Podle typu a stavu nemovitosti

« 1 2 3
Druh nemovitosti Typ nemovitosti Stav Počet objektů
Obytné Rodinný dům Prázdný 320
Obytné Bytový dům Prázdný 282
Obytné Městský dům Prázdný 207
Reprezentativní Zámek Prázdný 201
Průmyslové Potravinářský Prázdný 179
Obytné Zemědělská usedlost Prázdný 129
Obytné Vila Prázdný 124
Obytné Venkovský dům Prázdný 118
Komerční Ubytování Prázdný 110
Průmyslové Spotřební Prázdný 98
Komerční Restaurace Prázdný 71
Veřejné Školství Prázdný 66
Reprezentativní Zámek V rekonstrukci 61
Dopravní Kolejová doprava Prázdný 56
Veřejné Církev Prázdný 56
Veřejné Zdravotnictví Prázdný 53
Obytné Bytový dům V rekonstrukci 50
Komerční Administrativa Prázdný 41
Reprezentativní Zámek K záchraně 38
Veřejné Církev V rekonstrukci 33
Komerční Obchodní dům Prázdný 27
Obytné Vila V rekonstrukci 25
Vojenské Kasárna Prázdný 25
Komerční Rekreační areál Prázdný 23
Veřejné Státní správa Prázdný 23
Obytné Městský dům K záchraně 22
Obytné Vila Zaniklý 22
Obytné Bytový dům Používaný 21
Veřejné Kultura Prázdný 21
Obytné Vila K záchraně 20
Průmyslové Hutnický Prázdný 18
Průmyslové Potravinářský K záchraně 18
Reprezentativní Zámek Používaný 17
Obytné Rodinný dům Zaniklý 17
Komerční Ubytování V rekonstrukci 16
Obytné Rodinný dům K záchraně 16
Průmyslové Energetický Prázdný 15
Komerční Restaurace Zaniklý 15
Průmyslové Strojírenský Prázdný 14
Obytné Bytový dům Zaniklý 14
Vojenské Ostatní Prázdný 14
Obytné Venkovský dům K záchraně 14
Vojenské Rota Prázdný 14
Obytné Městský dům V rekonstrukci 14
Průmyslové Spotřební Zaniklý 14
Obytné Zemědělská usedlost K záchraně 13
Průmyslové Stavební Prázdný 13
Komerční Kino Prázdný 13
Veřejné Církev K záchraně 12
Komerční Koupaliště Prázdný 11
« 1 2 3