Zámek Rožmitál pod Třemšínem

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: Prázdný
památkový katalog
Adresa mapa
Ing. Lízla 1
26242 Rožmitál pod Třemšínem
49° 36' 7.6'', 13° 51' 45.0''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: TRINITY COOP, s.r.o. (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Informace

Máte k objektu informace / fotografie? Použijte nahoře vpravo "doplnit kartu", kde se můžete stát také autorem / spoluautorem této karty.

Časová osa

2017 Majitel Trinity Coop už za nicnedělání zaplatili na pokutách přes milion korun. Město rozmístilo kolem zámku cedule oznamující, kdo je jeho majitelem, aby turistům bylo jasno. Také pověřilo své projektanty, aby vypracovali projekt na zabezpečení zámku, aby nedošlo k ohrožení životů a cizího majetku. Náklady s projektem cca 300 tis. Kč bude vymáhat na majiteli zámku. Ze správcovského domku se odstěhoval správce, takže objekt zůstává na pospas vandalům a zarůstá býlím.
4/2016 V dubnu přijíždí na jednání znovu, tentokrát už s plnou mocí a panem Bohumilem Vurmem a památkáře seznamuje se svojí vizí, co by se dalo se zámkem dělat.
3/2016 V březnu se uskuteční jednání s většinovým vlastníkem R. Marshallem na odd. památkové péče MÚ v Příbrami, ovšem bez relevantního závěru, neboť pan Marshall nemá plnou moc minoritního vlastníka Ing. Zuzany Mruškovičové, která je jediným jednatelem firmy.
2/2016 Na konci února vyklízí stavební firma RIOS trosky zborceného pivovaru.
2016 Televizi Prima píše Roderick Marshall, že „ve firmě Trinity Coop, která zámek vlastní, pouze zastupuje americké investory. Ty donedávna zaměstnávaly spory v zahraničí, ale teď už se hodlají věnovat zámku“.
2015 Oddělení památkové péče Městského úřadu v Příbrami udělilo panu Marshallovi pokutu ve výši 800 000 Kč. Majitel zámku se sice odvolal ke Středočeskému krajskému úřadu, ale ten pokutu potvrdil a tak ji byl R. Marshall nucen zaplatit. V létě končí Roderick Marshal s těžbou nerostů ve Rwandě, neboť stát mu jeho firmu Natural Resources Development vyvlastnil. Vrací do Česka, paní Mruškovičová firmu ve Rwandě likviduje.
12/2014 V prosinci proběhlo na Městském úřadě v Příbrami, odboru Koncepce a rozvoje města, oddělení Památkové péče jednání s většinovým vlastníkem zámku Roderickem Marshallem ve věci zahájeného správního řízení.
11/2014 Zřícená střecha přiměla stavební úřad MěÚ Rožmitálu p. Tř. ke kontrolní prohlídce, která se uskutečnila v listopadu za účasti pracovníků stavebního úřadu MěÚ, oddělení památkové péče odboru koncepce a rozvoje Městského úřadu v Příbrami, Památkové inspekce Ministerstva kultury ČR a Národního památkového ústavu v Praze. Město podle stavebního zákona a památkáři podle památkového zákona budou od teď vůči Trinity Coop postupovat mnohem razantněji.
10/2014 23. října se na zámku zřítila v délce 15 metrů střecha. K havárii střechy včetně krovu došlo v nejstarší části, která byla později přestavěna na pivovar.
4/2014 17. dubna odvysílala Česká televize reportáž, ve které zástupce Památkové asociace žádal Arcibiskupství pražské, aby si vzalo zámek zpátky do svého vlastnictví. To vedoucí Správy majetku arcibiskupství Karel Štícha rozhodně odmítl slovy: „Zámek nemůžeme převzít, nemůžeme ho spravovat a nemůžeme ho obnovovat poté, co byl takto zdevastován“.
3/2014 6. března uvalil Finanční úřad v Příbrami na nemovitost v katastru plombu, a to pro neplacení daní ve výši 40 000 Kč.
9/2013 V září zveřejňuje Nadační fond proti korupci analýzu s názvem Podivnosti kolem církevních „restitucí“, v níž ilustruje hospodaření církví s majetkem m. j. na příkladu rožmitálského zámku. Česká biskupská konference a Arcibiskupství pražské se s analýzou neztotožňují a v případě zámku tvrdí, že jim byl v roce 1998 vnucen, aby si město Rožmitál mohlo řešit své problémy s výstavbou společenského centra. Arcibiskupství však ponechává zcela stranou, proč americký investor, kterého pro zámek sehnalo, za 15 let do nemovitosti nic neinvestoval a nechává ji chátrat.
6/2013 9. června se zřítila střecha i se stropy chátrající stodoly patřící zámku. Stodolu nechalo město z bezpečnostních důvodů strhnout.
2013 Arcibiskupství pražské se už odmítá o zámku bavit, neboť podle Karla Štíchy, správce arcibiskupského majetku, už mu nepatří, a nemá ani podíl v obchodních firmách, které ho teď vlastní.
2012 Pan Marshall se věnuje podnikání ve Rwandě, nekomunikuje nejen se správcem zámku, ale ani s jednatelem své firmy. Osud zámku je mu zcela lhostejný. A tak se 10. únorem vzdává Ing. Pavel Havlas jednatelství a firma Trinity Coop je tak podle obchodního rejstříku až do listopadu bez jednatele. Od 2. listopadu je jediným jednatelem společnosti Trinity Coop Ing. Zuzana Mruškovičová. Od 27. prosince sídlí Trinity Coop ve stejné budově jako The Spalena Company, tedy ve Spálené ulici 81/6-8 v Praze 1, kterou vlastní Arcibiskupství pražské.
2011 23. srpna na valné hromadě v budově Arcibiskupství pražského v Praze na Hradčanech převádí za přítomnosti Rodericka Marshalla Arcibiskupství pražské zastoupené generálním vikářem Michaelem Slavíkem celý svůj obchodní podíl ve firmě Trinity Coop o velikosti 20% a tomu odpovídající vklad ve výši 1 320 000 Kč na nového společníka – společnost The Spalena Company s.r.o. která má jako předmět činnosti uveden pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Jedinou majitelkou firmy, která byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 2006, je Ing. Zuzana Mruškovičová (*1965) z Bratislavy.
2010 Roderick Marshall odlétá do Rwandy, kde investuje do těžby nerostných surovin. Zakrátko se k němu přidává i Zuzana Mruškovičová. Ve Rwandě podniká až do roku 2015, kdy jeho působení neslavně skončí. Se zámkem se nic neděje.
2007 Starosta města Ing. Josef Vondrášek informuje o neutěšeném stavu kardinála Miloslava Vlka při jeho červnové návštěvě Rožmitálu. O setkání říká: „Kardinál mi sdělil, že zámek je v dezolátním stavu už dávno, ještě od doby, kdy v něm lesní závod nechal postavit byty. Už tenkrát tam prý vznikla škoda řádově za 200 milionů korun. To se prý nemělo stát. Je to všem známá věc. Jenomže dnes je majitelem někdo jiný a za památku nese odpovědnost. Pan Roderick Marshall musel vědět, jak zámek vypadá, a přesto měl o něj zájem. Věříme, že své představy o památce a jejím využití nakonec uskuteční."
1/2006 V pořadu ČT Reportéři 9. ledna říká redaktor Michal Komárek: „Arcibiskupství pražské odpovědnost za stav zámku odmítá, v písemném prohlášení tvrdí, že k převzetí památky bylo městem nuceno a souhlasilo až poté, kdy našlo nového investora. Ten prý zámek opravuje v souladu se svými ekonomickými možnostmi.“
2006 Rožmitálská radnice žádá ministerstvo kultury o pomoc a možnost dotace k řešení neutěšeného stavu. Se zámkem se už dlouho nic neděje. Do doby, než byl zámek převeden do vlastnictví arcibiskupství, přispívalo totiž na jeho obnovu ministerstvo kultury dotacemi. Z ministerstva přišla překvapivá odpověď: "Ministerstvo kultury může finančně přispět na obnovu kulturních památek pouze jejich vlastníkům. Vzhledem k tomu, že současný vlastník zámku v Rožmitále p. Tř. o finanční pomoc nepožádal, není možno na obnovu zámku přispět ze státních prostředků“.
2005 Příbramský deník se v listopadu dotazuje Ing. Havlase, proč rekonstrukce postupuje velmi pomalu. Odpověď zní: "Jako noví majitelé jsme nemohli čerpat státní dotace. První možnost jsme měli v loňském roce. Ale neuspěli jsme. Za ty roky jsme vypadli z Programu záchrany architektonického dědictví. Letos jsme o dotaci znovu požádali. Potřebovali bychom zhruba 6 až 7 milionů korun ročně. Naše společnost je však schopná investovat do rekonstrukce za rok dva, maximálně tři miliony. Musíme doufat, že uspějeme s žádostí o státní dotace.“
8/2004 V srpnu je majitelem vybrán správce zámku, který se stěhuje do znovu vybudovaného správcovského domku.
2004 Do pěti až deseti let, hodlá Trinity Coop dát zámek do takového stavu, aby byl ve větším rozsahu přístupný veřejnosti. Společnost slibuje, že kromě oprav za účelem zpřístupnění věže, už letos, ale především v příštím roce, hodlá pokračovat v renovaci malého paláce. Proč zatím jen minimálně investovala?: „Jako noví majitelé máme tříletou blokaci na veškeré státní dotace a granty. V příštím roce už můžeme žádat o příspěvek. Myslím si, že velká naděje je i u některých fondů Evropské unie, pokud přijdeme se zajímavým projektem."
2003 Město žádá na kardinálu Vlkovi (do roku 1978 sloužil devět let jako farář na zdejší farnosti) vysvětlení proč váznou opravy zámku. Správce majetku Arcibiskupství pražského Karel Štícha za něj odpovídá: „V roce 2001 se církev rozhodla převést objekt zámku společnosti Trinity Coop pro zajištění jeho oprav a následného využívání. Tímto krokem se Arcibiskupství pražské snaží docílit zlepšení podmínek financování oprav v minulosti zdevastované památky."
2002 Vložením zámku arcibiskupstvím se navyšuje kapitál firmy Trinity Coop na 5 400 000 Kč, přičemž ale obchodní podíly zůstávají zachovány: Arcibiskupství pražské jenom 20 % a Roderick Marshall 80 procent. V dosud volně přístupném areálu je vybudován malý domek pro správce a zároveň hlídače asi za 3 mil. Kč pana Marshalla. Připravuje se projekt pro opravu střechy a krovu nad pivovarem, kam dlohodobě zatéká. Zahájení oprav se však neustále odkládá. Nebyly zahájeny ani další uvažované projekty, jako byla rekonstrukce dlažby a odvodnění nádvoří a oprava obvodového pláště malého paláce.
2001 Arcibiskupství pražské převádí zámek na společnost Trinity Coop, kterou církev podle Ing. Havlase založila společně se zahraničním partnerem kvůli zlepšení podmínek pro financování a využití zámku. "Církev do společnosti vložila majetek v hodnotě zhruba šesti milionů, což je soudní odhad zámku," řekl o tři roky později. Dodal, že opravy zámku jsou závislé na státních dotacích a grantech, ale i na penězích Rodericka Marshalla, který „nemá rozhodně zájem se z Ameriky nastěhovat do zámku, ani tady po okolí rajtovat koně“. Jeho ctižádostí je podle Havlase objekt opravit, aby sloužil i veřejnosti.
2000 Do obchodního rejstříku je z iniciativy vedoucího ekonomického odboru Arcibiskupství pražského Ing. Karla Štíchy 17. února zapsána firma Trinity Coop, s.r.o. s předmětem podnikání koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje. Arcibiskupství má ve firmě dvacetiprocentní podíl, Roderick Marshall (* 1956) osmdesát procent. Jednatelem se stává Ing. Pavel Havlas, na jehož soukromé adrese v Praze 6 má firma sídlo. Základní kapitál činí 100.000 Kč.
1998 Prázdný

Město Rožmitál pod Třemšínem v březnu daruje zámek, pro který platí blokační paragraf týkající se církevního majetku, Arcibiskupství pražskému. Zámek je součástí dohody mezi městem a církví, kdy město potřebovalo, aby se arcibiskupství vzdalo do budoucna kinosálu, kde chtělo vybudovat společenské centrum. Obě strany se dohodly, že kinosál od tohoto okamžiku bude města, hotel Panský dům a zámek církve, ať už jednou restituce budou nebo nebudou. Arcibiskupství představuje na městském úřadě amerického investora dr. Rodericka Marshalla, s nímž je dlouhodobě v kontaktu.
1948 Zámek byl znárodněn. Využívaly jej Československé státní lesy, které si prostory upravily na byty pro zaměstnance. Ti je využívali do 70. let, pak zámek přešel do správy Místního národního výboru v Rožmitále.
1938 Za 2. světové války byli v zámku ubytováni vojáci wehrmachtu. Tehdy, v roce 1940, zasáhl požár 2. patro.
1893 V rekonstrukci

Opravy nebyly dostatečné a v roce 1893 stavební ředitel arcibiskupských panství hodnotil jeho stav jako velmi špatný a zanedbaný. A tak počátkem 20. století arcibiskupství opravilo střechy a fasády, nechalo zavést vodovod a zastřešit ochoz na věži.
1724 Zámek znovu vyhořel.
1660 Zámek vyhořel.
1623 Darem ho dostal pražský arcibiskup Arnošt Vojtěch z Harrachu.
1622 V držení rodu Floriána Gryspeka zůstal až do září 1622, kdy mu jej zkonfiskoval císař Ferdinand II.
1550 V rekonstrukci

Hrad získal šlechtic a královský úředník Florián Gryspek, který ho nechal přestavět na renesanční zámek.
1535 Po smrti Zdeňka Lva z Rožmitálu v roce 1535 jeho synové zadlužené panství prodali.
1436 Král Zikmund zastavil polovinu hradu patřící arcibiskupství Zmrzlíkům ze Svojšína. Od nich ji však ke své polovině znovu získali páni z Rožmitálu, čímž bylo vlastnictví opět sceleno.
1347 Jeho příbuzný Sezima dal v roce 1347 polovinu hradu, městečka a všech vesnic Arcibiskupství pražskému. Toto rozdělení vlastnictví později vyvolalo neshody mezi Sezimovým bratrem Zdeňkem a arcibiskupem Arnoštem z Pardubic.
1250 Vznik

Na místě dnešního zámku postavil již v letech 1250 – 1265 syn Budislava z Březnice, Oldřich hrad, podle nějž se on i jeho potomci nazývali z Rožmitálu.

Média

20. února 2018
Zkáza rodiště královny Johany. Co ničí už léta zámek v Rožmitálu?
19. září 2017
Rožmitálští se naštvali: Místní zámek se rozpadá, majitel je nezvěstný
17. dubna 2014
Rožmitálský zámek chátrá, nemá se k němu vlastník současný ani minulý
20. března 2014
Finanční úřad zablokoval zámek v Rožmitále pod Třemšínem
9. ledna 2006
Reportéři ČT - Zámek na odstřel

Knihy

Externí galerie (foto / video)

24. září 2011
jirka-suchomel.rajce.idnes.cz

Další odkazy

Facebook

Majitelé nemovitosti

23. července 2017
TRINITY COOP, s.r.o.
Jenečská 420/60, Liboc, 16100 Praha 6

Street view

Mapa

Autor karty bez_autora Spoluautoři: Rendy aktualizováno: 20. března 2018

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.