Zámek Horní Libchava

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: V rekonstrukci
Adresa mapa
Horní Libchava 1
471 11 Horní Libchava u České Lípy
50° 42' 17.1'', 14° 30' 12.3''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Kilián Oldřich (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Informace

Zámek, dochovaný takřka v nezměněné renesanční podobě, je obdélné dvoupatrové stavení se sedlovou střechou, se stupňovitými, ještě goticky pojatými štíty a dvěma čtverhrannými věžemi se stanovými střechami na vnější straně. Arkádové loggie na vnitřní straně zámku obrácené původně k hospodářským budovám dvora před zámkem a okna, místy sdružená a se společnou nadokenní římsou, dosvědčují renesanční původ stavby. Zámek je vybaven řadou původních architektonických prvků, kamennými ostěními oken a dveří, záklopovými dřevěnými stropy a původním dřevěným krovem střechy.

Časová osa

2010 V rekonstrukci

V roce 2010 zámek zakoupil pan Oldřich Kilián.[1] „Vím, že celý objekt bude velice těžké obnovit, neboť nedostatek peněz má každý v této zemi. Budu spokojený, když se mi podaří dostat zámek z havarijního stavu, předejít dalšímu chátrání a na objektu nebudou páchány další škody. Rád bych zámek otevřel pro veřejnost a zpřístupnil ho, aby z něj měly užitek také další generace. Každé začátky jsou těžké a vím, že to vše nebude hned. Nebudu nikomu slibovat, že zámek opravím do původního stavu, ale budu mít dobrý pocit z toho, když budu vědět, že jsem udělal maximum pro jeho záchranu"[2]
2003 Prázdný

Zchátralý zámek se dostal do majetku obce Horní Libchava.[1]
1964 V roce 1964 získala objekt Československá lidová armáda a využívala jej až do roku 2003 ke skladovacím účelům.[1]
1948 Po skončení druhé světové války byl statek a zámek jako německý majetek opět zkonfiskován, tentokráte československým státem. V roce 1948 byl velkostatek Severočeské Stromovky v Horní Libchavě převzat do správy Státních statků a lesů, jehož ředitelství sídlilo v Zákupech. [1]
1943 Od r. 1943 až do osvobození patřil zámek k hospodářství SS, zvanému Malta.[1]
1939 Za okupace převzala zámek počátkem r. 1939 organizace Sächsische Bauernsiedlung a zřídila zde ubytovny pro Říšskou pracovní službu. [1]
1937 Senátor Josef Vraný zemřel v r. 1937 v Monte Carlo (zastřelil se před kasinem) a byl převezen do Horní Libchavy, kde byl s velkou pompou 7. dubna pohřben. Na jeho pohřbu byl přítomen generál Syrový, Hodža, Černý a další hosté vlády.[1]
1930 Po dvou majetkových transakcích se dostal v r. 1930 zbytkový statek o rozloze přes 700 ha i se zámkem do držení Severočeských stromovek, respektive do rukou agrárnického senátora Josefa Vraného jako hlavního člena této rodinné akciové společnosti. Ihned po změně majitele byly na zámku zahájeny rozsáhlé stavební úpravy, jejichž většinu prováděl českolipský stavitel architekt Josef Uhlíř. [1]
1925 Posledním zdejším velkopřevorem byl kníže Rudolf z Hardegu. Zámek byl vybaven skvostným nábytkem. Zejména rytířský sál, kde byly památky ze Svaté země a Malty - působiště rytířů. Vedle zámku byl vyhrazen útulek pro chudé a nemocné, o které se dle poslání řádu komenda starala. Za první pozemkové reformy řád panství prodal. Památky a obrazy související s maltézskými rytíři byly již v r. 1925 po odprodeji panství převezeny do Prahy do Velkopřevorského paláce.
[1]
1874 Řádovou komendou zůstala Libchava až do vzniku československého státu. Sídlili zde komtuři (rytíři – správci nejmenší sídelní jednotky řádu) vždy s několika rytíři, kteří vykonávali hospodářskou správu. Na zámek rád zajížděl zejména velký převor hrabě Othenio Lichnovský, který vládl českému veklopřevorství v letech 1874-1887. Ten také v osmdesátých letech provedl důkladnou obnovu zámku. Později sem také zajížděli i následní velkopřevoři Quido Thun Hohenstein a kníže Jindřich z Lichtensteina. [1]
1623 V r. 1623 koupil konfiskované panství za 26 958 kop Vilém Vratislav z Mitrovic, pozdější velkopřevor maltézského řádu. Jeho znak vytesaný v kameni zdobí jihovýchodní stěnu hornolibchavského zámku. V domnění, že může podle privilegia od generálního převora volně disponovat se statky získanými jinak než od řádu, odkázal Vilém Vratislav Horní Libchavu svému bratru Zdeňkovi, po němž se jí ujali i jeho synové. Na protest pozdějšího velkopřevora Tattenbacha byl však v r. 1653 Mitrovicův odkaz zrušen a libchavské panství bylo přiřknuto maltézskému řádu. [1]
1611 První pramenný doklad o zámku pochází až z roku 1611, z čehož lze usoudit, že zámek v Horní Libchavě byl postaven pravděpodobně v poslední čtvrtině 16. století, nejpozději na přelomu 16. a 17. století. V r. 1611 postoupil Jan z Vartemberka hornolibchavské panství své neteři Dorotě, provdané Berkové, která však již po třech letech prodala svůj statek Jindřichovi Pencíkovi z Pencíku. [1]
1574 Vznik

Jindřich z Vartenberka je považován za pravděpodobného zakladatele zámku v Horní Libchavě, který byl údajně postaven v roce 1574, což je nepotvrzené datum uváděné v četné literatuře Výstavbu zámku měl také připomínat pamětní kámen umístěný v jednom pokoji v prvním patře zámku, na kterém má být uveden rok 1593. Kámen je ale nezvěstný. [1]

Média

12. února 2012
Hornolibchavský zámek po letech ožívá - Českolipský deník
[2]

Knihy

Externí galerie (foto / video)

Další odkazy

Facebook

Majitelé nemovitosti

14. září 2018
Kilián Oldřich
Jaltská 1130/8, 36001 Karlovy Vary

Street view

Mapa

Autor karty Rendy (Radomír Kočí) aktualizováno: 14. září 2018

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.