Zámek Chotěbuz

TISK DOPLNIT KARTU
Objekt
Zámek
Stav: Prázdný
památkový katalog
Adresa mapa
Náves 123
73561 Chotěbuz
49° 46' 9.5'', 18° 34' 7.2''
Osoby spjaté s nemovitostí
Majitel: Obec Chotěbuz (katastr)
Architekt: neznámý nebo nevyplněný

Informace

Máte k objektu informace / fotografie? Použijte nahoře vpravo "doplnit kartu", kde se můžete stát také autorem / spoluautorem této karty.

Časová osa

1559 Vznik

Zdejší panství získal kancléř těšínského knížete Václav Rucký z Rudz, který zde kolem tohoto roku dal postavit přízemní tvrz obdélníkového půdorysu s malým dvorem uprostřed.
1651 Jako určitý ozdobný prvek patřící k tvrzi byla kolem tohoto roku zbudována kuželovitá věž, jejíž korouhvička nese letopočet právě tohoto roku. V této době začala být tvrz také označována i jako zámek.
1771 Delší dobu vlastnili zámek příslušníci rodu Trachů z Březí. První příslušník tohoto rodu Karel Josef, jehož manželka byla Karolina Beesová z Chrostiny, získal zámek právě v tomto roce. Za nich byl zámek upraven v pozdním baroku a částečně i pod vlivem nastupujícího klasicismu. Na vstupní bránu byl umístěn erb rodu Traců a Beesů z Chrostiny. Pilíře zdobí dvě sochy, sv. Jana Nepomuckého a sv. Antonína.
1788 Dvě děti manželů Trachových zemřeli při neštěstí na lovu v tomto roce. Na tuto událost upomíná epitaf umístěný na jížní průčelní straně zámecké budovy.
1802 Syn manželů Trachových František Trach postoupil v tomto roce velkostatek se zámkem Těšínské komoře. Ta spravovala statky těšínských vévodů z rodu Habsburků. Zámek tehdy ztratil rezidenční funkci a začal být využíván především jako byty a kanceláře Těšínské komory.
1871 Zámek začal být využíván pro potřeby škol. Nejprve zde byla zřízena rolnická škola s německým vyučovacím jazykem, jejímž zřizovatelem se nakonec stala země Slezská, která si formálně zámek pronajala od Těšínské komory.
1875 Od tohoto roku do roku 1879 byla provedena rozsáhlá přestavba zámku, která setřela původní barokní ráz. K severovýchodnímu nároží budovy bylo přistavěno krátké k severu vybíhající boční křídlo se sociálním zařízením školy.
1918 Zámek přešel jako Habsburský majetek do vlastnictví československého státu.
1920 V zámku nadále fungovala rolnická škola, ale s českým a polským vyučovacím jazykem.
1923 Zámek začal sloužit českým školám - mateřské, obecné a od 2. poloviny 30 let i měšťanské škole. V přízemí zámku byla umístěna též pošta a byly provedeny další úpravy interiérů.
1945 Zámek s velkostatkem byl postoupen Střední zemědělské škole v Českém Těšíně jako školní statek. V zámku bylo umístěno ředitelství statku a byty jeho zaměstnanců.
1947 Jednopatrová budova někdejšího zámku obdélníkového půdorysu byla znovu důkladně opravena; dostala jednoduchou fasádu bez ozdob a moderní vysoká dvojitá okna, takže již ničím nepřipomíná původní stavbu. Jejím uživatelem byl školní statek Střední zemědělské technické školy v Českém Těšíně.
1989 Po revoluci byl statek zrušen a zámek připadl obci, zůstal bez údržby a nevyužitý. Výjimku tvoří jen oprava barokní vstupní brány a okrouhlé věže u zámku. Obec Chotěbuz jako majitel zámku usiluje o sejmutí památkové ochrany na zámku, aby tak zvýšila šanci na získání investora.

Média

Externí galerie (foto / video)

30. prosince 2017
‎Jiri Smid‎

Další odkazy

Facebook

Majitelé nemovitosti

23. července 2017
Obec Chotěbuz
Chotěbuzská 250, 73561 Chotěbuz

Mapa

Autor karty bez_autora Spoluautoři: Rendy, pe.zeman aktualizováno: 13. ledna 2018

Diskuze Přidat komentář

K tomuto objektu neexistují žádné komentáře.