Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 28 56 57 58 59 60 61 62 63 83 110
Počet objektů v databázi: 3300

Dvůr Trnová

Statek byl založen již v roce 1750 jako venkovské sídlo šlechtického rodu Mannsfeldů, tehdy byl známý pod jménem Karolinenhof. Později přešel do majetku rodiny Colloredo-Mannsfeld. zdroj: statek-dvur-trnova.webnode.cz Dvůr Trnová - Karolín na colloredo-mandsfeldském panství Dobříš je postaven na…

detail

Dvůr Buzice

Dvůr Buzice nechal po roce 1798 do roku 1837 nový majitel Václav Hildpradt z Ottenhausenu postavit na místě zrušeného rybníka v rámci úprav panství Blatná. Dvůr trojkřídlé "zámecké" dispozice se k Blatné obrací čelem uzavřený ohradní zdí, kdysi s branou. Proti ní stojí patrový dům s drobnými chlévy…

detail

BD Husistská 33/34

Bytový dům je spojen s objektem v ulici Řehořova 33/39 má stejného vlastníka. V domě byl v roce 2015 požár. Přestože dům vykazuje znaky prázdného domu, tak je asi používán.

detail

Nájemní dům Husitská 191/47

Dům patří mezi první činžovní domy vybudované na Žižkově. Nájemní dům ve stylu klasické novorenesance. Objekt byl postaven současně s domem č.p.192. Dům měl dvě patra a byl podsklepený. v roce 1890 vznikla patrová nadstavba, čímž dům ztratil vyrovnané proporce klasické novorenesance. V roce 1900…

detail

Restaurace Bastei

Bývalý formanský přepřahovací hostinec

detail

Továrna na éterické oleje Schimmel & Comp.

Stavbu provedl stavitel Josef Blecha podle plánů z roku 1893. Dům byl dostavován v roce 1925 a předpisově byl zvýšen i komín. Další stavební úpravy továrny zadal v roce 1930 Václav Janda pro svůj galvanotechnický závod, později zde tutéž výrobu prováděl Engelbert Schott a kapitolu uzavřel Kovodělný…

detail

Dvůr Wladimírov

Cena: 9 700 000 Kč
detail

Tvrz Opálka

Gotickou tvrz tvořila minimálně patrová hranolová obytná věž o stranách 12 x 10 m. Věž obíhala ve vzdálenosti pěti metrů hradba tvořící tak na třech stranách úzký parkán, pouze na východní straně se rozšířila a vytvořila zde rozlehlé nádvoří zakončené na okraji skalního výchozu čtverhrannou dovnitř…

Cena: 8 900 000 Kč
detail

MD náměstí Republiky 6

Jeden z nejhodnotnějších měšťanských domů s pozdně gotickým arkýřem a portálem. Hodnotný doklad původní zástavby městského jádra, charakteristický pro území MPZ. 1962: dobrý stav (adaptace přízemí na prodejnu) 2005: postupně obnovován na penzion, restauraci. Dvorní objekt je ve stavu havarijním. V…

detail

MD Josefa Hory 93

Objekt je takřka zaniklý, neboť se zkraje roku 2016 zřítil vlivem zchátralosti a do jisté míry i vandalů. Jednalo se o autenticky dochovaný měšťnský dům z druhé poloviny 19. století. Jako celek byl cenným dokladem stavebního vývoje Žatce a stavebně-konstrukčních schopnostech a technologiích zejména…

detail

Drážní parní vodárna

Drážní parní vodárna. Úkolem bylo zajišťovat zásobování paních lokomotiv vodou. Část stavby je označena jako "rodinný dům" s čp. 104 a zbytek stavby je bez čísla popisného.

detail

Zámek Meziříčí

Zámek je jednoduchá obdélníková, jednopatrová budova s nádvorním tympanonem (trojúhelníková plocha nad dveřmi portálu). O objektu s číslem popisným 1 toho historická fakta příliš neříkají. Dějiny údajně sahají až k Rožmberkům, kdy v místě současné stavby stával jakýsi mázhaus. Přístavbou poschodí…

detail

Dvůr Miskovice

Dle zjištění od místních jde o bývalý statek, nyní vlastněný soukromníky, kteří na jeho dvoře připravují auta z dovozu na prodej v tuzemsku, o stavby se ale nestarají.

detail

BD Lublaňská 23

Několik let prázdný hotel.

detail
1 28 56 57 58 59 60 61 62 63 83 110