byla v jeho prostorách také jedna ze tříd dokončované měšťanské školy. Po celou dobu fungování se jedná o centrum společenského života v Jimramově. Od požáru v roce…

detail

Usedlost Skalka

Usedlost Skalka je původně barokní usedlost, nacházející se v Praze na Smíchově.  Historie - Od 14. století se na tomto místě na skalnaté vyvýšině nacházely tři vinice: Klemperna, Kovářská a Stará. V knihách viničního úřadu se dočteme, že tyto vinice roku 1599 zakoupila Dorota Skálová, od té doby…

detail

Pálečekovský mlýn

Mlýn na západním okraji Pálečku, původně s dřevěnou mlýnicí. Stodola byla uměle upravena v romantickou zříceninu. Mlýn se objevuje na mapách již v polovině 19. století. V 12/2017 je nabízen k prodeji, kde se uvádí, že původní objekt je datován v roce 1271. Přřízemí objektu bylo zrekonstruováno…

detail

Podzámecký mlýn

Mnoho let chátrající mlýn u něhož na záchranných hodinách právě bije "za minutu dvanáct". Mlýn, u něhož první zmínky sahají až do roku 1450! Zdá se, že ani není památkově chráněn. V městských knihách ze 16. století se například dočteme, že v roce 1531 je mlýn prodán za 230 kop míšeňských, v roce…

detail

Pivovar Srlín

Srlín je poprvé uváděn roku 1218, kdy je zmiňován Radoslav ze Srlína. V roce 1578 se uvádí Kryštof ze Švamberka na Orlíku a Srlíně. Pravděpodobně za Švamberků došlo k výstavbě tvrze. Následně docházelo k častému střídání majitelů, až jej na konci 17. století odkoupili jezuité. Ti v roce 1734…

detail

Nádraží Heřmanice

Nedaleko státních hranic s Polskem se nachází bývalá železniční stanice na zrušené úzkorozchodné trati vedoucí z Frýdlantu do Žitavy. V přízemí budovy se nacházela rakouská a saská dopravní kancelář, pošta, celnice, čekárna a policejní místnost s vězením. V patře byly umístěny tři byty rakouských…

detail

RD Arnoltice čp. 48

Podstávkový patrový dům s částečně zděným přízemím a vysokými bedněnými štíty sloužil od konce 18. století jako obytné stavení zemědělské usedlosti. Její ostatní stavby, které stávaly mezi ním a Bulovským potokem, zanikly po roce 1945. Dům sám je prázdný a silně zchátralý, v soukromém majetku. Na…

detail

Bratrská škola

Objekt bývalé Bratrské školy (postavena Jednotou bratrskou) uniká pozornosti veřejnosti, neboť je umístěn téměř celý v bloku domů na Kostelecké ulici (ve dvoře domu čp. 245), naproti budově zámku a pojišťovny. Sbor Jednoty bratrské existoval v Prostějově již koncem 15. století. Budova Bratrské…

detail

Lidový dům Vamberk

Bývalý Lidový dům, ve velmi špatném stavu, nachází se na zarostlém pozemku vedle vamberského nádraží.

detail

AD Malínská

Objekty: Černokostelecká 1968/93, Malínská 1969/3, Malínská 1970/5.  Stavba občanského vybavení na pozemku p.č: 2274/15, katastrální území Strašnice.  Domy jsou bytové (přízemní byty byly na úrovni ulice) a ve stavbě občanského vybavení byla prádelna a chemická čistírna. Vyjádření MČ P10 Jedná se o…

detail

Ráčkova přádelna Rozhraní

Nejstarší záznamy o přádelně v Rozhraní pochází z roku 1836, kdy stavbu zadal a o dva roky později převzal Antonín Pirschl ze Svitav. Přádelna tedy stála severně od Rozhraní na místě odbočky na Chrastovou Lhotu dřív než po levém břehu řeky v bezprostřední blízkosti továrny prorazila železnice z…

detail

Kanovnické domky Litoměřice

Domy pro kanovníky litoměřické katedrální kapituly byly postaveny při jižní straně dnešního Dómského náměstí, a původně měly jak ve směru do náměstí, tak ve směru k řece Labi výrazné štíty. Na přelomu 19. a 20. století byly přestavěny, takže dnes mají podobu jednopatrových řadových domků s…

detail

Městský špitál Český Dub

Jihovýchodně od zámku (původní komendy) nechal v letech 1552–59 Jan z Oppersdorfu postavit zámeckou katolickou kapli svatého Jana Křtitele a založit přilehlý špitál. Objekt postihly v 17. a 18. století požáry. Při obnově roku 1722 kaple změnila zasvěcení (sv. Jan Nepomucký), několikrát s větší či…

detail

Rieckenova vila

  Heinrich Riecken (1875–?) byl synem Konráda Rieckena. Rodina podnikala v textilním průmyslu, vlastnila přádelnu bavlny a tkalcovnu. Po studiích přebírá podnik s celým názvem Marbach a Riecken. Mimo jiné založil a velmi štědře dotoval orchestr Mozartova hudebního spolku, v němž se svým bratrem…

Cena: 11 990 000 Kč
detail

Zámek Pravonín

Cena: 1 360 000 Kč
detail

Rychta Věžnice

Budova bývalé rychty je prakticky neznámou stavbou a její dějiny nejsou nijak zpracovány. Dnešní obec Věžnice vznikla spojením původních tří obcí (Horní, Prostřední a Dolní Věžnice), přičemž Dolní Věžnice byla osídlena německými kolonisty z Bavorska v době těžby stříbrné rudy na Vysočině. Zástavba…

detail

Stará vojenská nemocnice

Trojkřídlá dvoupatrová budova tzv. francouzského typu tvoří střed východní strany pevnostního města. Byla postavena v letech 1782–83. Sloužila jako zdravotní zázemí pevnosti, v dubnu 1918 zde zemřel na tuberkulózu hlavní pachatel atentátu na následníka trůnu Františka Ferdinanda dEste v Sarajevu,…

detail

Valdštejnský lis

Od doby Karla IV. se okolo města Mělník pěstovala vinná réva. K jejímu zpracování a uchování byly v místech vinic postaveny dvory, kterým se říkalo lisy. Jeden z nich je znám jako Valdštejnský lis. Datování vzniku ani prvotní historie objektu není známá. [1]

detail

Velká pěchotní kasárna Terezín

 Největší nefortifikační objekt pevnosti postaven v letech 1782-1783. Dvoupatrový trojkřídlý objekt s extrémně střídmými fasádami s dominantními bosovanými vjezdovými portály obíhá tři uzavřená arkádová nádvoří a tvoří tak stavbu tzv. španělského typu. Objekt, postavený v letech 1782 až 1783,…

detail

Vrchnostenský dvůr Želénky

Sídelní tradice Želének je velmi stará. Až do svého zničení těžbou uhlí jí západně od vsi dokládala mohyla slovanské kněžny. Podle nálezů v ní učiněných pocházela kněžna z Velké Moravy.První písemná zmínka o Želénkách pochází až z roku 1393. V 15. a 16. století se připomíná zdejší tvrz, která byla…

detail
1 18 19 20 21 22 23 24 30 59 88 117