Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 29 58 72 73 74 75 76 77 78 86 114
Počet objektů v databázi: 3392

Autokemp Lesní zátiší

2018 - chátrající areál motorestu s kempem. Všechny chatky pootevírané (zřejmě někdo hledal velké poklady) a recepce vymlácená. Fotbalové hřiště využívá zdejší TJ Slavoj Bečov nad Teplou. Na internetu ještě nalezneme nabídku: 35 chat se 120 lůžky, 2 apartamány, nové sociální zařízení, teplá i…

detail

Pohostinství Hubertus

2018 - restaurace je dlouhodobě uzavřena, přesto se o ní majitel stará, vstupy jsou zadělané a objekt se občas objevuje na prodej. 2000 - po tomto roce restaurace velmi často měnila majitele. 1990 - po revoluci postupně dochází ke stagnaci hostinské činnosti V 60. a 70. letech 20. století se…

detail

Vila Pozorka u Nejdku

2018 - nedostavěná vila ve které trvale žijí bezdomovci. 

detail

Chatka Petrovice

Malinká chatka naproti čistírně odpadních vod ve Velkých Petrovicích, má číslo evidenční 14. Místy přebývají bezdomovci. Ve vlastnictví majitelů je pouze samotná chatka a pozemek pod ní. 

detail

Zámek Dalešice

1303 - Na místě zámku původně stál klášter, poprvé zmiňovaný v roce 1303. 1540 - Kolem tohoto roku došlo k zániku kláštera a majetek získali Kraličtí z Kralic. Ti zároveň provedli přestavbu objektu na panské sídlo. 1713 - Novým majitelem Dalešic stal Jan Antonín Pachta z Rájova 1724 - Antonín…

detail

Starý zámek Škvorec

2018 - po dokončení oprav zámek slouží částečně k obytným účelům rodiny a částečně je přístupný veřejnosti. Ve východním křídle bude otevřena expozice o historii zámku i městyse Škvorec a také muzeum renesanční hudby a hudebních nástrojů ze sbírky rodiny Jeremeev-Salvatore. V západním paláci pak…

detail

Vrchotice 12

2018 - prázdný statek uprostřed vesnice, zajištěný proti vstupu osob.

detail

Dvůr Hatov

2018 - prázdný zemědělský dvůr, pozemek udržovaný, zajištěné proti vstupu nezvaných osob. Uvnitř ve stavu započaté rekonstrukce. 

detail

Udržalova vila

2018 - vnučky pana Františka Udržala usilují o odkoupení vily, avšak současného majitele nepřesvědčila ani vysoká finanční nabídka. S novým majitelem vily intenzivně jednaly o odkoupení, neboť v ní hodlaly zřídit vzpomínkovou místnost. Jejich snaha ale byla marná, i přes skutečně vysokou finanční…

detail

Pivovar Broumov

Městský pivovar v Broumově byl založen koncem 16. století, a to v letech 1866 – 1867 v prostoru bývalého hradebního příkopu mezi areálem kláštera a horní bránou . Pivovar byl často upravován a přistavován. Výroba byla ukončena v roce 1943. Poté byl pivovar využíván jako skladovací prostor a pivo…

detail

Horní Mlýn

Horní Mlýn, který má náhon na řece Stěnavě. Areál mlýnu má celkem tři budovy, z čehož dvě jsou určené k demolici, třetí k rekonstrukci.

detail

Hospoda u Hitlera

Pivovarská hospoda, které místní říkávali "U Hitlera" se nachází v Broumově, její městské části zvané Olivětín. Budova byla postavena v roce 1877, kdy nahradila jinou, starší budovu pivovarské restaurace. Výstavba nové hospody byla skvěle promyšleným tahem, průmysl na Broumovsku byl v té době v…

detail

Lidmovice čp. 14

Usedlost tvořená obytným stavením s navazující novostavbou stodoly a špýcharem je datována do první poloviny 19. století, špýchar pravděpodobně starší. Dům má selskobarokní volutový štít, špýchar prostý trojúhelný štít. 2018 - Na katastru nemovitostí Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti a Zahájení…

detail

Dvůr Ounuz 8

Usedlost na jihu obce je datována do druhé poloviny 18. století. Dochován zděný patrový obytný dům se špýcharovým patrem zakrytý sedlovou střeechou s torzem doškové střechy, zděné hospodářské budovy. Cenný areál lidové dřevěné a zděné architektury. Památkově chráněno od 14. 8. 2003. V roce 2018 bez…

detail

Hotel Winterswijk

Objekt v CHKO II.-IV. zóna Objekt v památkové zóně

detail

Vratislavická kyselka

Pramen kyselky byl nalezen náhodou při hloubení studny roku 1862. V prameni byly nalezeny chemickou analýzou uhličitan hořečnatý a oxid železitý a byla nasycena oxidem uhličitým. U ramene byly založeny malé lázně, které ale neprosperovaly a po požáru roku 1888 zanikly. Obnovení lázeňského provozu…

detail

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Lochotín

2018 - veškeré pozemky v okolí jsou ve vlastnictví Ministerstva obrany nebo Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 2004 - na jaře byla v rámci natáčení dokumentárního filmu částečně opravena střecha věže. 2000 - 4. září zahájilo Ministerstvo kultury ČR jednání o prohlášení bývalého kostela za kulturní…

detail

Vodní mlýn v Toušeni

Bývalý vodní mlýn s pozdně gotickým jádrem stojí v Mlýnské ulici. V jeho zdi byly donedávna zabudované dělové koule. Po regulaci Labe ve 30. letech minulého století mlýn už nestojí na břehu řeky. Na mlýnu jsou zbytky původní omítky. 2018 - mlýn vlastní pan Králík Jan, který je majitelem i…

detail

Horní dvůr Bohdalice

Zpustlý hospodářský dvůr zdejšího zámku. Do tohoto stavu se dostal po roce 1989, protože jeho majitel, místní zemědělské družstvo, skončilo v likvidaci. V roce 2018 už má areál několik majitelů. 

detail
1 29 58 72 73 74 75 76 77 78 86 114