Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 19 33 34 35 36 37 38 39 54 71
Počet objektů v databázi: 2114

Mlýn Ferdinand Laske

Mlýn je z roku 1904, dělí se na severní provozní část a jižní obytnou. Fasáda obytné části nese secesní štuky. Průmyslově využívána byla až do roku 1995.

detail

Škola Cvikov

Zděný omítaný dům na obdélném půdoryse, patrový s mansardovou střechou, krytou plechovými šablonami. Fasáda hladce omítaná, členěná štukovými rámci, v nárožích se štukovou, v přízemí plastickou, bosáží. V hlavním, k silnici směrem SV orientovaným průčelím, je v přízemí vsazeno 10 oken v…

detail

MD Husova 49

První zástavba v místě domu vznikla nejspíše už v první polovině 14. století, tedy v počátcích výstavby dnešního města. Poměrně atraktivní parcela v přímé návaznosti na hlavní náměstí jistě nezůstala dlouho nezastavěná. Je pravděpodobné, že dům byl v té době pouze lehčí stavební konstrukce, roubený…

detail

Usedlost Blaženka

O nejstarší historii této usedlosti je minimum informací. Stojí na viničních pozemcích starší usedlosti Šubrtka připomínající malostranského chirurga Schobera. Něžný název Blaženka se začal používat až na konci 19.století a to pro vilu, kterou údajně nechal v letech 1874 - 1876 postavit…

detail

RD Na stráni 1117

Dům, původní sídlo regionálního tisku denik.cz. Dle zdrojů, by se měl začít opravovat (info k srpnu 2016). Aktuáně - září 2017 - stav beze změny.

detail

RD Na stráni 974

Pomalu se rozpadající objekt. Chybí střešní krytina, pouze krovy. Na obvodových zdech do ulice "Na Stráni" jsou barevné mozaiky, které zde vznikly při tradiční akci Kladenské dvorky, v roce 2016.

detail

RD Havířská 184

Jedná se o rodinný dům situovaný ve svažitém terénu na sever v centru města. Dům je dlouhodobě neobydlen, ve stavu ohrožujícím zdraví a život osob, nepřístupný, zavalený sutinami, určený k demolici.

detail

Důl František

Areál bývalého uhelného dolu. Těžní jáma byla vyhloubena v roce 1921, větrní, nacházející se u silnice nedaleko hřbitova, byla hloubena v roce 1949. Celý areál byl zavřen v roce 1959 a postupně zaniká. Kromě zabezpečených jam, se do dnešních dní dochovala trafostanice a vila - obě stavby jsou malý…

detail

Reflektorová věžička Petzoldova lomu

Vlastník provozuje firmu v bývalém lomu.

detail

Lázně Lipník nad Bečvou

Léčebný dům s hostincem, včetně velkého bazénu vybudovala v roce 1897 s obrovskými finančními náklady tehdejší „Německá záložna Leipniker vorschuskassa“. Léčebné metody byly založeny na pozitivních účincích studené vody, přičemž byly využívány především přírodní léčitelské metody Dr. Kneipa.…

detail

RD Pražská brána 142, Mladá Boleslav

V roce 2007 dostala majitelka příspěvek města: 168 tisíc korun na opravu krovu a střechy nad dvorním průčelím do Nádražní ulice. Dům se významně uplatňuje při pohledech na město a je cenným objektem v městské památkové zóně. Zdroj: https://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/prispevky_domy2007090…

detail

Vila Na Hubálce 1

Rohová řadová vila s velkou střešní terasou s výhledem na Pražský hrad a okolí pochází z předválečného období. Má zajímavou historii, potomci původního stavitele žijí v Kanadě. Dům navrhl v roce 1936 architekt Vladimír Grégr, autor známého Trilobit baru na Barrandovských terasách, kde postavil také…

detail

Zajatecký tábor Rolava

Tábor sloužil fašistům. Starší název byl Sauersack. V okolí byly šachty, kde se ruda těžila.Po válce objekt spravoval podnik Rudné doly Příbram. Těžba a ani zpracování cínu se zde neobnovilo a objekt začal chátrat. Některé objekty shořely během častých požárů, některé zničili vandalové a místní…

detail

Papírna Eichman, Roeder a spol.

Papírnu založil v roce 1860 Carl Gustav Eichmann (1805–1883) z Hostinného, provoz byl zahájen roku 1862. Po rozpadu firmy v roce 1865 připadl podnik Gustavu Roederovi, který ho vedl pod názvem Gustav Roeder a Co., privilegovaná strojní papírna Maršov. V roce 1870 byla továrna rozšířena severním a o…

detail

Raketová základna Klondajk

Bývalá raketová základna "Klondajka" je dnes již opuštěná. Její historie sahá do 80.let minulého století a byla vybudována mezi lety 1981–1985.Útvar byl vyzbrojen raketami dalekého doletu S-200. Po opuštění armádou v roce 2002 již jen chátrá a čeká na další využití.

detail

Sladovna Skuhrov

Sladovna byla vystavena v roce 1872 pro potřeby pivovaru v Litni, který se nachazí cca 2km odtud. Provoz pivovaru byl ukončen v roce 1950 a byla zde vybudována stáčírna piva a sklad Staropramenu.Nejprve byla postavena menší sladovna v neoromanském slohu, v 80. letech 19. stoleti pak byl provoz…

detail

Cínový důl a zajatecký tábor Rolava, Přebuz

Historie dolování zde sahá až do 16. století, kdy se za Ferdinanda I. dolovalo na 45 žilách. Pak nastal krátký úpadek a obnovení v roce 1670. Dolování pak probíhalo až do roku 1805 kdy vyhasla poslední cínová pec. Až druhé světové války byl dolování různými těžařskými společnostmi spíše okrajové.…

detail

BD Zborovská 611

Na domě visela reklama ohledně chystaného projektu exkluzivních bytů. Nyní se s domem už dlouhodobě nic neděje a reklama zmizela. 

detail

Dolní základní škola Kamenický Šenov

V Šenově se rafinací skla a obchodem zabývalo německy mluvící obyvatelstvo, kdežto hutští byli vesměs německého původu. Silná česká menšina potřebovala českou školu. Její nová budova byla slavnostně otevřena 19.6.1926. Ve válečných letech užívána pro jiné účely jako např. ubytovna přesídlenců. Cca…

detail

Pivovar Boskovice

Pivovar byl postaven nejspíše v 17.století. Na průčelí v prvním poschodí je vročení 1674. Tehdy mohla být budova postavena, stejně tak mohlo ale jít o přestavbu. Do roku 1948 patřil pivovar Alfonsi hraběti Mensdorff–Pouilly a byl označován jako Panský pivovar. Potom byl znárodnnili a spadl pod…

detail
1 19 33 34 35 36 37 38 39 54 71