Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 27 33 34 35 36 37 38 39 53 78 104
Počet objektů v databázi: 3092

RD Na stráni 974

Pomalu se rozpadající objekt. Chybí střešní krytina, pouze krovy. Na obvodových zdech do ulice "Na Stráni" jsou barevné mozaiky, které zde vznikly při tradiční akci Kladenské dvorky, v roce 2016.

detail

RD Havířská 184

Jedná se o rodinný dům situovaný ve svažitém terénu na sever v centru města. Dům je dlouhodobě neobydlen, ve stavu ohrožujícím zdraví a život osob, nepřístupný, zavalený sutinami, určený k demolici.

detail

Důl František

Areál bývalého uhelného dolu. Těžní jáma byla vyhloubena v roce 1921, větrní, nacházející se u silnice nedaleko hřbitova, byla hloubena v roce 1949. Celý areál byl zavřen v roce 1959 a postupně zaniká. Kromě zabezpečených jam, se do dnešních dní dochovala trafostanice a vila - obě stavby jsou malý…

detail

Reflektorová věžička Petzoldova lomu

Vlastník provozuje firmu v bývalém lomu.

detail

Lázně Lipník nad Bečvou

Léčebný dům s hostincem, včetně velkého bazénu vybudovala v roce 1897 s obrovskými finančními náklady tehdejší „Německá záložna Leipniker vorschuskassa“. Léčebné metody byly založeny na pozitivních účincích studené vody, přičemž byly využívány především přírodní léčitelské metody Dr. Kneipa.…

detail

RD Pražská brána 142, Mladá Boleslav

V roce 2007 dostala majitelka příspěvek města: 168 tisíc korun na opravu krovu a střechy nad dvorním průčelím do Nádražní ulice. Dům se významně uplatňuje při pohledech na město a je cenným objektem v městské památkové zóně. Zdroj: https://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/prispevky_domy2007090…

detail

Zajatecký tábor Rolava

1940 - výstavba areálu započala v roce 1940, dokončena byla v roce 1942 a na krušnohorském území tehdejší Říše vyrostl komplex Betrieb Sauersack o rozloze asi 1 km2. Protínala ho cesta, po jedné straně byla továrna na zpracování rudy, úpravna, bazén pro zahušťování kalů, těžní věž, trafostanice,…

detail

Papírna Eichman, Roeder a spol.

Papírnu založil v roce 1860 Carl Gustav Eichmann (1805–1883) z Hostinného, provoz byl zahájen roku 1862. Po rozpadu firmy v roce 1865 připadl podnik Gustavu Roederovi, který ho vedl pod názvem Gustav Roeder a Co., privilegovaná strojní papírna Maršov. V roce 1870 byla továrna rozšířena severním a o…

detail

Raketová základna Klondajk

Bývalá raketová základna "Klondajka" je dnes již opuštěná. Její historie sahá do 80.let minulého století a byla vybudována mezi lety 1981–1985. Útvar byl vyzbrojen raketami dalekého doletu S-200. Po opuštění armádou v roce 2002 již jen chátrá a čeká na další využití. 2017 - pozemky v majetku…

detail

Sladovna Skuhrov

Sladovna byla vystavena v roce 1872 pro potřeby pivovaru v Litni, který se nachazí cca 2km odtud. Provoz pivovaru byl ukončen v roce 1950 a byla zde vybudována stáčírna piva a sklad Staropramenu.Nejprve byla postavena menší sladovna v neoromanském slohu, v 80. letech 19. stoleti pak byl provoz…

detail

Cínový důl a zajatecký tábor Rolava, Přebuz

Historie dolování zde sahá až do 16. století, kdy se za Ferdinanda I. dolovalo na 45 žilách. Pak nastal krátký úpadek a obnovení v roce 1670. Dolování pak probíhalo až do roku 1805 kdy vyhasla poslední cínová pec. Až druhé světové války byl dolování různými těžařskými společnostmi spíše okrajové.…

detail

BD Zborovská 611

Na domě visela reklama ohledně chystaného projektu exkluzivních bytů. Nyní se s domem už dlouhodobě nic neděje a reklama zmizela. 

detail

Dolní základní škola Kamenický Šenov

V Šenově se rafinací skla a obchodem zabývalo německy mluvící obyvatelstvo, kdežto hutští byli vesměs německého původu. Silná česká menšina potřebovala českou školu. Její nová budova byla slavnostně otevřena 19.6.1926. Ve válečných letech užívána pro jiné účely jako např. ubytovna přesídlenců. Cca…

detail

Pivovar Boskovice

Pivovar byl postaven nejspíše v 17.století. Na průčelí v prvním poschodí je vročení 1674. Tehdy mohla být budova postavena, stejně tak mohlo ale jít o přestavbu. Do roku 1948 patřil pivovar Alfonsi hraběti Mensdorff–Pouilly a byl označován jako Panský pivovar. Potom byl znárodnnili a spadl pod…

detail

Přádelna bavlny a barevna bratří Grohmannů

Přádelnu nechali v roce 1907 postavit bratři Grohmannové, jejím autorem byl známý teplický stavitel Johann David Ferber. Po válce byl podnik znárodněn a až do 90. let v něm byly Elektrotechnické závody. Po jejich úpadku areál chátral. Vídeňská secese se na budově projevuje charakteristickými…

detail

Pivovar Červené Pečky

Vaření piva na tvrzi Hrabáňů v Červených Pečkách je doloženo od roku 1613. Za třicetileté války tvrz zcela zanikla. Následně panství získal Jan Friedrich, hrabě Trautmannsdorf. Ten nechal vystavět své nové sídlo - barokní zámek. Zároveň z trosek původní tvrze nechal vybudovat pivovar. Od té doby…

detail

Továrna na hliněné a šamotové zboží, Červené Pečky

Červené Pečky jsou malá obec na dohled od Kolína a ukrývají na svém katastru tři technické poklady: barokní pivovar v zámeckém areálu, kamenný viadukt a šamotku.Pan továrník nebyl jistě žádný chudák, evidentně bylo jeho ctí vlastnit velmi zdobnou továrnu. Nechal si ji postavit věru nadstandardně -…

detail

Textilka Primona

1849 - založení textilky svitavským občanem Augustinem Sponnerem. 1867 -  vlastníkem továrny se stal Leopold Abeles. Ten prodal dne 4.října 1881 továrnu za 130 000 zlatých firmě HPS (Hermann Pollack s Sohne). Majiteli firmy byli bratři Leopold a Friedrich Pollackové.  1893 - vedení továrny HPS…

detail

Elektrárna mechanické tkalcovny

Objekt bývalé elektrárny (1899) přilehlé k průmyslovému objektu bývalé mechanické tkalcovny v centrální části obce Dětřichov na Frýdlantsku. C. A. Preibisch, mechanická tkalcovna, Dětřichov 1889-1910 Max Lenhart, mechanická tkalcovna a úpravna v Dětřichově 1910-1919 Max Lenhart Liberec, mechanická…

detail

Cukrovar Dolní Cetno

Cukrovar byl založen v roce 1868 jako rolnický akciový cukrovar firmou Společná továrna na cukr v Dolním Cetně a takto organizován zůstal až do znárodnění v roce 1947. Patřil k prvním, které navrhla a postavila karlínská strojírna Čeňka Daňka (1826–1893) ve spolupráci se stavební společností…

detail
1 27 33 34 35 36 37 38 39 53 78 104