Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 25 49 68 69 70 71 72 73 74 97
Počet objektů v databázi: 2886

Sklárna Lenora

1834 - sklárna byla založena Janem Meyrem, v druhé polovině 19. st. patřila mezi největší a nejmodernější sklárny Rakouska - Uherska. Sklárna vyráběla velmi kvalitní křišťálové sklo. 1841 - sklárnu zdědili synovcové Vilém Kralik a Josef Taschek, po smrti společníka zůstal jediný majitel Vilém…

detail

Sklárna Včelnička

1875 - sklárnu vybudoval ve Včelničce Antonín Rückl. 1923 - podnik byl přeměněn v rodinnou akciovou společnost, jejímiž akcionáři se stali výlučně členové rodiny Rücklů. 2002 - sklárna Včelnička ukončila svůj provoz, už v této době do sklárny teklo střechou, jak vzpomínají místní skláři.

detail

Sklárna Chlum u Třeboně

Sklárna byla zřízena v objektu bývalé válcovny na jemné železo, kterou si najala tehdy známá sklářská firma C. Stölzle a synové. V roce 1898 po smrti Rudolfa Stölzla se podnik přeměnil na akciovou společnost. 1909 - v září byla výroba skla v Chlumu úplně zastavena. K zastavení jejího provozu…

detail

Koželužna Úterý

Jedná se o rozložitou stavbu na půdorysu písmene U, jež byla do dnešní podoby přestavěna na přelomu 19. a 20. století. 12/2017 - Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

detail

Vojenský prostor Ralsko

1938 - celý prostor Ralska získal německý Wehrmacht, který zde v roce 1945 vybudoval letiště u Hradčan. Letiště bylo poté poškozeno americkými nálety. 1945 - konec války s sebou přinesl odsun říšských a sudetských Němců z oblasti a osidlování novými obyvateli. 1946 - vláda rozhodla o vytvoření…

detail

Sala Terrena (usedlost Popelka)

Ve svahu u ulice Na Popelce se od roku 2007 „vyloupla“ jedna z významných, ale dlouhou dobu chátrajících kulturních památek Prahy 5 – Sala Terrena. Podle slovníků označuje tento pojem místnost, která zprostředkovává optické propojení paláce a zahrady – většinou bývala umístěna v přízemí paláce,…

detail

Venkovské stavení Běsno čp. 21

Uzavřený soubor dvou obytných budov a stodol.

detail

Cihláček Běsno

Cihlový domek bez čísla popisného, který je zchátralý stejně jako stodoly, které na něj navazují a to i přesto, že je na stejné zahradě jako dům, kde mají majitelé bydliště, které je jakž takž opravené, nebo alespoň vykazuje známky začínající rekonstrukce. Snad dojde i na cihláček.

detail

Škola Vrbice

1896 - starosta Franz Sturm vymohl pro Vrbici schválení stavby vlastní školní budovy. Pro stavbu bylo vybráno místo na obecním pozemku jižně od kostela. Vyučování v jednotřídní škole ve Vrbici zahájeno v září 1898. Prvním učitelem školy byl pan Sachs z Oráčova. Ve škole se vyučovalo do  roku 1925,…

detail

Tvrz Bošovice

1365 - první zmínka o zdejší tvrzi, kdy ji drželi páni z Kunštátu. Za válek mezi markrabaty Joštem a Prokopem na počátku 15. století byla dřevěná bošovická tvrz zřejmě zničena, protože zatímco roku 1398 se při převodu zboží ještě hovoří o tvrzi, roku 1415, kdy Bošovice získal Jan Kos z Okrašovic,…

detail

Barokní sýpka Slezské Rudoltice

2017 - Barokní sýpka v zámeckém areálu ve Slezských Rudolticích je ve velmi špatném stavu. Má odstraněné vnitřní dřevěné konstrukce, propadlou část střechy, na zbytku je "zahrada" a rozvalené zdi. Naštěstí se v tomto roce začalo s postupnou obnovou objektu. Zatím velmi vzdálené budoucí využití…

detail

Dolní zámek Rájec-Jestřebí

Někdy na počátku 16. století (asi roku 1506) byl hrad (dolní tvrz) obnoven a roku 1570 byl přestavěn Bernardem Drnovským na renesanční zámek (dnes zvaný Dolní zámek ). K zámku vedla brána od kostela (tj. ze severu) nad níž byl znak Drnovských. Tato brána byla asi zazděna roku 1680 (podle…

detail

Správní budova Setuzy

2017 - budova je prázdná a chátrá. Nový vlastník Viachem Group ji odepsal, protože zároveň vlastní Spolchemii, spojil obě skupiny technickohospodářských pracovníků, což mu umožnilo některé z nich propustit a zároveň je soustředit v prostorách chemičky. Z této budovy kdysi podnikatel Schicht řídil…

detail

Vzorkovna porcelánky Karla Knolla

Secesní, atriový a unikátní památkově chráněný objekt bývalé vzorkovny porcelánky Karla Knolla z roku 1905. 1946 - porcelánka byla po 2.sv. válce zestátněna a začala chátrat. 1949-51 - vzorkovna byla využívána jako sklad. 1959 - byla upravena na sklad televizorů (přestropení haly, další dva…

detail

Penzion Svatý Petr

2017 - již několik let prázdný penzion, viz zpráva v galerii, zabezpečen a nepřístupný. 

detail

Zámek Chlumín

První zprávy o Chlumínu pocházejí z let 1310 – 1332, kdy byla zdejší tvrz v držení pražské patricijské rodiny Velfloviců. Později vystřídal řadu majitelů. V roce 1559 se v držení Chlumína uvádějí Kyšperští z Vřesovic, kteří na místě staré tvrze vystavěli novou renezanční tvrz, která se již nazývala…

detail

Dvůr Chlumín

Hospodářský dvůr nedalekého zámku postavený na počátku 17. století.  2017 - v majetku Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze - Břevnově, navazující rozsáhlé pozemky. 

detail

Samota Chlumín

Opuštěné hospodářské stavení. 

detail

Zámek Cítoliby

Barokní zámek se nachází v městečku Cítoliby na Lounsku v Ústeckém kraji. Zámek je patrová trojkřídlá budova, která má v nádvoří východního křídla arkádovou chodbu. U jižního křídla je venkovní schodiště do zrcadlového sálu, dále sluneční hodiny. V přízemí jižního křídla jsou klenuté místnosti s…

detail

Hostinec Velká hospoda

1622 až 1624 - po bitvě bělohorské zde byla vystavěna kaple. Z té se brzy stalo poutní místo a správy kaple se ujal řád Servitů. Tito začali objekt rozšiřovat v rozsáhlý dvorec, s cílem vybudovat zde klášter. Ten však nikdy nebyl dokončen. Servitům se jeho poloha zdála příliš vzdálená od centra…

detail

Výtopna Přerov (stará elektrárna)

Výtopna Středomoravské elektrárny, postavená r. 1917-1919. Kombinace ocelové a zděné konstrukce. Nyní zcela bez zařízení. Obestavěný objem 43200 m3. 2017 - majitelem je společnost ALIMENTARE a.s., která vlastní i nedaleké OC Koloseum.Nemovitost je zařazena na seznam brownfieldů. Využití by mohlo…

detail

RD Olovnice

Několik let prázdný objekt, který zarůstá zelení a pomalu se v ní ztrácí.

detail

Venkovské stavení Olovnice 19

Venkovský dům zarůstá už mnoho let náletovou zelení. Majitelky vlastní v okolí vesnice polnosti s celkovou nemalou rozlohou i stavební parcely. Na konci roku 2017 již není dům ze silnice téměř vidět. 

detail
1 25 49 68 69 70 71 72 73 74 97