Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 31 61 73 74 75 76 77 78 79 91 121
Počet objektů v databázi: 3629

Hospodářská budova Králův Dvůr

Budova purkrabství navazuje na bývalou kapli sv. Kateřiny, jedná se o patrový, zděný objekt obdélného půdorysu krytý valbovou střechou, který později sloužil jako obytná a hospodářská budova. 2017 - součást zámeckého areálu, v majetku města Králův Dvůr.

detail

Důl Moldava

2018 - část areálu je ve vlastnictví společnosti AGRO MOLDAVA s.r.o. a část ve vlastnictví společnosti FEZ - NT s.r.o., viz výřezy LV. 

detail

Škola Ploužnice

Objekt bývalé školy pavilónového typu (plochá střecha). Velmi rozsáhlý areál, nevyužívaný od roku 2004. Velmi špatný stav.

detail

Letohrádek Ladenburg

V roce 1821 nechal hrabě August Ledebour-Wicheln postavit v blízkosti Tuchlovského rybníka lovecký zámeček a nedaleko od něho letohrádky Belveder a Ladenburg. Ty se staly oblíbeným výletním místem lázeňských hostů z Teplic a Bíliny. Po II. světové válce byly letohrádky opuštěny a začaly chátrat.…

detail

9.bPS - 9rPS - Hraničná

9. rota 2. praporu 9. brigády Pohraniční stráže v zaniklé obci Hraničná (Paadorf). Z původní obce zůstal pouze jeden dům, který se stal součástí roty PS. 2008 - majitelem Hraničné soukromá osoba.

detail

Motorest Myslivna

1757 - Kolem tohoto roku zde město postavilo myslivnu s části upravenou na hostinec. Hostinec se stal postupně významným výletním místem, 1829 - Hostinec byl kompletně přestavěn.  1938 - Jeden z posledních předválečných majitelů hostince byl J. Markl, což dokládá i mozaika na schodu v zadní části…

detail

Pivovar Stříbro

Cena: 8 990 000 Kč
detail

RD Tyršova 180

Malý rodinný domek, samostatný rohový, přízemní, majitel nevyužívá, k rekonstrukci, z roku cca 1880, předzahrádka, u rušné ulice.

detail

Sokolovna Plaňany

Honosná pseudorenesanční budova sokolovny z let 1894–95, postavená podle návrhu kolínského architekta Čeňka Křičky z prostředků sebraných mezi členy Sokola, z peněžních darů pojišťovny, cukrovaru, spolků, obce a okresu. Pro její výstavbu bylo zřízeno Družstvo pro stavbu a udržování sokolovny, které…

detail

VD Kalvodova 76

2018 - Krásné, ale chátrající venkovské stavení se zahradou vysoko ve svahu nad Jeseníkem, majitel roky nepečuje.

detail

MD Ondříčkova 199

Chátrající venkovské stavení s historickou hodnotou. 

detail

Mlýn Velký, Panský

Velký mlýn zvaný Panský. První písemná zmínka pochází z r. 1407 v listině o majetku cisterciátského probošství v Kouřimi. Další zmínka je v knize Liber privilegiorum zápis 223 z roku 1431.

detail

Židovský dům zv. Židovna

Objekt byl postaven zřejmě v 18. století na místě starší stavby. Současná podoba pochází z doby kolem roku 1857, jak uvádí datace na portálu. Do 30. let 20. století měl dům barokní mansardovou střechu, takže dnešní krov pochází zřejmě až z druhé čtvrtiny 20. století. Ve stejné době také zřejmě…

detail
1 31 61 73 74 75 76 77 78 79 91 121