Moje databáze

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
« 1 2 3 4
Počet objektů v databázi: 94

Rodný dům Jana Kubelíka

Domek je poslední pozůstatek staré Michle na této straně ulice U plynárny, která byla už za komunistů celá brutálně zbořená a zastavěná paneláky. [8] Podle památkářů ale domek není cenný jen jako rodiště geniálního houslisty, ale i jako příklad předměstské architektury v historizujícím slohu. Proto…

detail

Restaurace U jezírek

Památkově chráněný objekt restaurace (jako součást památky Letohrádek Kinských). Dům čp. 242, zahradní pavilon, později upravený na zahradní restauraci „Restaurace U Jezírka“, součást areálu zahrady Kinských. Zahradní pavilon rodiny Kinských postavený kolem roku 1830 je původně jednoduchá…

detail

Žireč hotel Betlém

Hotel Betlém byl svého času vyhledávaným místem, sloužil pro turisty z Čech, Německa i Rakouska, kteří chtěli navštívit Kuks a okolí. Kromě prvorepublikové hlavní budovy, měl i velkou zahradu s koupalištěm, altánem, garážemi a budovou s kuchyní.[1] Podle informací na obových pohledech míval kdysi…

detail

Starý zámek Chocenice

Budova čp. 92, nazývána starý zámek, je barokního původu, podle charakteru některých konstrukcí je tento dům barokního původu, klenby a krov pocházejí z konce 17. až první poloviny 18. století. S největší pravděpodobností byl tento objekt vystaven na přelomu 17. - 18. století jako zámecký sídelní…

Cena: 3 200 000 Kč
detail

Lázně Kyselka

Karlovy Vary - Areál někdejších lázní Kyselka chátrá už od 90. let. Šest historických objektů vlastní Karlovarské minerální vody (KMV), zbytek patří obecně prospěšné společnosti Lázně Kyselka. Cenné budovy, které jsou ve vlastnictví KMV, postupně procházejí rekonstrukcí, v budovách by mělo…

detail

Zámek Budov

Stáří Budova není možno pro nedostatek písemných pramenů určit. lze soudit, že ves existovala už ve 13. století. [1] Nejstarší sídlo budovských majitelů vzniklo zřejmě již v 14. století. O jeho podobě a poloze však nic nevíme. Během 16. věku, snad za Údrckých, jistě však za Sekerků, bylo ve vsi…

detail

Zámek Luka

v době kolem roku 1660 byla renesanční tvrz přestavěna na raně barokní zámek, dvoupatrovou budovu, zachovávající trojkřídlou dispozici kolem malého čtvercového dvora. Teprve v polovině 19. století byla zámecká budova přestavěna do dnešní podoby přístavbou západního křídla, zcela uzavírající vnitřní…

detail

Zámek Javorná

První zpráva o vsi i o zdejší tvrzi pochází z r. 1366, kdy patřily Luitoldovi z Javorné. Začátkem 15. stol. drželi Javornou Házmburkové a v l. 1412 – 1567 pánové z Plavna. Dalšími majiteli byli Hasištejnští z Lobkovic a od konce 16. stol. Colonnové z Felsu. Těm za účast na stavovském povstání v l.…

detail

Zámek Nový Čestín

Trojkřídlá patrová budova na půdorysu písmene U s nárožními věžicemi a novorenesančními fasádami, s hospodářským dvorem a parkem. Příklad romantické zámecké stavby postavené na starších základech, inspirované italskou renesancí. Původně barokní zámek postavený na místě starší budovy s využitím…

Cena: dohodou
detail

Panský dvůr s lihovarem Bisingrov

Hlavní budova dvora složité, osově symetrické "zámecké" dispozice se skládá z vícepodlažní sýpky, ke které na bocích přiléhá dvojice někdejších stodol. Každá stodola napojená k delším stranám sýpky má půdorys složený z dvojice rovnoběžníků, propojených úzkým obdelníkem s mlatem. Celkový půdorys…

detail

Zámek Dolní Lutyně

Starý zámek tvoří severní trakt areálu. Je to jednoduchá patrová budova na půdoryse obdélníka s nízkou sedlovou střechou. Vnější vzhled starého zámku je nenávratně poznamenán druhotnými utilitárními úpravami, o čemž svědčí především novodobá (leč zchátralá) okna. Na západ i na východ (zde jako…

Cena: 1 990 000 Kč
detail

Fara Hynčice u Krnova

Patrový zděný objekt bývalé fary pravděpodobně z 18. století, stojící v těsné blízkosti kostela. Kořeny pravděpodobně sahají do 15.století, v letech 1775-1780 barokně přestavěna, má celkem asi 10 místností ve třech podlažích. Stavbu fary s navazující hospodářskou částí doplňují torza hospodářských…

Cena: 690 000 Kč
detail

Koželužna Kukleny Hradec Králové

Historický objekt továrny z 19. století byl postaven jako cukrovar, pozdějí byl přestavěn na koželužnu, několik let sloužil také na výrobu automobilů.[5] Po dlouhém chátrání a následném statickém narušení byla větší část objektů zbourána, zbývajícím hrozí demolive v blízké době. Zachráněna byla…

detail

Usedlost Vladimírov

Mezi zajímavé stavby v okolí Řípu se řadí samota Vladimírov, zvaná také Villa Vladimír nebo Floriánka. Tato zemědělská usedlost byla postavená panem Josefem Floriánem, svérázným podřipským zemědělcem. Bohužel, dnes je tento bývalý honosný dvůr fakticky v ruinách a zbylo z něj jen několik obvodových…

detail

Zámek Krukanice

Cena: 5 485 000 Kč
detail

Hospodářský dvůr Žlutice

Barokní panský hospodářský dvůr nechal vystavět roku 1680 Ferdinand Hroznata z Kokořova. Jedná se o rozsáhlý dvoukřídlý objekt, jehož součástí je také stodola, sýpka a brána. Roku 1752(?) byl dvůr vypálen francouzským vojskem, následně prošel renovací. Panský dům + Stodola + Sýpka + Brána. [2]

detail

Fara Maršovice

Areál tvoří fara, hospodářský objekt, stodola a ohradní zeď. Rozměrná jednopatrová budova obdélného půdorysu s hlavním symetricky komponovaným pětiosým průčelím. Střecha mansardová. Vnitřní dispozice původní. Barokní stavba zřejmě po pol. 18. století. Areál fary se nachází S od areálu kostela, v J…

detail

Dolní zámek Panenské Břežany

Zámek postavený v empírovém slohu je rozsáhlá jednopatrová budova se sloupovým balkonem na východní straně, zvýrazněná věží s hodinami a obklopená parkem.[2] Do dnešní podoby ho vystavěl průmyslový podnikatel středoevropského významu a důvěrný přítel prezidenta Masaryka, cukrovarník Ferdinand Bloch…

Cena: dohodou
detail

Textilana Liberec

Textilana zaměstnávala v dobách své největší slávy osm tisíc lidí, v roce 2001, v době prohlášení konkurzu, tam už bylo jen 700 zaměstnanců a o tři roky později výroba vlněných látek s touto značkou zcela zmizela.[20] Kniha Z minulosti a přítomnosti Textilany Liberec popisuje historii dnes již…

detail

Fara Grunta

Budova fary má tři podlaží, unikátní je lité točité žulové schodiště a zachovalé dřevěné obložení zárubní. Součástí objektu jsou přilehlé hospodářské budovy, východně se nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je největším vesnickým kostelem ve střední Evropě.

detail

Tvrz Svébohy

Původně středověká tvrz, přestavěná renesančně na konci 16. století a rozšířená počátkem 17. století. Hlavní patrová budova tvrze byla na bocích původně doprovázena dvěma užšími křídly. Severní bylo v 70. letech 20. století v havarijním stavu a před rokem 1972 se část obvodové zdi zřítila, po…

Cena: 990 000 Kč
detail

Obrova vila

Josef Obr byl zakladatel novodobého lesního a rybničního hospodářství města Kutné Hory, zemřel 13. 6. 1965. Narodil se v roce 1877 v Ohranicích na Hané. Od mládí jej zajímaly lesy, a tak vystudoval Vyšší lesnickou školu v Písku. Praxi získával v Korutanech a jako lesní asistent také v Hradci u…

detail

MD Újezd 23

Menší dvoupatrový dům se čtyřmi křídly a vnitřním dvorem je patrně již středověkého původu. Následně byl několikrát přestavován. Současný vzhled je převážně z roku 1814. Původně středověký dům s dalšími pozdějšími přestavbami a dostavbami má vysokou historickou a architektonickou hodnotu. Důležité…

detail

Dvůr Šumná

Lehce obdélný, průjezdný dvůr pod hradem Šumburk pochází z 18. stol.. Na východní straně se nachází samostatná budova stájí. Je spojena zdmi, dříve s branami, se západním objektem o půdorysu U. Dnes jsou objekty bez střech, jde spíše o zříceniny. [1]

detail
« 1 2 3 4