Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 18 35 48 49 50 51 52 53 54 69
Počet objektů v databázi: 2044

Zámek Hajany

První písemná zmínka o Hajanech pochází z roku 1323. Ves patřila po celý středověk a velkou část raného novověku starobrněnským cisterciačkám. První výraznější stavební činnost lze však spojit teprve s prvním šlechtickým majitelem Kaschnitzem von Weinberg, který po roce 1714 nechal vybudovat hlavní…

detail

Richterova vila

Vilu nechal postavit v 80.letech 19. století Gustav, baron von Richter. Prázdný objekt chátrá bez využití..

detail

RD Pod Nuselskými schody

V roce 1921 nechal objekt postavit ředitel kladenských dolů inženýr Josef Janeček. Vznikla podle projektu známého pražského stavitele Maxmiliána Duchoslava. Jedná se o jeden z příkladů celodřevěných staveb v Praze, což je unikátní záležitost. Od pana Janečka ji krátce poté zakoupil zakladatel…

detail

Zámecká vila

V roce 2/2017 na prodej za 2 900 000 Kč.  Text inzerátu: Postavena v r. 1930 tehdejšími majiteli zámku jako dependance Zámeckého hotelu (odtud tradovaný název Zámecká vila). Objekt se čtyřmi nadzemními podlažími bez podsklepení je nyní ve fázi vnitřní rekonstrukce. Dispozice umožňuje různé komerční…

detail

Hotel Thaya

Řídícím členem pojmenování je substantivum hotel. To doplňuje staré hydronymum Dyje, které má původ snad v předkeltském období. Německé hydronymum Thaya vzniklo adaptací slovanské podoby Dyja. Pojmenovacím motivem je blízkost řeky společně s druhem v objektu provozované živnosti. Objekt začal…

detail

Nový zámek Branky

V dostupné literatuře se můžete setkat se dvěma teoriemi na původ zámku v obci Branky. Podle jedné stávala v obci tvrz, která zanikla či byla zcela přebudována na hospodářské stavení. Vlastní zámek nechal postavit František Erasma Lockner z Lockenau po roce 1701. Tento zámek byl později přestavěn…

detail

Městské lázně Plzeň

Budova městských lázní byla dokončena v r. 1932, projekt vypracoval Bedřich Bendelmayer, později upravil Ladislav Fiala. Objekt byl poničen při bombardování Plzně v r. 1944, kdy zaniklo sloupové průčelí a poválečná rekonstrukce architekta Václava Neckáře už s jeho obnovou nepočítala. Provoz lázní…

detail

Kino Hvězda

V r. 1921 vypracoval stavitel Václav Teřl projekt Národního domu československých socialistů na místě obytného a obchodního domu z 19. století. Přední budova se po úpravě využívala pro restaurační, kancelářské a obytné účely, ve dvorní přístavbě vznikla další restaurace a velký sál (tehdy největší…

detail

RD Máchova 1414

Řadový domek se zahradou za domem. Obývaný až do roku 2015.  

detail

BD Hybernská 1617

Buduvu se aktuálně staží získat FF UK, aby zde vybudovala nové učebny kabinety a studentský klub.

detail

RD Radniční 2

Stojí v místě bývalého opevnění, v sousedství dochovaných hradebních zdí u hlavního náměstí. Secesní vila s přiléhající zahradou a altánem. Postavená v l. 1906-1907 pro advokáta Aloise Balíka podle návrhu architekta Bohumila Hypšmana, který na Mělníku navrhl současně i tzv. Žilkovu vilu čp. 204 a…

detail

Dvůr Rymáň

Některé budovy jsou polorozbořené, v jedné budově jsou sesuté stropy. Část dvoru, která je ještě obyvatelná, je obývána dvěma slušnými rodinami. Dvoru hrozí demolice.  Rybníček uprostřed dvora, který je vidět na dobových mapách, není rybníček, ale kaliště, kde se plavili koně. Další kaliště bylo…

detail

Zámek Nemyšl

Na místě dnešního zámku stála původně gotická tvrz postavená asi ve 14. století; prvním vlastníkem osady se připomíná k roku 1373 Litvín z Nemyšle. V průběhu staletí se tu vystřídala řada majitelů ( např. pánové z Radejšína nebo z Talmberka ). Mikuláš Franchimont z Frankenfeldu, který Nemyšl získal…

detail

Provozní budova Vršovice

Původní provozní budova nádraží zachovaná ve své architektinické struktuře a členění, tvoří nedílnou součást původních staveb nádraží. Stavba dokládá určitý typ železničních budov konce 19. století V roce 3/2017 je objekt na prodej za 15mil.  Citace z textu inzerátu, viz odkazy:  Jedná se o…

detail

RD U Blaženky 2472

Do nedávna obývanou vilu vlastní polečnost BBD Real s.r.o., která stojí za devastací nádraží Vyšehrad. 02/2017 - když dojdete až k vile, zevnitř na několika místech uslyšíte tekoucí proudy vody a jedna z nosných zdí je evidentně podmáčená - zřejmě snaha o získání povolení k demolici.

detail

RD Horoměřická 2318

Polozbořený dům naproti křižovatce Horoměřické s Nebušickou, za ním směrem k Horoměřicím vede cesta pod Horoměřickou ulicí.

detail

Základní umělecká škola Pelléova

Objekt bývalé základní školy, dnes v držení Korejské republiky.

detail

RD Pod Lipkami 1784

Ulice Pod Lipkami na Hřebenkách, dostala své jméno podle typické aleje velmi vzrostlých a starých lip. V letech 1920-28 zde vyrostlo několik vil. Jedna z těchto vil, vila č. 8, sloužila za první republiky potřebám vlády a byla propůjčována k dočasnému bydlení ministerským předsedům, např. Janu…

detail

RD Nad Mlynářkou 447

Na přelomu roku 2016/2017 proběhla demolice vily.

detail

RD Nad Santoškou 1420

Minimálně od roku 2014 prázdná, chátrající vila, nechaná na pospas větru a dešti. Přístup zabezpečen (3/2017). 

detail

Vila Jana Masaryka 1668

Secesní vilu vystavěl v roce 1902 pro Marii Karas jihlavský stavitel Josef Kubičko. Architektem byl Ladislav Novotný z Počátek. Vilu později koupil židovský obchodník Gabriel Hellmann. Žil ve vile s rodinou, ale za druhé světové války se rodina musela vystěhovat. Vila před válkou sloužila jako…

detail
1 18 35 48 49 50 51 52 53 54 69