Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 21 40 56 57 58 59 60 61 62 79
Počet objektů v databázi: 2370

Podskalský (Radimovský) mlýn

Podskalský mlýn (od poloviny 19. století také Radimského mlýn) vznikl již na konci 13. století (v roce 1285 se poprvé v Kolíně připomíná mlýn, v roce 1292 již mlýny v množném čísle), v letech 1573 – 1778 byl jako obecní majetek významnou součástí městského hospodářství a v jeho držení se vystřídalo…

detail

BD Pražská 1253

Dům je delší dobu neobydlený, chátrá. Plný odpadu po občasných návštěvnících, kteří tu přespávají.

detail

Kaple sv. Barbory

Barokní kostel nechal zbudovat hrabě Adam Trautsmandorf v letech 1717-24. Jednolodní stavba na křížovém půdorysu s dvěma bočními kaplemi. Po r. 1945 začal objekt chátrat, vnitřní zařízení bylo vykradeno. O kostel se stará spolek Syndicus Hereditas.

detail

Kostel sv. Vavřince

Raně gotický kostel, který prošel barokní přestavbou. Od 60. let nevyužitý a chátral. V 90. letech místní iniciují jeho záchranu a postupně realizují jeho opravu.

detail

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Vrcholně barokní kostel z r. 1738. V polovině 70. let se zde konala poslední mše, od té doby kostel chátral. Na konci 80. let opravena střecha věže, v r. 2006 pak zbytek střechy.

detail

Kostel svatého Michaela archanděla

První dřevěný kostel sv. Michaela archanděla je zmiňován již v roce 1384. Tento kostel byl vypálen husity v roce 1429. Druhý kostel vznikl snad mezi lety 1520 až 1530. Od roku 1591 kostel sloužil evangelíkům. V roce 1629 byl opět vrácen katolické církvi. Po roce 1784, kdy byl vysvěcen současný…

detail

kaple Panny Marie Pomocné

kaple Panny Marie Pomocné, která se v blízké době (9/2017) dočká statického zajištění a zakonzervování

detail

BD Nádražní

Bytový dům v centru města.

detail

Dům na návsi

Zajímavý objekt je vidět z návsi. Jde o zděný dům s roubeným patrem. Nejpíš jde o součást většího statku. V houští náletu je vidět stodola a snad další obytný dům.

detail

Červený kostel

Neogotická sakrální stavba vybudovaná v letech 1904-1905 z glazurovaných cihel. Postaven podle projektu arch. Waldemara Kandlera. Po r. 1945 zkonfiskován a dán k dispozici Církvi československé husitské. V současné době je objekt ve zdevastovaném stavu. (mapy.cz)

detail

Evangelický kostel

Kostel postavený v letech 1902-1904 s pomocí sbírek dárců a švýcarských přátel evangelíků. V r. 2007 byl prodán soukromé osobě.

detail

Zámek Uhy

bec Uhy se nachází při okresní silnici č. 616 nedaleko od Velvar. Zámek najdete ve středu obce a dnes je v neutěšeném stavu využíván k bydlení. Nechal jej postavit hrabě Filip Kinský v roce 1736 a byl využíván jako administrativní budova poplužního dvora, v 19 stol. byl stavebně upraven. Místní jej…

detail

Fara Malenice

Fara byla postavena už ve 14. století na základech středověké tvrze. V nedávné minulosti byla budova pronajímána k bydlení a nakonec zůstala přes 20 let opuštěná. V roce 2014 byla fara po rozsáhlé rekonstrukci otevřena veřejnosti a začala sloužit lidem jako Informační a kulturní centrum.

detail

Vila Buďánka

V roce 2016 proběhla demolice objektu. 

detail

Zbuzany nádraží

Budova je zřídka udržovaná SŽDC - nové nátěry fasády. Nově instalovaný označovač jízdenek, tlampač a informační tabule. Čekárna a WC jsou desítky let uzavřeny pro veřejnost.

detail

Nemile

Středověká renesančně přestavěna tvrz. S erbem rytíře Kryštofa Hubercka z Belnsdorfu1617. První písemná zmínka 1374 je ojedinělou tak dochovanou tvrzi v Olomouckém kraji s impozantním i bohate štukovanymi klenbami a bohatými archeologickými nálezy.

detail

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

V souvislosti se začleněním Svatoboru do Vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 byl kostel církvi zabaven. Sloužil vojenským statkům jako sklad řepky. V roce 1966 byl zapálen a po tomto požáru opuštěn. Cenné barokní zařízení bylo přeneseno do kostelů v Chlumu Svaté Maří a Karlových Varech-Rybářích,…

detail

Kostel sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše je románská stavba z druhé poloviny 12. století a je považován za nejstarší sakrální památku Jižních Čech. Nachází se na vyvýšenině zvané Olymp nedaleko bývalé vesnice Boletice, které byla po začlenění do vojenského újezdu zbourána. Samotný kostel postupně chátral, ale dnes…

detail

Kostel sv. Blažeje

Pozůstatky jednolodního barokního kostela s obdélnou lodí s výraznými zkosenými nárožími, odsazeným trojboce uzavřeným presbytářem a obdélnou předsíní před západním průčelím. Kostel nechal postavit v letech 1732–1733 opat tepelského kláštera Raimund III. Kostel vyhořel v r 1957 po zásahu blesku. Od…

detail

Kostel sv. Apoleny

Zřícenina raně barokního kostela svaté Apolenyz přelomu 17. a 18. století připomíná zaniklou obec Svatá Apolena, která byla obývána především německým obyvatelstvem. To bylo v roce 1945 vysídleno a kostel začal chátrat. Dne je kostel v majetku občanského sdružení Zvon, které se snaží o jeho…

detail

Bytový dům Resslova 419/13

Bytový dům s 32 b.j.. 

detail

Keramická továrna Kocanda

Továrnu založil r. 1823 Michael Raufer, dříve technický správce vranovských keramických továren. Michael Raufer byl původem nejspíše z Prahy. Nejdříve působil jako učitel v Myslívi u Všerub na Šumavě, jeho zálibou se stala keramika, později odchází do Vranova nad Dyjí, kde získává vědomosti a…

detail

Dům Engels

Opuštěný rodinný dům, který dříve nejspíš obývali nějací komunisté, soudě podle nalezených plakátů a knížek. Dům není na moc lukrativní lokalitě, protože leží mezi silnicemi. Zatím naštěstí zatéká jen trochu a tak ještě není ve stavu, aby se nedal zachránit.

detail

Hudební klub Face 2 Face

Funkcionalistická budova restaurace z počátku třicátých let 20. století od architekta Josefa Fuchse navazovala na sportovní objekt zimního stadionu Štvanice (stadion demolován v květnu roku 2011 bez zrušení prohlášení za kulturní památku). Stadion byl  v roce 2000 prohlášen za památku. Objekt…

detail

Evangelický kostel

Evangelický kostel v Habřině u Úštěka je pozdně empírový kostel na severozápadním okraji vsi Habřina, v současnosti neužívaný a zdevastovaný. Od roku 2001 je chráněn jako kulturní památka ČR. Vystavěn byl v letech 1850–1853 evangelickým sborem s finanční pomocí spolku Gustav-Adolf-Verein. Kostel…

detail

Kostel sv. Havla

Kostel byl postaven roku 1733 z financí hraběnky Šporkové. Dnešní podobu získal během 70. let 20. století. Původní stavba byla z lomového kamene, doplněná cihlami, tvořená obdélníkovou lodí bez klenby a půlkruhovým presbytářem s valenou klenbou. V interiéru se nacházel sloupkový oltář s několika…

detail

Kaple sv. Ducha

Výstavbu kaple inicioval tehdejší majitel liběchovského panství, pan Karel Hyacint, hrabě Villani de Castolo Pilonico. Jedná se o raně barokní sakrální stavbu ze 2. poloviny 17. stol. R. 1730 byla realizována renovace objektu. Poslední oprava exteriéru i interiéru kaple proběhla v r. 1928. (mapy.cz)

detail

Hřbitovní kaple Nejsvětějšího jména Ježíšova

Je osmiboká, stojí na vyvýšeném místě Hořínského hřbitova. V půlkruhu ji obklopuje pohřebiště členů mělnické větve rodu Lobkowiczů od dob knížete Augusta Antonína Josefa (1729–1803).

detail
1 21 40 56 57 58 59 60 61 62 79