Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 33 47 48 49 50 51 52 53 66 98 130
Počet objektů v databázi: 3900

Bývalý finanční úřad

Od ledna 2017 prázdné.

detail

Hájovna Hudčice

Stará hájovna uprostřed lesa nedaleko osady Slavětín (Obec Hudčice), pomalu a jistě se rozpadá a pohlcuje jí příroda.

detail

Pivovar Plavnice

Ještě před cca 20ti lety byla na všech budovách střecha, bydlelo zde několik rodin a budova se dala komplet zachránit. Bylo zde JZD, které zde mělo techniku a ve sklepích skladovalo brambory, nebo v dalších chemikálie na pole. Po opustění JZD dům chátral. Bydlelo zde ještě několik rodin, ale jak…

detail

Zámek Hajany

První písemná zmínka o Hajanech pochází z roku 1323. Ves patřila po celý středověk a velkou část raného novověku starobrněnským cisterciačkám. První výraznější stavební činnost lze však spojit teprve s prvním šlechtickým majitelem Kaschnitzem von Weinberg, který po roce 1714 nechal vybudovat hlavní…

detail

Zámecká vila

V roce 2/2017 na prodej za 2 900 000 Kč.  Text inzerátu: Postavena v r. 1930 tehdejšími majiteli zámku jako dependance Zámeckého hotelu (odtud tradovaný název Zámecká vila). Objekt se čtyřmi nadzemními podlažími bez podsklepení je nyní ve fázi vnitřní rekonstrukce. Dispozice umožňuje různé komerční…

detail

Hotel Thaya

Řídícím členem pojmenování je substantivum hotel. To doplňuje staré hydronymum Dyje, které má původ snad v předkeltském období. Německé hydronymum Thaya vzniklo adaptací slovanské podoby Dyja. Pojmenovacím motivem je blízkost řeky společně s druhem v objektu provozované živnosti. Objekt začal…

detail

Tvrz Žehušice

1913 - Do roku 1913 patřila budova Thun-Hohensteinům. V pozemkové reformě ji jako součást žehušického statku získává rodina Stomova, která o něj přišla v roce 1948. 1948 - S nástupem komunismu se tvrz stala součástí JZD.

detail

Nový zámek Branky

V dostupné literatuře se můžete setkat se dvěma teoriemi na původ zámku v obci Branky. Podle jedné stávala v obci tvrz, která zanikla či byla zcela přebudována na hospodářské stavení. Vlastní zámek nechal postavit František Erasma Lockner z Lockenau po roce 1701. Tento zámek byl později přestavěn…

detail

RD Radniční 2

Stojí v místě bývalého opevnění, v sousedství dochovaných hradebních zdí u hlavního náměstí. Secesní vila s přiléhající zahradou a altánem. Postavená v l. 1906-1907 pro advokáta Aloise Balíka podle návrhu architekta Bohumila Hypšmana, který na Mělníku navrhl současně i tzv. Žilkovu vilu čp. 204 a…

detail

Dvůr Rymáň

Některé budovy jsou polorozbořené, v jedné budově jsou sesuté stropy. Část dvoru, která je ještě obyvatelná, je obývána dvěma slušnými rodinami. Dvoru hrozí demolice.  Rybníček uprostřed dvora, který je vidět na dobových mapách, není rybníček, ale kaliště, kde se plavili koně. Další kaliště bylo…

detail

Provozní budova Vršovice

Původní provozní budova nádraží zachovaná ve své architektinické struktuře a členění, tvoří nedílnou součást původních staveb nádraží. Stavba dokládá určitý typ železničních budov konce 19. století V roce 3/2017 je objekt na prodej za 15mil.  Citace z textu inzerátu, viz odkazy:  Jedná se o…

detail

Nádraží Náměšť na Hané

Nádraží v Náměšti je stejně staré jako trať Olomouc - Čelechovice. ještě na začátku 21. století zde byly 4 koleje, výdejna jízdenek a provozní čekárna. Následně se stav budovy začal horšit a vše co šlo zmizelo. Dnes je budova prázdná a její osud bude nejspíš demolice. Městys Náměšť o budovu nejeví…

detail
1 33 47 48 49 50 51 52 53 66 98 130