Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 18 35 52 65 66 67 68 69
Počet objektů v databázi: 2044

Osvobozená domácnost

Velkokapacitní prádelna a mandlovna. Prádelna byla v těchto místech už roku 1908, viz inzerát v Národní politice (galerie): hledali žehlířku a zatáčečku nových límců. Nazývala se Oskara Haaca, nástupce. Po roce 1948 se prádelna přejmenovala na Osvobozenou domácnost. V bakalářské práci (viz odkazy)…

detail

Vodní mlýn - Žehuň

Nejstarší žehuňský mlýn je doložen v roce 1374 a stával zřejmě v místech dnešních domů čp. 54 a 57 pod současnou hrází Žehuňského rybníka, neboť zde byly v 80. letech 20. století nalezeny v zemi staré mlýnské kameny. Další písemné zprávy o mlýně pochází až z roku 1550 v souvislosti s mlynářem…

detail

MD Morzinský dům

Původně renesanční objekt, barokně přestavěný. Dům vklíněný do komplexu sousedního objektu čp.223 tvoří nedílnou součást uliční čáry ul.Nerudovy a historické zástavby Malé Strany. Alternativní název Judenfeindovský dům.

detail

BD Wolkerova 34/5

Klasicistní bytový dům z doby kolem r. 1850. První stavba na tomto místě je doložena k r. 1788, kdy si zde Václav Hájek vybudoval na kostelním pozemku Pod skalou domek. Pro dům hlásící se stylem do skupiny pozdně klasicistních staveb v okolí kostela sv. Gottharda, existuje nejstarší dokumentace až…

detail

Vila Před Bateriemi 20

Vila od architekta Františka Nováka, která vznikla roku 1928 a představovala sice poměrně běžný, ale tím pádem také kvalitní prvorepublikový domek. Šlo o jednopatrovou vilu s valbovou střechou, mírně rozčleněným objemem a představeným vstupem, jejíž hladké fasády byly dekorovány pouze motivem…

detail

RD Za Strahovem 18

Dům č. p. 338 byl pozůstatkem viniční usedlosti Závěrka a patřil k posledním dokladům původního charakteru této části Břevnova. Usedlost byla umístěna při staré říšské cestě, která vybíhala ze Strahovské brány, a po staletí byla majetkem břevnovského kláštera. Je doložena účast K. I. Dientzenhofera…

detail

Zámek Poutnov

Zámeček v PoutnověObec vznikla zřejmě ve 13. století během kolonisace území, prováděné tepelským klášterem. V jeho majetku se nacházel do 16. století s tím, že byl dáván často do zástavy. Jako sídlo zástavních majitelů či klášterních správců sloužil dvůr, jehož součástí byla obytná budova. Zřejmě v…

detail

Transgas

1939 - ministerstvo pošt a telegrafů dalo zbořit dva rozsáhlé pavlačové domy čp. 365 a 325 ze sedmdesátých let 19. století. Vznikla tak proluka v sousedství budovy Československého rozhlasu na Vinohradské třídě. 1965 - proběhla demolice dalších čtyř domů v Rubešově a Římské ulici v souvislosti se…

detail

Zámek Nadějkov

V písemných pramenech se ves Nadějkov poprvé uvádí až roku 1373 v souvislosti s majitelem tvrze a celého panství Ahníkem z Nadějkova. Z bývalé tvrze se dochoval zbytek bašty, který se nachází u nynějšího zámku. Na počátku 16. století se Nadějkov dostal do majetku rodu Doudlebských z Doudleb.…

detail

Železniční depo Malín

Obří depo pro vlaky. Ovšem prázdné. Nachází se zde dvě kolejnice, jeřáb na vlaky a spousta místností po celém objektu. 

detail

Koupaliště Tichá Šárka

Koupaliště Tichá Šárka bylo vybudováno v těsné blízkosti usedlosti Rakařka na základě návrhu posledního majitele usedlosti pan Kubra, který zde navrhl postavit koupaliště a restaurační pavilon.  1936 - schválen projekt na stavbu restauračního pavilonu od Jana Doležala. K realizaci stavby nedošlo,…

detail

Zámek Nové Zámky

Dnešní zámek vznikl přestavbou a rozšířením staršího sídla, postaveného Valdštejny na konci 16. století, na jehož realizaci pravděpodobně pracoval vlašský stavitel Carlo Valmadi, působící jinak v blízkém Hostinném.  1623 - Nové Zámky se staly součástí frýdlantského vévodství Albrechta z Valdštejna.…

detail

Nekázanka

Historie domu sahá až do gotické doby. Bydleli zde nejrůznější řemeslníci - švec, tkadlec, zedník, pokrývač atd. Později se stal dvorním objektem Kounického paláce. Název ulice Nekázanka souvisí s tím, že ji Karel IV nekázal zřídit, vznikla tedy nejspíše spontánně, narozdíl od výstavní ulice Panské…

detail

Motorest Koliba

1972 - Motorest U čtyř kamenů byl vybudován na úseku Stará Boleslav – Tuřice. Motorest je postaven na mistě, kde se historicky křížily komunikace Stará Boleslav – Tuřice a Hlavenec – Podbrahy a ještě před vybudováním čtyřproudé komunikace se toto místo nazývalo U Čtyř kamenů. Nejspíše podle toho,…

detail

Dvůr Velký Depot

Zdevastovaný statek s hospodářskými budovami, původní honosná rezidence vysoce postavených vojenských důstojníků. Velký Depot je označení místa bývalého stálého výcvikového tábora rakouských dělostřelců. Název Depot získalo podle pozdějšího využití ke skladovacím účelům. Rozlehlé cvičiště,…

detail

Usedlost Číčenice 18

Památkově chráněná usedlost čp. 18. Majitel má trvalé bydliště v nedalekém čp. 21. 

detail

Zámek Vlásenice

Zámek i k němu přilehlé stáje původně patřily Ferdinandu Václavu Šternbachovi. Ten vlastnil velkostatek v Proseči-Obořišti a zámek ve Vlásenici mu sloužil jako lovecké panství. Po roce 1948 ale zámek přešel do vlastnictví státu. V 50 a 60. letech patřily budovy státnímu statku Čížkov a po založení…

detail

Dvůr Peklo

2014 - V minulosti se o něm tradovalo, že je útočištěm například narkomanů a sociálně slabých osob. Dnes má strženou střechu, takže už se v něm nedá přespávat za deště. Na objektu jsou cedulky, že jde o soukromý pozemek, který slouží jako výcvikový prostor záchranné brigády kynologů Kraje Vysočina.…

detail

Kolonie Domov čp. 1351

Projekt domu z r. 1922 realizoval Ladislav Machoň pro Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo Domov státních a jiných veřejných zaměstanců pro domky rodinné na Žižkově.Jedná se o jednotně koncipovanou kolonii, zahrnující objekty počínaje čp. 1309 a konče domkem s čp. 1371, celkem 63 domků.…

detail
1 18 35 52 65 66 67 68 69