Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 26 50 61 62 63 64 65 66 67 75 99
Počet objektů v databázi: 2965

BD Bohuslava Vrbenského 3135

Přízemí je využívané autodily-cargo.cz, vyšší přízemní bez využití.

detail

BD Gluckova 246

Prázdný panelový dům na litvínovském sídlišti Janov. Celý dům je prázdný, okna v prvních dvou podlažích jsou zazděna.

detail

BD Gluckova 245

Prázdný panelový dům na litvínovském sídlišti Janov. Okna prvních dvou podlaží jsou zazděna.

detail

BD Zlatnická 21

2017 - Prázdný panelový dům na nechvalně proslulém mosteckém sídlišti Chanov. Původní vchod do budovy je zazděný, jediný přístup dovnitř je skrz kostry balkónů na zadní straně. Objekt je v naprosto dezolátním stavu, jeho oprava by byla velmi pravděpodobně nemožná. Vedlejší vchod (č.p. 23) také není…

detail

Usedlost Javornice 9

V areálu této zemědělské usedlosti čp. 9 se nachází objekt pozdně gotické patrové sýpky se strmým sklonem střechy a obloučkově tvarovaným štítem. Sýpka je z počátku 16. století a má ve dvorní fasádě okno s gotickým sedlovým ostěním, které je pravděpodobně přenesené z hradu Helfenburk. Památkově…

detail

Hostinec Dub

Před rokem 1948 v majetku rodiny Hanušových, kterým patřil i zdejší dům čp. 27, zámek Ohraženice v Ratibořských horách a prvorepubliková vila na Vinohradech čp.1862. Rodina Hanušových měla v Dubu řeznictví a pan Hanuš byl velmi zdatný obchodník, kterému se dařilo.  Základem hostince bylo pouze…

detail

Dvůr Milešov

Doba vzniku areálu není přesně známa, předpokládá se zahájení za Karla Kašpara Kaplíře kolem roku 1649, kdy byl rušen starý dvůr a nový založen pod zámkem. Dostavba proběhla v roce 1661 za Zdeňka Kašpara Kaplíře. Dokončen byl na přelomu 19. a 20. stol.

detail

Dvůr Kladruby

Původně středověký dvůr, obnovený na konci 17., přestavovaný v polovině 18. a na počátku 19. století s dochovanými hlavními objekty a s cennými stavebními konstrukcemi včetně detailů. Památkové kvality a vypovídací účinek hospodářského dvora zvýrazňuje vazba na premonstrátský Klášter Teplá a na…

detail

Dvůr Lvová

Podle dochovaných písemných pramenů byl zděný hospodářský dvůr vystavěn v letech 1737-1739 na místě bývalého poplužního dvora. V 90. letech 20. století došlo pro havarijní stav k jeho demolici. Na místě zůstalo pouze několik fragmentů. 

detail

Dvůr Šumná

Lehce obdélný, průjezdný dvůr pod hradem Šumburk pochází z 18. stol.. Na východní straně se nachází samostatná budova stájí. Je spojena zdmi, dříve s branami, se západním objektem o půdorysu U. Dnes jsou objekty bez střech, jde spíše o zříceniny.

detail

Dvůr Nahý Újezdec

Hospodářský dvůr při tvrzi a pak při zámku, po demolici zámku v r. 1964 jediný pozůstatek zámeckého areálu. Zajímavým a ojedinělým příkladem spojení hospodářského a technického objektu je stodola s polygonálním křídlem, určeným původně pro žentour (volně stojící obdoba žentouru stojí v Nedražicích)…

detail

Dvůr Trhomné

Bývalý dvůr z 18. století, rozšiřovaný průběžně v 2. polovině 19. století a ve 20. století upravovaný. Usedlost v minulosti známá pod místním pojmenováním "Krajdlovna" podle posledního majitele, podle výpovědi pamětníků sloužila jako soukromá jatka (porážka dobytka).

detail

6. ZŠ Kamenná

Nejmladší základní škola v Chomutově, otevřená v roce 1984, která v důsledku optimalizace školství zanikla v roce 2004.

detail

Lusthaus - lovecký letohrádek

Barokní letohrádek byl pravděpodobně vystavěn v polovině 18. století spolu se zámečkem Svatý Hubert Černíny z Chudenic. Původní využití je nejasné, pravděpodobně však sloužil k odpočinku šlechty během honů. Později byl využíván jako skladiště potravy pro zvěř. Po roce 2000 prošel částečnou…

detail

Johann Liebieg & Co., přádelna bavlny

Částečně využívána jako sklad nedaleké pily.

detail

Pivovar Jetřichovice

2018 - celý zámecký areál, včetně bývalého pivovaru, vlastní Otto Srb a Karel Srb. Celý zámecký areál je nabízen k prodeji, viz karta zámku.  

detail

Opuštěné objekty

Tyto dvě budovy zjevně chátrají hodně dlouho. Nepodařilo se mi bohužel zjistit co to dříve bylo.

detail

Dvůr Pšov

Statek je postaven v empírovém slohu. Nachází se na obdélném pozemku, má třístranou dispozici. V čele parcely, obrácené do návsi, stojí velkorysý obytný dům. V severní části areálu jsou hospodářské budovy a sušárna. Parcelu od západu uzavírá stodola. 9/2017 - na katastru nemovitostí zápisy:Exekuční…

detail

Dvůr Pšov 22

10/2017 - areál na prodej za 850.000 Kč

detail
1 26 50 61 62 63 64 65 66 67 75 99