Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 19 20 21 22 23 24 25 28 56 83 110
Počet objektů v databázi: 3300

Velká pěchotní kasárna Terezín

 Největší nefortifikační objekt pevnosti postaven v letech 1782-1783. Dvoupatrový trojkřídlý objekt s extrémně střídmými fasádami s dominantními bosovanými vjezdovými portály obíhá tři uzavřená arkádová nádvoří a tvoří tak stavbu tzv. španělského typu. Objekt, postavený v letech 1782 až 1783,…

detail

Vrchnostenský dvůr Želénky

Sídelní tradice Želének je velmi stará. Až do svého zničení těžbou uhlí jí západně od vsi dokládala mohyla slovanské kněžny. Podle nálezů v ní učiněných pocházela kněžna z Velké Moravy.První písemná zmínka o Želénkách pochází až z roku 1393. V 15. a 16. století se připomíná zdejší tvrz, která byla…

detail

Zbrojnice a dělostřelecká kasárna

Komplex císařsko-královské zbrojnice (K. u. K. Zeughaus) a dělostřeleckých kasáren (Artilleriekaserne) vznikl jako jeden z prvních vojenských nefortifikačních objektů v rozestavěné pevnosti (1782–84). Zbrojnice je jednokřídlá stavba, jejíž hlavní průčelí vykazuje ještě rokokové prvky štukové…

detail

Hospodářský dvůr Zelený důl

Hospodářská usedlost Zelený důl byla založena Kryštofem Jaroslavem z Kolovrat roku 1655, kdy zde byl ovčín s chalupou pro ovčáka. Je pravděpodobné, že dvůr je pokračováním hospodářského zázemí nedaleké tvrze. Kryštofův syn Albrecht Jindřich ovčín rozšířil roku 1674 na poplužní dvůr a v letech 1695…

detail

Kino Vzlet

V roce 1902 věnovala vršovická obec místnímu Sokolu pozemek v tehdejších Městských sadech (dnes Heroldovy sady) vedle Vršovického zámečku. Prostor byl původně využíván ke sportovním účelům, v roce 1920 zde došlo k výstavbě letního cvičiště a budovy kina. To bylo otevřeno o rok později. V budově se…

detail

Aehrenthalský parostrojní pivovar

Pivovar byl vždy součástí kláštera, první zmínky o něm pocházejí z 12. století, kdy po dokončení kostela Narození Panny Marie měla následovat stavba pivovaru, mlýna, hospodářských budov a špitálu pro chudé. V průběhu 19. století správa velkostatku Doksany regulovala blízkou řeku Ohři k využití její…

detail

Městský dům čp. 126 Sobotka

Dům s podloubím u náměstí Míru. 

detail

VD Turnovská 192

Zděný klasicistní objekt v klasicistním slohu s výraznými prvky uplatňovanými ve venkovském prostředí. Postaven v polovině 19. století na nároží Jeřábkovy a Turnovské ulice s dochovanou vnitřní dispozicí a půdorysem stavby. Dlouhodobě  v havarijní stavu. Střecha domu včetně komínu je kryta břidlicí…

detail

Zámek Bravantice

Budova nového zámku stojí poblíž starého zámku a s jeho jižním průčelím a dodnes částečně zachovalými dalšími hospodářskými budovami svírá prostorný dvůr. Nový zámek je obdélná patrová budova, orientovaná delšími průčelími k východu (k řece a za ní stojícímu kostelu) a západu (prostor dvora sevřený…

detail

Usedlost Malovanka

Usedlost Malovanka leží na rozhraní dvou katastrů - Střešovic a Břevnova.  Pochází ze 2. poloviny 17. století, klasicistní úpravy a přístavby byly provedeny v 19. století. V 18. století zde byla zájezdní formanská hospoda. V 50. letech 20. století byly některé budovy zbořeny při rozšiřování…

detail

Zámek Omlenička

  Původně zde stála gotická tvrz Oldřicha Drochovce z Omleničky, která byla přestavěna na přelomu 16. a 17. století Jindřichem Sudkem z Dlúhé na renesanční zámek. Ten byl upraven v roce 1722 za hraběte Jana Antonína Nütze v souvislosti se stavbou kostela. Od roku 1778 až do zestátnění po roce 1948…

detail

Koželužna Volary

Cena: 740 000 Kč
detail

Vranovská keramická továrna

Proslulá výrobou kameninového zboží, byla založena Josefem Weissem v roce 1799. Továrna byla vybavena mlýnem na hlínu, který byl poháněn parním strojem, čtyřmi pecemi a dvaceti pěti kruhy. Osmdesát zaměstnanců dokázalo ročně vyrobit 7500 kusů nádobí. Kamenivo ale nakonec převálcoval porcelán. Roku…

detail

Zámek Jaroslavice

Původně na místě zámku stával hrad, který je připomínán již v roce 1249 jako sídlo Bočka s Obřan. Pozdějšími majiteli byli páni z Lipé. V roce 1517 jej získal Adam z Bačkovic a v roce 1549 byl majitelem nejvyšší purkrabí pražský Volf Krajíř z Krajku. Později se majitelé střídali. V roce 1567 byl…

detail

Dvůr Vranovská Ves - zájezdní hostinec

VARIANTNÍ NÁZVY Geldenkron; Frainer Wirthaus Barokní stavba zájezdního hostince s navazujícím hospodářským zázemím je situovaná při bývalé císařské silnici. Vybudována byla kolem poloviny 18. století. Areál patří k cenné historické zástavbě obce, představuje hodnotný doklad barokního stavitelství a…

detail

Červinkova vila

Vila byla postaven v roce 1913 nebo 1914 Vojtěchem Červinkou, který byl zemědělským inženýrem a v tehdejší rakousko-uherské státní správě zastával funkci vrchního zemědělského rady Království českého, založil a řídil výzkumnou stanici u Borkovic na Soběslavsko-Veselských blatech, která je tam…

detail

Zámek Hrušovany

Klasicistní zámek v Hrušovanech nad Jevišovkou je obecní. Obec ho chvíli chce opravovat, chvíli prodat. Už slevila na dva miliony. Předzámčí využívají jako cyklotrialovou dráhu, případně jako skládku.

detail

Zámek Hamrníky - Hammerhof

Opatský zámeček byl vystaven v letech 1706 až 1708 na místě staršího hospodářského dvora a sloužil letnímu pobytu opatů z nedalekého kláštera v Teplé. Po zrušení kláštera se stal zámek i se dvorem, majetkem československého státu.Později v něm byl umístěn státní statek, který zde sídlil až do…

detail

Smrčí dvůr

Smrčí a Ovčí dvůr postavili premonstráti z kláštera v Teplé, kolem roku 1764. Byl to hlavní zdroj příjmů pro klášter. A to až do pozemkové reformy v roce 1920. Většina pozemků byla zestátněna a později rozdělena mezi rolníky. I přes tento zásah, byl klášter soběstačný. Po roce 1948 byl ustanoven…

detail

Hostinec Berlín Liberec

Bývalý hostinec Berlín prodaný městem Liberec za podivných okolností  

detail

Chalupa Soudná 5

Malebná chaloupka u silnice z Jičína do Valdic. 6/2017 - na prodej za 4 480 000 Kč, pozemek 5 589 m², idealnet.cz

detail

Sušárna chmele

Sušárna chmele Nejstarší písemný doklad o existenci sušárny a sířírny chmele na jižním okraji města Dubá je z roku 1877. V Dubé je doloženo v době největší produkce chmele šest sušáren a síříren, z nichž se pouze tato dochovala víceméně v původním stavu, proto je cennou technickou památkou. Protože…

detail

Bytový komplex Na Nivách dům čp. 221

Zástavba v relativně úzké ulici Na Nivách (pův. Flurenstrasse) vznikala v několika vlnách v letech 1911 a 1926 s doplněním  v letech čtyřicátých.Jednalo se v naprosté většině o malé, nejčastěji dvoupokojové dělnické byty, pravděpodobně pro pracovníky zesousední průmyslové čtvrti. Celou východní…

detail
1 19 20 21 22 23 24 25 28 56 83 110