Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 21 37 38 39 40 41 42 43 60 79
Počet objektů v databázi: 2370

Fara Šlapánov

Bývalá fara je z 18. - 19. století, což dosvědčují použité materiály a konstrukční prvky. Původně tato stavba byla přízemní, za 2. světové války (1940 1945) byla německými uživateli provedena nástavba patra. Je to zděná, patrová stavba, obdélníkového půdorysu, s valbovou střechou a taškovou…

detail

Bývalý františkánský klášter

Františkánský klášter byl vystavěn ve třetí čtvrtině 17. století na místě čtyř domů, které řádu přenechalo město. Klášter byl zrušen v roce 1786, stalo se z něj vojenské skladiště. V letech 1912–1950 v objektu působili eucharistiáni. Nyní areál kláštera chátrá, v malé části objektu od roku 1991…

detail

RD Vrchlického 99

Spolu s několika okolními pozemky vlastní společnost Košíře REAL s.r.o., záměry s tímto domem nejsou známy. Na domu v sousedství (adresa: Vrchlického 88/58, Praha) pronajímají kancelářské prostory.

detail

RD Kobyliská 490

ČR/ÚZSVM se stal majitelem domu v září 2013 na základě usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8. V listopadu 2013 se v rámci nabídky ostatním státním institucím přihlásil SPÚ, dům byl převeden v lednu 2014. Od té doby je hospodaření v gesci SPÚ. 

detail

Dům plyšáků

Objekt bývalé restaurace., od roku 2016 procházející rekondtrukcí. Při poslední obhlídce podivně vyzdoben plyčáky. Proto ten název.  

detail

Vila G. Šebora

Nenápadnou, ale v detailech noblesní vilu pro G. Šebora navrhl v roce 1938 olomoucký rodák Jacques Groag. Významný architekt, působící také ve Vídni a v Izraeli, se ve své tvorbě inspiroval svým učitelem Adolfem Loosem. Vliv jeho děl je patrný i na řešení vstupu do domu v nice, jejíž obklad tvoří…

detail

BD U Plátenice 2620

Prázdný bytový dům. Patří stejné společnosti jako vila nad ním. Lze tedy předpokládat, že se zde plánuje mohutná výstavba. 

detail

Meltzerova vzorkovna vitráží

Vroce 1888 založil sklář Carl Meltzer první dílnu na výrobu skleněných výplní chrámových oken – vitrají – v Čechách. Objekt vyniká vysokou, věžovitou novogotickou stavbou na šestiúhelníkovém půdorysu, přisazenou k jeho jižní straně. Novogotický objekt, připomínající uzávěr vysoké kaple, sloužil…

detail

Městské lázně Jablonec nad Nisou

Secesní budova lázní byla postavena v letech 1908-1910 Emilianem Herbigem podle projektu architekta Roberta Hemmricha a je hodnotnou ukázkou severočeského fenoménu halových lázní, příznačného pro místní, průmyslově vyspělá města.

detail

Zámek Chudobín

Tvrz Chudobín vznikla na přelomu 14. a 15. století. V 16. století náležela Zoubkům ze Zdětína, na jeho sklonku ji získali Hájovští z Háje. Tito majitelé tvrz přestavěli na renesanční zámek - ponejvíce se snad o to zasloužili Jáchym Zoubek ze Zdětína (do roku 1571) a Václav Hájovský z Háje (1595).…

detail

Divadlo Spirála

Divadlo Spirála je uzavřené divadlo stojící v areálu pražského výstaviště. Název divadla byl odvozen od spirálové rampy, která představuje nosný prvek celého interiéru. Návštěvníci se na svá sedadla dostávali právě pomocí navzájem se prolínajících spirálových ramp, které kolem dokola obepínají…

detail

Tvrz Svébohy

Bývalá tvrz, jejíž nejstarší držitel Petr ze Svébohovic je zmiňován již roku 1416, měnila často své majitele. Ve 2. polovině 16. století byla přebudována v renesanční zámeček, v 17. století prodána Buquoyům.  Po roce 1948 byla využívána jako hospoda a kino, nebyla však udržována. V 70. letech 20.…

detail

Hájovna Červený Hrádek

2017 - na katastru nemovitostí vedeno jako nemovitá kulturní památka

detail

Zámek a pivovar Střelské Hoštice

Zámek První písemná zmínka, která se dochovala, je z roku 1318. V této době vlastnil ves, ve které pravděpodobně byla i tvrz, Oldřich z Potštejna. Zámek v renesančním slohu nechali postavit v 2. pol. 16. století až Pešíkové z Komárova. Jejich rod o zámek a celé panství po Bílé hoře přišel. V roce…

detail

Dvůr Čepice

Hospodářské stavení v centru vesnice v dezolátním stavu. 

detail

MD Havířská 249

Městský dům charakteru "brownfield".

detail

Restaurace Lidový dům

Bývalá restaurace Lidový dům, charakter "brownfield".

detail

Hotel Český dům Duchcov

Bývalý hotel Čeký dům, charakter "brownfield".

detail

Zámek Březno

Barokní zámek v Březně byl postaven v roce 1770 rodem Kouniců. Zámeckou budovu obklopoval anglický park, založený na místě původních hospodářských objektů renesančního zámku a pivovaru. Kounicové drželi Březno do 2.poloviny 19.století. Po smrti hraběte Albrechta z Kounic zdědila panství dle rodinné…

detail

Zámek Markvartice

Zámek je také nazýván jako Červený dvůr. Je to jednoduchý obdélný patrový objekt, který od roku 1568 sloužil jako sídlo majitelů panství. Po roce 1945 prostory využívalo zemědělské družstvo a pozvolna chátralo. Červený dvůr vznikl jako sídlo majitelů panství roku 1568. Tehdy již patřilo několik…

detail

Klášter karmelitánu Chyše

Původní karmelitánský klášter s přilehlým pozdně gotickým klášterním kostelem Panny Marie Sněžné nechal založit roku 1487 tehdejší majitel zdejšího panství Burián II. z Gutštejna severně nad náměstím uprostřed města Chyše (Chiesch). Předchozí majitelé panství pravděpodobně plánovali založit klášter…

detail

Vodárenská věž Mladá Boleslav

Stará mladoboleslavská vodárenská věž stojí na bývalých hradbách města. Již v roce 1496 zde byla vystavěna pány z Cimburka vodní věž, pravděpodobně dřevěná. V letech 1554 - 1555 pak byla od pánů z Krajku ".... za poměrů nepříznivých, těžkých, ač stár a churav, přistoupil pan Arnošt z Krajku k…

detail

RD Husova 325

Nízký dům v souvislé uliční zástavbě. Jedná se o dům spíše venkovského typu, skrze dřevěná vrata je vidět nevelký dvůr, není jasné, zda k domu přiléhá ještě nějaká zahrada či pozemek. Kromě obytné části bývala možná ve dvoře nějaká dílna nebo hospodářské prostory. Sousední dům se zdá být kulturním…

detail

BD Moskevská 77

2018 - Dům je předán novým vlastníkům bytových jednotek a je znovu obýván. 2016 - Dům prochází od srpna kompletní rekonstrukcí, která zahrnuje nejen šetrnou renovaci fasády, ale citlivou vestavbu moderního výtahu.  2015 - Vlastníkem je Magnolia Invest s.r.o.,, místní developer vlastnící 2 proluky v…

detail

Dům B. Němcové 56, Jičín

BD, od 31.10.2017 zástavní právo Komerční banky a.s.

detail

Pivovar Peruc

Pivovar v Peruci vznikl v roce 1749. Fungoval ještě v 19. století, ale jeho produkce nebyla nikterak vysoká. Zásoboval svým pivem pouze místní hostince. Ukončení činnosti se datuje rokem 1926. Do roku 1940 fungoval jako stáčírna pivovaru Krušovice. Původní objekty pivovaru byly následně jednotlivě…

detail

VD Jindřichovice pod Smrkem 2

2016 - Majitel má tvrvalé bydliště na obecním úřadě obce Jindřichovice pod Smrkem čp. 245. 2017 - objekt má nového majitele

detail
1 21 37 38 39 40 41 42 43 60 79