Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 28 56 73 74 75 76 77 78 79 83 110
Počet objektů v databázi: 3300

RD V Zámcích 51/64

Dům stojí v záplavové oblasti. Povodeň v roce 2002 pravděpobně zapříčinila, že objekt byl opuštěn.Dům je zabezpečen proti neoprávněnému vniknutí a prázdný.

detail

RD Náchodská 175 Praha

Rodinný dům s prodejním prostorem: Nábytek - okresní průmyslový podnik Praha - Východ se sídlem v Říčanech. Neudržovaný už dlouhá léta, ale i přesto, ještě v létě 2016 byl obýván i přes velký nepořádek kolem vchodu do domu, vysokou trávu na zahradě. 

detail

Zámek Kestřany

Karel Paar vystavěl ranně barokní zámek v 17. stol. Do r.1924 jej vlastnili Schwanzenbergové. Od r. 2005 je v soukromém vlastnictví.

detail

Hospodářská budova Králův Dvůr

Budova purkrabství navazuje na bývalou kapli sv. Kateřiny, jedná se o patrový, zděný objekt obdélného půdorysu krytý valbovou střechou, který později sloužil jako obytná a hospodářská budova. 2017 - součást zámeckého areálu, v majetku města Králův Dvůr.

detail

Důl Moldava

2018 - část areálu je ve vlastnictví společnosti AGRO MOLDAVA s.r.o. a část ve vlastnictví společnosti FEZ - NT s.r.o., viz výřezy LV. 

detail

Škola Ploužnice

Objekt bývalé školy pavilónového typu (plochá střecha). Velmi rozsáhlý areál, nevyužívaný od roku 2004. Velmi špatný stav.

detail

Letohrádek Ladenburg

V roce 1821 nechal hrabě August Ledebour-Wicheln postavit v blízkosti Tuchlovského rybníka lovecký zámeček a nedaleko od něho letohrádky Belveder a Ladenburg. Ty se staly oblíbeným výletním místem lázeňských hostů z Teplic a Bíliny. Po II. světové válce byly letohrádky opuštěny a začaly chátrat.…

detail

9.bPS - 9rPS - Hraničná

9. rota 2. praporu 9. brigády Pohraniční stráže v zaniklé obci Hraničná (Paadorf). Z původní obce zůstal pouze jeden dům, který se stal součástí roty PS. 2008 - majitelem Hraničné soukromá osoba.

detail

Motorest Myslivna

1757 - Kolem tohoto roku zde město postavilo myslivnu s části upravenou na hostinec. Hostinec se stal postupně významným výletním místem, 1829 - Hostinec byl kompletně přestavěn.  1938 - Jeden z posledních předválečných majitelů hostince byl J. Markl, což dokládá i mozaika na schodu v zadní části…

detail

Jančíkova vila

2018 - vila i když prázdná a nevyužívaná, je zabezpečená a hlídaná.  Jedna z trosek "impéria" bývalého smíchovského starosty Milana Jančíka. Na pozemku u domu jsou k vidění i pozůstatky dalšího Jančíkova byznysu - konkrétně firmy Navy centrum, která zkrachovala pravděpodobně poté, když přestalo být…

detail

Pivovar Stříbro

Cena: 8 990 000 Kč
detail
1 28 56 73 74 75 76 77 78 79 83 110