Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 26 50 57 58 59 60 61 62 63 75 99
Počet objektů v databázi: 2958

Zvonice Borek

Zvonice je samostatně stojící čtvercová stavba z kamene (přízemí) a cihel. Přízemí bylo členěno na nárožích a uprostřed vertikálním pásy s naznačenými kvádry. Vstup segmentový na S straně. Patro je odděleno zubatým pásem z cihel nakoso postavených a má na všechny strany po dvojici oken završených…

detail

Dvůr Koloredov

Z několika málo zachovaných dokumentů ze 17. století vyplývá, že kolem roku 1666 bylo varvažovské panství ve špatném hospodářském stavu a poddanské poměry velmi zlé. Nejtíživější byly povinnosti robotní a daňové. Ve druhé polovině 17. století začalo docházet k velké dosídlovací akci, kdy se na…

detail

Dvůr Černousy

Součástí areálu byl kdysi zámek. Majitelé zde zřejmě pobývali jen krátkodobě a sporadicky. Do 2. světové války zde sídlil Německý horský spolek, který pro Ještědské a Jizerské hory pořádal chlapecké tábory. Po válce byl ve správě státního statku, která vedla k demolici zámku a zchátrání ostatních…

detail

Dvůr Trnová

Statek byl založen již v roce 1750 jako venkovské sídlo šlechtického rodu Mannsfeldů, tehdy byl známý pod jménem Karolinenhof. Později přešel do majetku rodiny Colloredo-Mannsfeld. zdroj: statek-dvur-trnova.webnode.cz Dvůr Trnová - Karolín na colloredo-mandsfeldském panství Dobříš je postaven na…

detail

Dvůr Buzice

Dvůr Buzice nechal po roce 1798 do roku 1837 nový majitel Václav Hildpradt z Ottenhausenu postavit na místě zrušeného rybníka v rámci úprav panství Blatná. Dvůr trojkřídlé "zámecké" dispozice se k Blatné obrací čelem uzavřený ohradní zdí, kdysi s branou. Proti ní stojí patrový dům s drobnými chlévy…

detail

BD Husistská 33/34

Bytový dům je spojen s objektem v ulici Řehořova 33/39 má stejného vlastníka. V domě byl v roce 2015 požár. Přestože dům vykazuje znaky prázdného domu, tak je asi používán.

detail

Nájemní dům Husitská 191/47

Dům patří mezi první činžovní domy vybudované na Žižkově. Nájemní dům ve stylu klasické novorenesance. Objekt byl postaven současně s domem č.p.192. Dům měl dvě patra a byl podsklepený. v roce 1890 vznikla patrová nadstavba, čímž dům ztratil vyrovnané proporce klasické novorenesance. V roce 1900…

detail

Kostel Všech svatých

Zbudován v 1. polovině 14. stol. jako gotický, s pozdějšími úpravami. V prvním desetiletí 21. stol. provedeny zajišťovací práce značně zchátralého objektu. Zařízení interiéru bylo zpustošeno nebo odcizeno. Hodnotná gotická památka venkovské sakrální architektury dokumentující stavební činnost doby…

detail

Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel vznikl na konci 16. století, za třicetileté války byly spolu se vsí vypáleny. Kostel byl zrekonstruován až na konci 18. století jako stavba bez věže. Interiér je zdevastovaný, zůstaly zde nicméně heraldické náhrobky rytířské rodiny Tucherů. Kolem roku 2010 dostal kostel novou střechu.…

detail

Kostel sv. Jakuba

Původně farní gotický kostel postavený již koncem 13. století. První zmínka o něm pochází z roku 1356. V letech 1768–1774 prošel pozdně barokní přestavbou. Jedná se o orientované jednolodí s protáhlým polygonálně uzavřeným presbytářem.

detail

Restaurace Bastei

Bývalý formanský přepřahovací hostinec

detail

Kostel sv. Šimona a Judy

Raně barokní kostel, nposled opravován v r. 1948. od té doby chátrá. je zde snaha o jeho opravu. Uvnitř rokokové vybavení.

detail

Továrna na éterické oleje Schimmel & Comp.

Stavbu provedl stavitel Josef Blecha podle plánů z roku 1893. Dům byl dostavován v roce 1925 a předpisově byl zvýšen i komín. Další stavební úpravy továrny zadal v roce 1930 Václav Janda pro svůj galvanotechnický závod, později zde tutéž výrobu prováděl Engelbert Schott a kapitolu uzavřel Kovodělný…

detail

Zámek Mladá Vožice

Původní stavba zámku pochází z let 1570 – 1603. Později, po dobu více než 250 let byl zámek v držení rodu Küenburgů, jimiž byl barokně přestavěn do dnešní podoby a v 19. století klasicistně upraven. Po 2. světové válce byl zkonfiskován a byl do něj umístěn provoz podniku KOH-I-NOOR. 9/2017 - V…

detail

Dvůr Wladimírov

Uprostřed polí mezi obcemi Otmarov a Sokolnice se nachází velký zemědělský dvůr, který byl nejspíš založen v polovině 19. století hrabětem Wladimírem Mitrovským. Hospodářské budovy společně s obytnou budovou vytvářejí úhledný čtverec. 9/2017 - areál se započatou rekonstrukcí je nabízen k prodeji

detail

Tvrz Opálka

Gotickou tvrz tvořila minimálně patrová hranolová obytná věž o stranách 12 x 10 m. Věž obíhala ve vzdálenosti pěti metrů hradba tvořící tak na třech stranách úzký parkán, pouze na východní straně se rozšířila a vytvořila zde rozlehlé nádvoří zakončené na okraji skalního výchozu čtverhrannou dovnitř…

detail

MD náměstí Republiky 6

Jeden z nejhodnotnějších měšťanských domů s pozdně gotickým arkýřem a portálem. Hodnotný doklad původní zástavby městského jádra, charakteristický pro území MPZ. 1962: dobrý stav (adaptace přízemí na prodejnu) 2005: postupně obnovován na penzion, restauraci. Dvorní objekt je ve stavu havarijním. V…

detail

MD Josefa Hory 93

Objekt je takřka zaniklý, neboť se zkraje roku 2016 zřítil vlivem zchátralosti a do jisté míry i vandalů. Jednalo se o autenticky dochovaný měšťnský dům z druhé poloviny 19. století. Jako celek byl cenným dokladem stavebního vývoje Žatce a stavebně-konstrukčních schopnostech a technologiích zejména…

detail

Drážní parní vodárna

Drážní parní vodárna. Úkolem bylo zajišťovat zásobování paních lokomotiv vodou. Část stavby je označena jako "rodinný dům" s čp. 104 a zbytek stavby je bez čísla popisného.

detail

Zámek Meziříčí

Zámek je jednoduchá obdélníková, jednopatrová budova s nádvorním tympanonem (trojúhelníková plocha nad dveřmi portálu). O objektu s číslem popisným 1 toho historická fakta příliš neříkají. Dějiny údajně sahají až k Rožmberkům, kdy v místě současné stavby stával jakýsi mázhaus. Přístavbou poschodí…

detail

Dvůr Miskovice

Dle zjištění od místních jde o bývalý statek, nyní vlastněný soukromníky, kteří na jeho dvoře připravují auta z dovozu na prodej v tuzemsku, o stavby se ale nestarají.

detail
1 26 50 57 58 59 60 61 62 63 75 99