Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 19 36 54 68 69 70 71 »
Počet objektů v databázi: 2114

Zámek Lenora

1833 - Osada Lenora (Eleonorenhain), pojmenovaná po kněžně Eleonoře ze Schwarzenbergu dosáhla největšího rozpuku za vedení zakladatele skláře a podnikatele J. Meyera, který zde roku 1834 zahájil sklářskou výrobu. On i další majitelé závodu (rodina Kralik von Meyerswalden) sídlili v panském domě…

detail

Sklárna Lenora

1834 - sklárna byla založena Janem Meyrem, v druhé polovině 19. st. patřila mezi největší a nejmodernější sklárny Rakouska - Uherska. Sklárna vyráběla velmi kvalitní křišťálové sklo. 1841 - sklárnu zdědili synovcové Vilém Kralik a Josef Taschek, po smrti společníka zůstal jediný majitel Vilém…

detail

Sklárna Včelnička

1875 - sklárnu vybudoval ve Včelničce Antonín Rückl. 1923 - podnik byl přeměněn v rodinnou akciovou společnost, jejímiž akcionáři se stali výlučně členové rodiny Rücklů. 2002 - sklárna Včelnička ukončila svůj provoz, už v této době do sklárny teklo střechou, jak vzpomínají místní skláři.

detail

Sklárna Chlum u Třeboně

Sklárna byla zřízena v objektu bývalé válcovny na jemné železo, kterou si najala tehdy známá sklářská firma C. Stölzle a synové. V roce 1898 po smrti Rudolfa Stölzla se podnik přeměnil na akciovou společnost. 1909 - v září byla výroba skla v Chlumu úplně zastavena. K zastavení jejího provozu…

detail

Koželužna Úterý

Jedná se o rozložitou stavbu na půdorysu písmene U, jež byla do dnešní podoby přestavěna na přelomu 19. a 20. století. 12/2017 - Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

detail

Vojenský prostor Ralsko

1938 - celý prostor Ralska získal německý Wehrmacht, který zde v roce 1945 vybudoval letiště u Hradčan. Letiště bylo poté poškozeno americkými nálety. 1945 - konec války s sebou přinesl odsun říšských a sudetských Němců z oblasti a osidlování novými obyvateli. 1946 - vláda rozhodla o vytvoření…

detail

Petrova Bouda

1811 -  Johann Pittermann postavil na místě letní boudy (bouda sloužící k přechodnému obývání v době letní pastvy) novou celoročně obývanou boudu, jejíž název byl odvozen od jeho různě překrucovaného jména Pittermann. Jejím obyvatelům Němci říkali ve svém drsném dialektu zkráceně Pittersleute někdy…

detail

Usedlost Božínka

Roku 1600 zakoupil někdejší usedlost Schneiderku s vinicí stavitel Dominik de Bossi (podílel se na stavbě Vlašského špitálu a úprav kláštera augustiniánů poustevníků na Malé Straně). Počeštěný název z Bossinka - Božínka je doložen k roku 1736. V 80. letech 19. století byl jejím vlastníkem Josef…

detail

Sala Terrena (usedlost Popelka)

Ve svahu u ulice Na Popelce se od roku 2007 „vyloupla“ jedna z významných, ale dlouhou dobu chátrajících kulturních památek Prahy 5 – Sala Terrena. Podle slovníků označuje tento pojem místnost, která zprostředkovává optické propojení paláce a zahrady – většinou bývala umístěna v přízemí paláce,…

detail

Venkovské stavení Běsno čp. 21

Uzavřený soubor dvou obytných budov a stodol.

detail

Cihláček Běsno

Cihlový domek bez čísla popisného, který je zchátralý stejně jako stodoly, které na něj navazují a to i přesto, že je na stejné zahradě jako dům, kde mají majitelé bydliště, které je jakž takž opravené, nebo alespoň vykazuje známky začínající rekonstrukce. Snad dojde i na cihláček.

detail

Škola Vrbice

1896 - starosta Franz Sturm vymohl pro Vrbici schválení stavby vlastní školní budovy. Pro stavbu bylo vybráno místo na obecním pozemku jižně od kostela. Vyučování v jednotřídní škole ve Vrbici zahájeno v září 1898. Prvním učitelem školy byl pan Sachs z Oráčova. Ve škole se vyučovalo do  roku 1925,…

detail
1 19 36 54 68 69 70 71 »