Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 29 55 56 57 58 59 60 61 84 111
Počet objektů v databázi: 3328

Nádraží Lčovice

11/2017 - objekt přechází do soukromého vlastnictví, pracuje se na zabezpečení a postupné rekonstrukci objektu. 

detail

Porodnice Slovany

Areál bývalé porodnice na Slovanech v Plzni. Škola v nové budově na Slovanech zahajovala ještě jako nezkolaudovaná v únoru 1939. Její vybudování měla na starost proslulá firma Müller a Kapsa, projekt navrhl známý plzeňský architekt Václav Klein. Objekt se stavěl dva roky, od léta 1937 do února 1939…

detail

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Památkový katalog: anotaceMonumentální barokní poutní chrám v horské krajině, těžce zdevastovaný ve 2. pol. 20. století a postupně obnovovaný na přelomu 20. a 21. století. dějinyMonumentální barokní stavba vystavěná v letech 1723 - 1733 nákladem hraběte Jana Karla Nostitz-Rhieneck, majitelem…

detail

Kostel sv. Petra a Pavla

Vesnice uvnitř bývalého vojenského prostoru, kostel sloužil jako sklad, čímž chátral. Od r. 2002 je kostel převeden jako dar Nadaci pro děti, která jej spravuje a opravuje. Mělo by zde být vybudováno muzeum vysídlených obcí.

detail

Kostel sv. Jiří Mučedníka

Původně gotický dřevěný kostel je zmiňován v polovině 14. stol. Současná svatyně pochází z r. 1773. Jednolodní barokní stavba. Hlavní oltář z r. 1773. Postranní oltáře a kazatelna byly pořízeny r. 1827. Na počátku 21. stol. prošel zchátralý objekt rozsáhlou rekonstrukcí. (mapy.cz)

detail

Janovka 16

Jedná se podstávkový dům. Podstávka je u objektu tvořena sloupky, rozpěrou, která je vložena pod ližinou mezi sloupky. Rozpěra s pásky je seříznutá do tvaru plochého segmentového oblouku. Celá konstrukce podstávky má vodorovný bedněný obklad.

detail

Kostel sv. Anny

Původní zámecká kaple v Paliči byla přestavěna na pozdně barokní kostel. v letech 1751 - 1756. Ten byl dále rošířen v roce 1840 o čtvercovou klasicistní věž. Od poloviny 20. století kostel nebyl udržován a od 70. let kostel byl bez využití a chátral. Od podzimu 2014 se snaží spolek "Život na Dyleň"…

detail

Kostel svatého Martina

Očihov je v písemných pramenech poprvé zmiňován 4. března 1289 v listině stvrzující darování majetků Alberta Nothafta z Falknova, klášteru v Teplé u Mariánských lázní, sepsané v Chebu, v níž je uveden jako svědek Přibyslav z Očihova, v té době jeho majitel. V písemných pramenech se kostel objevuje…

detail

Telecí mlýn Všeruby

Telecí Mlýn (Kälbermühle, Mola Vitulina) - mlýn na Třemošné u ob. Všeruby, bývalý moučný mlýn s pilou. Majitel části mlýna žádá v roce 2017 o dotaci na podnikatelský plán - Farma Telcí mlýn. Poblíže se nachází soubor budov bývalého mlýna, tato budova sloužila údajně jako tzv. šrotovací mlýn patřící…

detail

Kostel sv. Jiří

Vybudován v polovině 14. stol., r. 1796 zasažen požárem, dochovala se pouze klenba presbytáře a sakristie. Při přestavbě v r. 1800 regotizován. Zchátralý objekt je postupně rekonstruován. V roce 2012 byly v kostele umístěny sochy Jakuba Hadravy. Duchové v lavicích lákají pozornost turistů a…

detail

Kostel sv. Bartoloměje

Původně pozdně románský kostel byl v 18. století barokně přestavěn. Kostel je jednolodní, obdélný, s mírně obdélným presbytářem a stejně dlouhou, mírně obdélnou sakristií po severní straně. Západní dřevěná kruchta, dnes již odstraněná, byla prohnutá a nesena na pilířích a opatřena kuželkovou…

detail

Kostel sv. Linharta

Kostel svatého Linharta je jedinou dochovanou stavbou z bývalé vesnice Mušov, která byla zatopena při budování Novomlýnských nádrží. Románský kostel byl na tomto místě vystavěn již ve 13. století. V následujících staletích prošel několikrát přestavbou. Současný kostel má novogotickou podobu, kterou…

detail

Kostel Navštívení Panny Marie

Kostel v zaniklé vesnici Maria - Stock. Jednolodní barokní kostel s obdélníkovým presbytářem a monumentálním dvouvěžovým průčelím vybudovaný v letech 1736-1738 stavitelem Johannem Schmiedem z Útviny na místě poutní kaple pro markraběte Ludvíka Jiřího z Baden-Badenu. Od r. 1717 zde umístěn "zázračný…

detail

Hrobka rodiny Botschen

Secesní kaple s věží postavena v letech 1899-1900 představuje rodinou hrobku Friedricha Wilhelma Botschena. Od roku 1945 začala hrobka chátrat a stala se také několikrát obětí vandalů. V současné době je stále v žalostném stavu. (mapy.cz) O záchranu se nyní snaží skupina nadšenců.

detail

Kostel Narození Panny Marie

Kostel je kryrskou dominantou, bohužel v současné době natolik zchátralou, že nemůže sloužit svému účelu. První zmínka o kostele pochází z roku 1384, vysvěcen byl v roce 1418. Původní gotický kostel byl přestavěn. Dnešní podoba je barokní z roku 1722, další přestavby následovaly v roce v 18.-19.…

detail

Kostel sv. Jakuba Většího

Kostel byl vybudován v l. 1751-53 pravděpodobně F. M. Kaňkou. Patří k němu i kaple, postavená nad studánkou, na místě původní dřevěné z r. 1670. Šlo o svatojakubské poutní místo. Obě budovy jsou opatřeny výraznými štíty. Stav objektů je havarijní.

detail

Kostel sv. Havla

Zbudován kolem poloviny 13. stol. v raně gotickém slohu, později přestavován a přistavěna kostelní věž. Při rekonstrukci byly odhaleny gotické nástěnné malby ze 13. a 14. stol.

detail

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

Siřemský kostel ze druhé poloviny čtrnáctého století byl v roce 1747 zbořen a o tři roky později ho nahradil nový kostel postavený v barokním slohu. Před rokem 1989 bylo naplánované jeho zboření, ke kterému sice nedošlo, ale devastaci se zabránit nepodařilo. V roce 2007 vznikl projekt spojovaný s…

detail

Starokatolický kostel

Kostel, stojící na zalesněné vyvýšenině, byl postaven v roce 1934 starokatolickou církví. Po odsunu německého obyvatelstva připadl československé církvi husitské a v roce 1958 pravoslavné církvi. Nějakou dobu fungoval jako depozitář muzea v Děčíně. Od požáru v roce 1989 je kostel opuštěn a chátrá.…

detail

Kostel Všech svatých

Patří do broumovské skupiny barokních kostelů. Současný kostel byl zbudován v letech 1722-26, stavbu provedl Kilián Ignác Dientzenhofer podle návrhu svého otce. Jednolodní stavba má půdorys ve tvaru silně protáhlého osmiúhelníka, který je na jedné straně prodloužen o presbytář a sakristii a na…

detail

Podskalský (Radimovský) mlýn

Podskalský mlýn (od poloviny 19. století také Radimského mlýn) vznikl již na konci 13. století (v roce 1285 se poprvé v Kolíně připomíná mlýn, v roce 1292 již mlýny v množném čísle), v letech 1573 – 1778 byl jako obecní majetek významnou součástí městského hospodářství a v jeho držení se vystřídalo…

detail

BD Pražská 1253

Dům je delší dobu neobydlený, chátrá. Plný odpadu po občasných návštěvnících, kteří tu přespávají.

detail

Kaple sv. Barbory

Barokní kostel nechal zbudovat hrabě Adam Trautsmandorf v letech 1717-24. Jednolodní stavba na křížovém půdorysu s dvěma bočními kaplemi. Po r. 1945 začal objekt chátrat, vnitřní zařízení bylo vykradeno. O kostel se stará spolek Syndicus Hereditas.

detail

Kostel sv. Vavřince

Raně gotický kostel, který prošel barokní přestavbou. Od 60. let nevyužitý a chátral. V 90. letech místní iniciují jeho záchranu a postupně realizují jeho opravu.

detail

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Vrcholně barokní kostel z r. 1738. V polovině 70. let se zde konala poslední mše, od té doby kostel chátral. Na konci 80. let opravena střecha věže, v r. 2006 pak zbytek střechy.

detail

Kostel svatého Michaela archanděla

První dřevěný kostel sv. Michaela archanděla je zmiňován již v roce 1384. Tento kostel byl vypálen husity v roce 1429. Druhý kostel vznikl snad mezi lety 1520 až 1530. Od roku 1591 kostel sloužil evangelíkům. V roce 1629 byl opět vrácen katolické církvi. Po roce 1784, kdy byl vysvěcen současný…

detail
1 29 55 56 57 58 59 60 61 84 111