Často kladené otázky / názory

1) Zveřejněné prázdné domy jsou častějším terčem demolování / vykrádání.

- Není tomu tak. Většina domů se do databáze dostala už ve zdemolovaném stavu. Problém demolování objektů je potřeba hledat jinde. 
- Z vlastního pozorování také víme, že například v Rakousku nebo Belgii vydrží opuštěný dům mnohem déle v původním stavu, viz na obrázku níže v urbex světě poměrně známý hotel "Silver Swan" a jeho ikonická koupelna se stříbrnou labutí. Jak koupelna, tak celý objekt, zůstávají ve stále stejném stavu už mnoho let, hotel je přitom v zástavbě, ale není na tak exponovaném místě, aby nemohl být pravidelně vykrádán a přesto vykrádán a ničen není, místní si prázdného domu prostě nevšímají. Prázdný dům ve většině případů odráží vyspělost populace dané země. 
- V ČR toto bohužel nefunguje a jakmile je prázdný objekt nehlídaný, je poměrně záhy kompletně vyrabován od všeho alespoň trochu cenného. První skupinou bývají místní, kteří vědí od prvního momentu, že je v jejich okolí něco prázdného. V databázi je také velké množství již zabezpečených objektů. Pokud se o objekty majitelé starají, jsou tyto domy dlouhodobě, i po zveřejnění v databázi, bez nezvaných návštěvníků. 

Dískuze na toto téma na FB: ODKAZ


2) Vím o domu, mám z něj fotografie, jsou v něm cenné věci / interiéry a objevil se v databázi

Může se to stát, databáze je dílem celé komunity lidí, viz záložka v menu "Autoři databáze", a dokumentace prázdných domů je dlouhodobá záležitost. Pokud se o takovém domě dozvíme, je zdě několik možností:
1) dům je hlídaný = v databázi může zůstat a bude i nadále viditelný. Fotografie interiérů je možné do databáze přidat, ale je zde možnost je skrýt, aby byly fotografie viditelné pouze pro autora / spoluautory karty a administrátory. Interiéry se tím uchraní proti nezvaným návštěvníkům, ale zároveň budou zdokumentované pro další použití. 
Více v návodu zde: http://prazdnedomy.cz/uprava-galerie-karty/
2) dům není hlídaný = bude lepší, pokud nebude v databází viditelný. Je to možné, kartu objektu mohou administrátoři úplně úkryt, aby nebyla veřejně viditelná. Situace kolem domu se poté řeší mimo databázi - kontaktují se majitelé a příslušné orgány, aby byl dům zabezpečen. Pokud o takovém domu víte, budeme rádi, když nám o něm dáte vědět, aby se situace řešila. 

3) Jak poznáme prázdné domy?

Vyskytuje se u nich alespoň jeden z těchto znaků:

 

4) Jaké jsou typy domů?

OBYTNÉ

  • vila - samostatná obytná budova pro jednu nebo několik rodin, reprezentativnější, často velká zahrada okolo (PŘÍKLAD).
  • MD (městský dům) - menší, obvykle jednopatrový, nalepený z obou stran další domy, obvykle v historických centrech měst (PŘÍKLAD).
  • BD (bytový dům) - má více pater, než městský dům, je předpoklad, že je v něm i více bytů (PŘÍKLAD).
  • VD (venkovský dům) - obvykle samostatně stojící, historické, například hrázděné domy, hájovny, hájenky, myslivny atd.
  • RD (rodinný dům) - domky pro jednu rodinu, menší oproti vile, méně reprezentativní, samostatně stojící oproti městskému domu.
  • Roubenka - objekt, jehož stěny z větší části tvoří trámy, které jsou kladeny vodorovně na sebe a spojují se tesař. vazbami (PŘÍKLAD).
  • Fara - obytný dům s úřadovnou duchovního správce farnosti. Obvykle v blizkosti kostelu, jeden z nejvíce reprezentativních objektů v obci.
  • Zemědělská usedlost - obvykle samostatně stojící venkovské, nejčastěji zemědělské zařízení, složené z obytné části, stodoly, chlévů apod., ekonomicky obvykle víceméně autonomní hospodářská jednotka. Téz nazývána statek, usedlost, dvorec. (WIKI)

5)  Jaké jsou typy stavu domů?

prázdné - dlouhodobě prázdné domy, kde jsou již viditelné znaky chátrání (viz ZDE)
k záchraně - majitel komunikuje a je nakloněn dočasnému využití nebo prodeji
stavební úpravy - dům prochází významnou rekonstrukcí / přestavbou (a to i v takovém rozsahu, že původní stavba se v podstatě celá zdemoluje a na místě vznikne novostavba stejného typu). Příkladem, proč je i podobná situace jako stav "v rekonstrukci", může být slavná  Petrova bouda, objekt ve své historii byl několikrát zásadně přestavěn, původní objekt zcela zmizel, přesto její historii bereme jako jeden celek. Nemá tedy smysl každé takové přestavbě zakládat novou kartu objektu. 
používané - funkční domy (v databázi takové domy jsou z důvodu archivace, dokumentace architektonicky / historicky zajímavých domů a pozdějšího možného využití získaných informací a fotografií)
zaniklé - dům se nepodařilo zachránit (v databázi takové domy zůstávají z důvodu archivace a pozdějšího využití získaných informací a fotografií)

TIP: Pokud víte událost ke konkrétnímu roku, je to jednoduché. Pokud se událost vztahuje například k "na konci 60. let", zvolte například rok 1969 a v textu uveďte, že se událost stala někdy na konci 60.let a rok je pouze přibližný. Pokud vůbec netušíte, kdy se událost stala, vložte informaci k nejbližšímu vhodnému roku - např. "1699 - majitelem se stal XY, poté se střídala další řada majitelů".

6) Hledáme prostory pro náš projekt, pomůžete? 

Bohužel není v našich časových možnostech se podobným poptávkám věnovat individuálně. S naším web programátorem pracujeme na tom, že poptávkám uděláme prostor na webu, ať majitelé prázdných domů vidí, že je o jejich dlouhodobě prázdné prostory zájem a ať případně na jednom místě mohou z poptávek vybírat tu, která je jim nejbližší. Každému doporučujeme oslovovat majitele vybraných nemovitostí přímo - vytipovat si v databázi nemovitosti a majitele zkusit oslovit, jestli by dlouhodobě prázdný dům na nějaký čas, za určitých podmínek, poskytl. S tím se i databáze zakládala - dát ostatním informaci, kde se dlouhodobě prázdný dům nachází. Pro nás bude jedinou odměnou za takto poskytnuté informace, když nám dáte zpětnou vazbu o tom, jak komunikace s majitelem dopadla, ať případně můžeme skrze databázi dát vědět ostatním, jestli se mají o komunikaci na tomto místě snažit.