Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 30 54 55 56 57 58 59 60 88 117
Počet objektů v databázi: 3488

MD Ztracená 22

Stejného vlastníka má i sousední dům čp. 24 a dům na adrese 1. máje 833/18. V srpnu 2017 zmizela ze vchodu OSB deska a bylo možné nahlédnout do interiérů domu. 

detail

Hotel Košek

Hostinec naproti vlakové stanice Světlá nad Sázavou. 25. srpna 1921 zde z vlaku z Prahy vystoupili malíř Jaroslav Panuška a spisovatel Jaroslav Hašek. Navštívili protější hotel Košek a následně se vydali na Lipnici, kde spisovatel dále tvořil.

detail

Kostel sv. Markéty v Loukově

Kostel ze 14. století, kde se dochovaly středověké nástěnné malby. Ves Loukov zanikla, o kostel se však stará sdružení Přátelé podlipnických kostelů, které jej postupně opravuje a pořádá v něm různé duchovní a kulturní akce.

detail

Kostel sv. Martina v Dolním Městě

Kostel vznikl někdy po roce 1300, původně byl zasvěcen sv. Janu. Zachovaly se zde nástěnné malby ze 14. století. O kostel se starí sdružení Přátelé podlipnických kostelů, které zde pravidelně pořádá komentované prohlídky.

detail

Kostel sv. Jiří v Řečici

Lidová gotická stavba vyzdobená rustikálními malbami, později nepatrně barokně upravován. Pochází pravděpodobně již z první poloviny 14. stol. Opevněný kostel s dodnes patrným obranným valem. (mapy.cz) O kostel pečuje sdružení Přátelé podlipnických kostelů.

detail

Jesle K Lučinám 2591/23

Objekt jeslí, později byl využíván jako kanceláře. Nevyužívaný, prázdný a v ohrožení demolice. Připravuje se na místě výstavba nového Domu sociálních služeb.

detail

Débeřský dvůr

Zdejší velkostatek, resp. panský poplužní dvůr tzv. Débeřský, byl založený ve dříve pusté krajině pozemkovou vrchností. Z něho byly obdělávány okolní pozemky, které se vyznačují velmi příhodnými podmínkami - téměř rovinatým okolím a úrodnou půdou. K založení panského dvora došlo zřejmě v dávných…

detail

BD Vyšehradská 29

Bytový dům s dvorním věžovým objektem, který býval za první republiky veřejným domem, oficiálně prezentovaný jako restaurace s programem, po válce přestavěn na byty. V současnosti je objekt prázdný a počítá se z jeho demolicí

detail

Kaple Navštívení Panny Marie

Centrální osmiboká kaple z r. 1662 byla renovována r. 1742. Je kryta přílbovou střechou, zevnitř s imitovanou kupolí. Fasádu má členěnu lizénami, okna ve tvaru termálních s drobným dělením. Menší patrový přístavek má valbu se sanktusníkovou zvoničkou.(Památkový katalog) V současnosti v majetku…

detail

Zámek Lískovice

Pseudogotický zámeček pochází z roku 1884. Jde v podstatě o bývalou hájovnu, která byla po přístavbě věže rozšířena na zámeček. V současné době není udržován. (zdroj Mapy.cz)

detail

Porodnice Slovany

Areál bývalé porodnice na Slovanech v Plzni. Škola v nové budově na Slovanech zahajovala ještě jako nezkolaudovaná v únoru 1939. Její vybudování měla na starost proslulá firma Müller a Kapsa, projekt navrhl známý plzeňský architekt Václav Klein. Objekt se stavěl dva roky, od léta 1937 do února 1939…

detail
1 30 54 55 56 57 58 59 60 88 117