Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 29 56 57 58 59 60 61 62 86 114
Počet objektů v databázi: 3391

kaple Panny Marie Pomocné

kaple Panny Marie Pomocné, která se v blízké době (9/2017) dočká statického zajištění a zakonzervování

detail

BD Nádražní

Bytový dům v centru města.

detail

Dům na návsi

Zajímavý objekt je vidět z návsi. Jde o zděný dům s roubeným patrem. Nejpíš jde o součást většího statku. V houští náletu je vidět stodola a snad další obytný dům.

detail

Červený kostel

Neogotická sakrální stavba vybudovaná v letech 1904-1905 z glazurovaných cihel. Postaven podle projektu arch. Waldemara Kandlera. Po r. 1945 zkonfiskován a dán k dispozici Církvi československé husitské. V současné době je objekt ve zdevastovaném stavu. (mapy.cz)

detail

Evangelický kostel

Kostel postavený v letech 1902-1904 s pomocí sbírek dárců a švýcarských přátel evangelíků. V r. 2007 byl prodán soukromé osobě.

detail

Fara Malenice

Fara byla postavena už ve 14. století na základech středověké tvrze. V nedávné minulosti byla budova pronajímána k bydlení a nakonec zůstala přes 20 let opuštěná. V roce 2014 byla fara po rozsáhlé rekonstrukci otevřena veřejnosti a začala sloužit lidem jako Informační a kulturní centrum.

detail

Vila Buďánka

V roce 2016 proběhla demolice objektu. 

detail

Zbuzany nádraží

Budova je zřídka udržovaná SŽDC - nové nátěry fasády. Nově instalovaný označovač jízdenek, tlampač a informační tabule. Čekárna a WC jsou desítky let uzavřeny pro veřejnost.

detail

Nemile

Středověká renesančně přestavěna tvrz. S erbem rytíře Kryštofa Hubercka z Belnsdorfu1617. První písemná zmínka 1374 je ojedinělou tak dochovanou tvrzi v Olomouckém kraji s impozantním i bohate štukovanymi klenbami a bohatými archeologickými nálezy.

detail

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

V souvislosti se začleněním Svatoboru do Vojenského újezdu Hradiště v roce 1953 byl kostel církvi zabaven. Sloužil vojenským statkům jako sklad řepky. V roce 1966 byl zapálen a po tomto požáru opuštěn. Cenné barokní zařízení bylo přeneseno do kostelů v Chlumu Svaté Maří a Karlových Varech-Rybářích,…

detail

Kostel sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše je románská stavba z druhé poloviny 12. století a je považován za nejstarší sakrální památku Jižních Čech. Nachází se na vyvýšenině zvané Olymp nedaleko bývalé vesnice Boletice, které byla po začlenění do vojenského újezdu zbourána. Samotný kostel postupně chátral, ale dnes…

detail

Kostel sv. Blažeje

Pozůstatky jednolodního barokního kostela s obdélnou lodí s výraznými zkosenými nárožími, odsazeným trojboce uzavřeným presbytářem a obdélnou předsíní před západním průčelím. Kostel nechal postavit v letech 1732–1733 opat tepelského kláštera Raimund III. Kostel vyhořel v r 1957 po zásahu blesku. Od…

detail

Bytový dům Resslova 419/13

Bytový dům s 32 b.j.. 

detail

Dům Engels

Opuštěný rodinný dům, který dříve nejspíš obývali nějací komunisté, soudě podle nalezených plakátů a knížek. Dům není na moc lukrativní lokalitě, protože leží mezi silnicemi. Zatím naštěstí zatéká jen trochu a tak ještě není ve stavu, aby se nedal zachránit.

detail

Hudební klub Face 2 Face

Funkcionalistická budova restaurace z počátku třicátých let 20. století od architekta Josefa Fuchse navazovala na sportovní objekt zimního stadionu Štvanice (stadion demolován v květnu roku 2011 bez zrušení prohlášení za kulturní památku). Stadion byl  v roce 2000 prohlášen za památku. Objekt…

detail

Evangelický kostel

Evangelický kostel v Habřině u Úštěka je pozdně empírový kostel na severozápadním okraji vsi Habřina, v současnosti neužívaný a zdevastovaný. Od roku 2001 je chráněn jako kulturní památka ČR. Vystavěn byl v letech 1850–1853 evangelickým sborem s finanční pomocí spolku Gustav-Adolf-Verein. Kostel…

detail

Kostel sv. Havla

Kostel byl postaven roku 1733 z financí hraběnky Šporkové. Dnešní podobu získal během 70. let 20. století. Původní stavba byla z lomového kamene, doplněná cihlami, tvořená obdélníkovou lodí bez klenby a půlkruhovým presbytářem s valenou klenbou. V interiéru se nacházel sloupkový oltář s několika…

detail

Hřbitovní kaple Nejsvětějšího jména Ježíšova

Je osmiboká, stojí na vyvýšeném místě Hořínského hřbitova. V půlkruhu ji obklopuje pohřebiště členů mělnické větve rodu Lobkowiczů od dob knížete Augusta Antonína Josefa (1729–1803).

detail

Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel představující architekturu vrcholného baroka. V r. 1804 byl zrušen, následně přestavěn na porcelánku, při této přestavbě byla zazděna okna. Provoz byl však brzy ukončen, kostel tak byl rozebírán na stavební materiál, průčelí zcela zmizelo. I přesto byl však zapsán na seznam kulturních…

detail

Dvůr Řestoky

V roce 1718 koupil Rosice u Chrudimi Norbert Oktavián Kinský a záhy je vybavil velkou hlavní sýpkou, vloženou do zdejšího dvora. Fasády mohutné budovy člení redukované pilastry kombinované s iluzivním červeně malovaným členěním. Střechy zakončují náročně řešené půdorysně zvlněné štíty, rámované…

detail

Nový Dvůr u Křovic

Dvůr byl postaven v roce 1750. Měl čtvercovou symetrickou dispozici, se stodolou s vjezdy s dřevěným nadpražím a chlévy po bocích a obytným domem a sýpkou uprostřed čelních stran. Průvlaky v přízemní sýpce zde nesly subtilní sloupy s hlavicemi se sedly. zdroj: Hospodářské dvory, Jan Žižka, str. 52 

detail

Zvonice Borek

Zvonice je samostatně stojící čtvercová stavba z kamene (přízemí) a cihel. Přízemí bylo členěno na nárožích a uprostřed vertikálním pásy s naznačenými kvádry. Vstup segmentový na S straně. Patro je odděleno zubatým pásem z cihel nakoso postavených a má na všechny strany po dvojici oken završených…

detail

Dvůr Koloredov

Z několika málo zachovaných dokumentů ze 17. století vyplývá, že kolem roku 1666 bylo varvažovské panství ve špatném hospodářském stavu a poddanské poměry velmi zlé. Nejtíživější byly povinnosti robotní a daňové. Ve druhé polovině 17. století začalo docházet k velké dosídlovací akci, kdy se na…

detail

Dvůr Černousy

Součástí areálu byl kdysi zámek. Majitelé zde zřejmě pobývali jen krátkodobě a sporadicky. Do 2. světové války zde sídlil Německý horský spolek, který pro Ještědské a Jizerské hory pořádal chlapecké tábory. Po válce byl ve správě státního statku, která vedla k demolici zámku a zchátrání ostatních…

detail
1 29 56 57 58 59 60 61 62 86 114