Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 30 56 57 58 59 60 61 62 88 117
Počet objektů v databázi: 3489

Červený kostel

Neogotická sakrální stavba vybudovaná v letech 1904-1905 z glazurovaných cihel. Postaven podle projektu arch. Waldemara Kandlera. Po r. 1945 zkonfiskován a dán k dispozici Církvi československé husitské. V současné době je objekt ve zdevastovaném stavu. (mapy.cz)

detail

Evangelický kostel

Kostel postavený v letech 1902-1904 s pomocí sbírek dárců a švýcarských přátel evangelíků. V r. 2007 byl prodán soukromé osobě.

detail

Fara Malenice

Fara byla postavena už ve 14. století na základech středověké tvrze. V nedávné minulosti byla budova pronajímána k bydlení a nakonec zůstala přes 20 let opuštěná. V roce 2014 byla fara po rozsáhlé rekonstrukci otevřena veřejnosti a začala sloužit lidem jako Informační a kulturní centrum.

detail

Vila Buďánka

V roce 2016 proběhla demolice objektu. 

detail

Zbuzany nádraží

Budova je zřídka udržovaná SŽDC - nové nátěry fasády. Nově instalovaný označovač jízdenek, tlampač a informační tabule. Čekárna a WC jsou desítky let uzavřeny pro veřejnost.

detail

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

V souvislosti se začleněním Svatoboru do Vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 byl kostel církvi zabaven. Sloužil vojenským statkům jako sklad řepky. V roce 1966 byl zapálen a po tomto požáru opuštěn. Cenné barokní zařízení bylo přeneseno do kostelů v Chlumu Svaté Maří a Karlových Varech-Rybářích,…

detail

Kostel sv. Blažeje

Pozůstatky jednolodního barokního kostela s obdélnou lodí s výraznými zkosenými nárožími, odsazeným trojboce uzavřeným presbytářem a obdélnou předsíní před západním průčelím. Kostel nechal postavit v letech 1732–1733 opat tepelského kláštera Raimund III. Kostel vyhořel v r 1957 po zásahu blesku. Od…

detail

Bytový dům Resslova 419/13

Bytový dům s 32 b.j.. 

detail

Dům Engels

Opuštěný rodinný dům, který dříve nejspíš obývali nějací komunisté, soudě podle nalezených plakátů a knížek. Dům není na moc lukrativní lokalitě, protože leží mezi silnicemi. Zatím naštěstí zatéká jen trochu a tak ještě není ve stavu, aby se nedal zachránit.

detail

Kostel sv. Havla

Kostel byl postaven roku 1733 z financí hraběnky Šporkové. Dnešní podobu získal během 70. let 20. století. Původní stavba byla z lomového kamene, doplněná cihlami, tvořená obdélníkovou lodí bez klenby a půlkruhovým presbytářem s valenou klenbou. V interiéru se nacházel sloupkový oltář s několika…

detail

Hřbitovní kaple Nejsvětějšího jména Ježíšova

Je osmiboká, stojí na vyvýšeném místě Hořínského hřbitova. V půlkruhu ji obklopuje pohřebiště členů mělnické větve rodu Lobkowiczů od dob knížete Augusta Antonína Josefa (1729–1803).

detail

Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel představující architekturu vrcholného baroka. V r. 1804 byl zrušen, následně přestavěn na porcelánku, při této přestavbě byla zazděna okna. Provoz byl však brzy ukončen, kostel tak byl rozebírán na stavební materiál, průčelí zcela zmizelo. I přesto byl však zapsán na seznam kulturních…

detail

Dvůr Řestoky

V roce 1718 koupil Rosice u Chrudimi Norbert Oktavián Kinský a záhy je vybavil velkou hlavní sýpkou, vloženou do zdejšího dvora. Fasády mohutné budovy člení redukované pilastry kombinované s iluzivním červeně malovaným členěním. Střechy zakončují náročně řešené půdorysně zvlněné štíty, rámované…

detail

Nový Dvůr u Křovic

Dvůr byl postaven v roce 1750. Měl čtvercovou symetrickou dispozici, se stodolou s vjezdy s dřevěným nadpražím a chlévy po bocích a obytným domem a sýpkou uprostřed čelních stran. Průvlaky v přízemní sýpce zde nesly subtilní sloupy s hlavicemi se sedly. zdroj: Hospodářské dvory, Jan Žižka, str. 52 

detail

Zvonice Borek

Zvonice je samostatně stojící čtvercová stavba z kamene (přízemí) a cihel. Přízemí bylo členěno na nárožích a uprostřed vertikálním pásy s naznačenými kvádry. Vstup segmentový na S straně. Patro je odděleno zubatým pásem z cihel nakoso postavených a má na všechny strany po dvojici oken završených…

detail

Dvůr Koloredov

Z několika málo zachovaných dokumentů ze 17. století vyplývá, že kolem roku 1666 bylo varvažovské panství ve špatném hospodářském stavu a poddanské poměry velmi zlé. Nejtíživější byly povinnosti robotní a daňové. Ve druhé polovině 17. století začalo docházet k velké dosídlovací akci, kdy se na…

detail

Dvůr Černousy

Součástí areálu byl kdysi zámek. Majitelé zde zřejmě pobývali jen krátkodobě a sporadicky. Do 2. světové války zde sídlil Německý horský spolek, který pro Ještědské a Jizerské hory pořádal chlapecké tábory. Po válce byl ve správě státního statku, která vedla k demolici zámku a zchátrání ostatních…

detail

Dvůr Trnová

Statek byl založen již v roce 1750 jako venkovské sídlo šlechtického rodu Mannsfeldů, tehdy byl známý pod jménem Karolinenhof. Později přešel do majetku rodiny Colloredo-Mannsfeld. zdroj: statek-dvur-trnova.webnode.cz Dvůr Trnová - Karolín na colloredo-mandsfeldském panství Dobříš je postaven na…

detail

Dvůr Buzice

Dvůr Buzice nechal po roce 1798 do roku 1837 nový majitel Václav Hildpradt z Ottenhausenu postavit na místě zrušeného rybníka v rámci úprav panství Blatná. Dvůr trojkřídlé "zámecké" dispozice se k Blatné obrací čelem uzavřený ohradní zdí, kdysi s branou. Proti ní stojí patrový dům s drobnými chlévy…

detail

BD Husistská 33/34

Bytový dům je spojen s objektem v ulici Řehořova 33/39 má stejného vlastníka. V domě byl v roce 2015 požár. Přestože dům vykazuje znaky prázdného domu, tak je asi používán.

detail
1 30 56 57 58 59 60 61 62 88 117