Blog

ROZHOVOR | Zdeněk Židek o záchraně a obnově zámeckého dvoru Nekmíř

Přibližme si ve stručnosti nejdříve historii místa. První zmínky o zdejším osídlení máme až z roku 1358, kdy obdržel tehdejší majitel Nekmíře, Racek, právo lámat kámen na hoře Drsníku ( dnes Krkavci) od opata kláštera v Plasích. Byl pravděpodobně i stavitelem zdejší kamenné trojpodlažní vodní tvrze, která se unikátně dochovala v severozápadním křídle dnešního zámku. Racek byl synem Sezemi z Vrtby, zakladatele stejnojmenného hradu nedaleko odsud. Pocházel z hojně rozvětveného rodu Hroznatovců, který ovládal celé zdejší území. Majitelé se poté od roku 1414 střídají (Jan ze Slavic,  Ebrzvínové z…

číst více