Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 26 50 73 74 75 76 77 78 79 99
Počet objektů v databázi: 2969

Vila Milana Jančíka

Dům bývalého starosty Prahy 5 Milana Jančíka dává vzpomenout na doby, kdy Černošicím vládli jeho dobří přátelé Rádl, Jirout a Přibík. Od Jančíkova pádu dům prázdný, na pozemku je k vidění dost pozůstatků Navy Centra, které jančíkovi zřejmě sloužilo jako pračka, když bylo ještě co prát.

detail

Horní dvůr Bohdalice

Zpustlý hospodářský dvůr zdejšího zámku. Do tohoto stavu se dostal po roce 1989, protože jeho majitel, místní zemědělské družstvo, skončilo v likvidaci. V roce 2018 už má areál několik majitelů. 

detail

RD V Zámcích 51/64

Dům stojí v záplavové oblasti. Povodeň v roce 2002 pravděpobně zapříčinila, že objekt byl opuštěn.Dům je zabezpečen proti neoprávněnému vniknutí a prázdný.

detail

RD Náchodská 175 Praha

Rodinný dům s prodejním prostorem: Nábytek - okresní průmyslový podnik Praha - Východ se sídlem v Říčanech. Neudržovaný už dlouhá léta, ale i přesto, ještě v létě 2016 byl obýván i přes velký nepořádek kolem vchodu do domu, vysokou trávu na zahradě. 

detail

Zámek Kestřany

Karel Paar vystavěl ranně barokní zámek v 17. stol. Do r.1924 jej vlastnili Schwanzenbergové. Od r. 2005 je v soukromém vlastnictví.

detail

Hospodářská budova Králův Dvůr

Budova purkrabství navazuje na bývalou kapli sv. Kateřiny, jedná se o patrový, zděný objekt obdélného půdorysu krytý valbovou střechou, který později sloužil jako obytná a hospodářská budova. 2017 - součást zámeckého areálu, v majetku města Králův Dvůr.

detail

Důl Moldava

2018 - část areálu je ve vlastnictví společnosti AGRO MOLDAVA s.r.o. a část ve vlastnictví společnosti FEZ - NT s.r.o., viz výřezy LV. 

detail

Škola Ploužnice

Objekt bývalé školy pavilónového typu (plochá střecha). Velmi rozsáhlý areál, nevyužívaný od roku 2004. Velmi špatný stav.

detail

Letohrádek Ladenburg

V roce 1821 nechal hrabě August Ledebour-Wicheln postavit v blízkosti Tuchlovského rybníka lovecký zámeček a nedaleko od něho letohrádky Belveder a Ladenburg. Ty se staly oblíbeným výletním místem lázeňských hostů z Teplic a Bíliny. Po II. světové válce byly letohrádky opuštěny a začaly chátrat.…

detail

9.bPS - 9rPS - Hraničná

9. rota 2. praporu 9. brigády Pohraniční stráže v zaniklé obci Hraničná (Paadorf). Z původní obce zůstal pouze jeden dům, který se stal součástí roty PS. 2008 - majitelem Hraničné soukromá osoba.

detail

Motorest Myslivna

1757 - Kolem tohoto roku zde město postavilo myslivnu s části upravenou na hostinec. Hostinec se stal postupně významným výletním místem, 1829 - Hostinec byl kompletně přestavěn.  1938 - Jeden z posledních předválečných majitelů hostince byl J. Markl, což dokládá i mozaika na schodu v zadní části…

detail

Jančíkova vila

2018 - vila i když prázdná a nevyužívaná, je zabezpečená a hlídaná.  Jedna z trosek "impéria" bývalého smíchovského starosty Milana Jančíka. Na pozemku u domu jsou k vidění i pozůstatky dalšího Jančíkova byznysu - konkrétně firmy Navy centrum, která zkrachovala pravděpodobně poté, když přestalo být…

detail
1 26 50 73 74 75 76 77 78 79 99