Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 26 27 28 29 30 31 32 59 88 117
Počet objektů v databázi: 3488

Hotel Buchar

Na tomto místě bylo r.1690 šlechtické sídlo (později vyhořelo a změnilo majitele). Nakonec dům koupil Antonín Buchar a zřídil v něm hospodu a r.1859 jeho syn Max Buchar budovu přestavěl (Hotel Buchar). Byl to nejlepší hotel v kraji té doby s krásně zdobenými místnostmi, velkou hotelovou dvorandou s…

detail

RD Gensovská 1298

Několik let nedostavěná vila

detail

OD Václava Špalka

Dlouhodobě nevyužívany bývalý obchodní dům postavený pro firmu Baťa.

detail

PVOS Smrkovec

Stanoviště bylo budováno v roce 1978. 12. protiletadlový pluk byl do roku 1991 součástí 20. motostřelecké divize Karlovy Vary, poté jako 20. plp součástí 3. divize PVOS Žatec. Zrušen byl v roce 1993 v rámci reorganizace PVOS. Ve výzbroji měl PLRK KUB 2K12 (SA-6 Gainful). Hotovost zde drželo cca 40…

detail

Rekreační středisko Jitřenka

Školní a ubytovací objekt pro školy v přírodě.

detail

Ovčí dvůr

Smrčí a Ovčí dvůr postavili premonstráti z kláštera v Teplé, kolem roku 1764. Byl to hlavní zdroj příjmů pro klášter. A to až do pozemkové reformy v roce 1920. Většina pozemků byla zestátněna a později rozdělena mezi rolníky. I přes tento zásah, byl klášter soběstačný. Po roce 1948 byl ustanoven…

detail

Dvůr Chrást

1360 - Nejstarší dochovaná zmínka o zdejší již zaniklé vsi Chrást je v listině Karla IV. z tohoto roku, v níž udělil Litoldovi Hájkovi z Chrástu, synu zemřelého Bohunka Hájka, jako dědičné léno po jeho otci Chrást a pět vesnic ležících pod Černými lesy. Oba rytíři Bohunek a Litold z Chrástu jsou…

detail

Zámek Hazlov

Zřícenina  zámku s pozůstatky původem románského hradu z počátku 13. století, se nachází v centru stejnojmenné obce v okrese Cheb. Moserové hrad značně rozšířili, přeměnili ho na zámek a koncem 17. století přistavěli kostel. Posledními majiteli byli Hemfeldové, kteří hrad vlastnili až do roku 1945.…

detail

Horní zámek Skalná

V roce 1531 odkoupil od Alberta Šlika panství Volf z Viršperka a v roce 1541 došlo k jeho rozdělení na horní a dolní část. Zatímco v dolní části zůstalo panské sídlo na hradě Vildštejn, v horní části žádné nebylo. Proto došlo v areálu nového poplužního dvora k vybudování renesanční tvrze. V roce…

detail

Zámek Starý Rybník

Roku 1787 koupil panství Starý Rybník s hradem ze 14. století Jan Jiří Wilhelm. V roce 1792 zničil hrad požár a Wilhelmové si místo něj postavili ve Starém Rybníku zámek. Stavba byla realizována v letech 1823 – 1826. Syn Jana Jiřího Kašpar byl roku 1824 povýšen do šlechtického stavu a obdržel…

detail

Zámek Horní Luby

Torzo zámku. Postaven koncem 17. stol. pány z Písnice, později vystřídal více majitelů, koncem 19. stol. přestavěn. Po r. 1945 sloužil k ubytování pohraničníků, poté sklad státního statku, který jej nechal zchátrat a roku 1988 z větší části zbořit.

detail

Zámek Defurovy Lažany

Původně gotická tvrz písemně doložená v roce 1496, majitelem byli Lazanští z Bukové. Vlastní obec Lažany je poprvé zmíněna v roce 1366, kdy jí vlastnil Basko Gylnerz de Lazan. Od roku 1615 byl majitelem Friedrich Švihovský z Rýzmberka. Po něm jeho dcera Eliška Černínová, vdova po Janu Maxmiliánovi…

detail

Zámek Vatětice

Ve Vatěticích je poprvé připomínána tvrz roku 1644, ale vznikla snad i o 10 let dříve. Roku 1656 se však již píše o pustém místě. Později byl dvůr obnoven a jako panské sídlo sloužil až do roku 1832, kdy byly Vatětice spojeny s Palvinovem. Původní tvrz, přestavěná na zámek stála přibližně uprostřed…

detail

Zámek Kopec - Prostiboř

Gotický hrádek pochází ze 13. století, kdy byl ve vlastnictví pana Habarta ze Svržna a Tasnovic. Později býval sídlem pánů z Prostiboře. Sloužil jako vězení i jako úkryt. Ve druhé polovině 17. století byl přestavěn na jednopatrový zámek se šindelovou střechou, Zajímavostí je lichoběžníkové nádvoří,…

detail

Pivovar Zahrádky

Pivovar s renesančními základy, zmiňován poprvé v roce 1626 v souvislosti s panstvím albrechta z valdštejna. Přešel do vlastnictví Kouniců, kteří zde vařili pivo do doby, než jejich zahrádečská větev roku 1897 vymřela po meči. Poslední výstav a zrušení pivovaru proběhly v začátku 20. století. také…

detail

Zámek Vítkovec (Vřísek)

Zámku údajně předcházel hrad ze 14. století, přičemž tato teorie se opírá o dochované sklepení. Za jeho zakladatele bývá označován některý ze synů Jindřicha Berky z Dubé. K roku 1530 je uváděn jako pustý. Archeologický výzkum však existenci hradu v této lokalitě dosud nepotvrdil. V roce 1570 byl…

detail

Lovecký zámeček Smědava

Clam-Gallasové, majitelé panství Frýdlant a Liberec si na samotě Smědava postavili horskou chatu někdy před rokem 1841. Nedlouho nato (roku 1848) vznikla v okolí chaty obora a protože si majitelé místo oblíbili, postavili si na Smědavě roku 1910 lovecký zámek. Po roce 1945 zabral smědavský zámek…

detail

Dvůr Libkovice

1360 - první zmínky o vesnici Libkovice, kdy se zde uvádí Ješek z Libkovic. 1578 - po tomto roce získal zdejší tvrz i zboží Petr Novohradský z Kolovrat 1583 - Petr Novohradský prodal celé Libkovice Griseldě Švamberkové z Lobkovic (+1607. Některý z těchto dvou majitelů přestavěl ve druhé polovině 16…

detail
1 26 27 28 29 30 31 32 59 88 117