Vila Vista
Anna Popluhárová | 25. června 2020 08:49

Vostrovská ulice na Hanspaulce je poměrně klidná. Je skoro celá lemována vilami z 30. let 20. století a pár menšími činžáky z 50. let. Přesto tu na první pohled něco nesedí. Jedna stavba, která sem výškově, hmotou ani vzhledem vůbec nezapadá. A navíc – nikdo v ní nebydlí.

Vostrovská ulice na Hanspaulce je poměrně klidná. Je skoro celá lemována vilami z 30. let 20. století a pár menšími činžáky z 50. let. Přesto tu na první pohled něco nesedí. Jedna stavba, která sem výškově, hmotou ani vzhledem vůbec nezapadá. A navíc – nikdo v ní nebydlí.

Novostavba při západním začátku ulice nese název Vila Vista a byla kompletně dokončena v roce 2015. Pro dokreslení souvislostí si nejdříve uděláme menší výlet do historie.

Hanspaulka byla od počátku 20. století místem, na kterém se stavěly moderní vily pod vedením renomovaných architektů. Najdeme zde stavby od Evžena Linharta, Ladislava Žáka, Františka Marii Černého a mnoha dalších. Na samostatnou kapitolu by vydala část Hanspaulky Baba, kde působili ti nejlepší z nejlepších té doby: Josef Gočár, Pavel Janák, Ladislav Machoň aj.

Jedním z architektů, který zde působil, byl František Roith. Kromě rodinných vil projektoval v Praze významné stavby, které určitě neunikly vaší pozornosti: Ministerstvo zemědělství, budovu bankovního paláce na náměstí Republiky nebo Ústřední knihovnu na Mariánském náměstí. V době, kdy byli mnozí architekti fascinováni praktičností funkcionalismu, František Roith postavil na dvou sousedních parcelách ve Vostrovské ulici dvě podobné rodinné vily v klasicistně puristickém stylu. Dnes už v této ulici stojí pouze jedna z nich.

V roce 2011 koupila jednu z vil na západnější parcele společnost Apartments Prague 6, s. r. o., která ještě v témže roce podala žádost o umístění nové stavby na stavební úřad Prahy 6. Občanskému sdružení Pro Hanspaulku, které působí v této lokalitě, informace neunikla a zástupci sdružení se přihlásili do územního řízení, v němž podali několik námitek. Bohužel v této době již bylo jasné, že nový vlastník chce cennou vilu z roku 1930 zbourat, ale ještě nebylo zřejmé, čím ji chce nahradit. Na fotografii po levé straně z Google Street View původní vila v roce 2009, ještě stojící. 

Už v roce 2011 bylo vydáno kladné územní rozhodnutí povolující umístění nové stavby. Poté následovalo období trvající několik let, kdy Spolek Pro Hanspaulku podal odvolání k územnímu rozhodnutí a žaloval Magistrát hlavního města Prahy, protože ten v rámci územního řízení neprojednal hledisko výskytu chráněných živočichů v místě výstavby. Nový vlastník pak na základě námitek dokládal podrobnější informace ohledně výšky, půdorysu a celkové zástavby na pozemku. Z této dokumentace už tedy začalo být zřejmé, že půjde o naddimenzovanou stavbu v porovnání s okolní zástavbou.

Na podzim roku 2011 také začalo Ministerstvo kultury jednat o zařazení Roithovy vily do seznamu nemovitých památek. V případě, že probíhá takové správní řízení, je jednou z povinností vlastníka nemovitost chránit proti zničení, dokud není řízení ukončeno. I přes tyto zákonné podmínky vlastník vilu o několik dní později nechal zbourat. Na fotografii po pravé straně z Google Street View původní vila v říjnu 2011 ještě stojí, ale už jí chybí střešní krytina a některá okna. Firma, která demolici prováděla, prý o tomto řízení nevěděla a odkazovala se na rozhodnutí úřadu Prahy 6, který demolici povolil na základě souhlasu památkářů z Magistrátu hl. m. Prahy. Výše pokuty při tomto postupu může být až 2 miliony Kč.

Původní vila tedy zachráněna nebyla. O pár let později již na místě Roithovy vily stojí pětipodlažní stavba, která je nepřehlédnutelná i z protější Ořechovky. Architektem Vily Vista bylo studio Znamení čtyř. Dle prezentace na webu architektů je interiér vily vybaven luxusními a designovými prvky. Smutným faktem zůstává, že od doby výstavby není vila obývaná. Sem tam se na rozlehlém pozemku objeví zahradníci, kteří zahradu pravidelně udržují, ale to je z lidských návštěvníků vše.

Vila je už dlouhou dobu inzerována na realitních serverech, které se zabývají luxusními nemovitostmi. Je zde prezentována jako vhodné sídlo pro diplomata nebo pro společnost. Zarážející je citace jedné z realitních společností, která říká, že zmíněná vila navazuje na funkcionalistickou tradici architektury v tomto místě a je citlivě zasazena do původní parkové zahrady. Schválně, projděte se někdy touto ulicí a posuďte sami přesnost tohoto výroku.

Bohužel, dodnes nemá dům s 6 ložnicemi, 2 kuchyněmi, vnitřním bazénem, domácím kinem, vinotékou a garáží pro 7 vozů, kdo obdivovat ani využívat. Obzvlášť, když vile musela ustoupit cenná památka z 30. let.

Na závěr ještě něco málo k vlastníkovi. Firma Apartments Prague 6 již zanikla, a to fúzí se společností Nem Group, která byla původním akcionářem společnosti Blognes. Nástupnickou společností je právě Blognes, a.s., která je nyní vlastníkem vily. Za zmínku stojí, že jediným akcionářem této společnosti je firma se sídlem na Kypru.

V době, kdy Praha trpí množstvím prázdných domů, které tu stojí okolo sto let, je zarážející, že vznikají novostavby se stejným osudem. Na druhou stranu se v případě této vily není čemu divit. V nejnovějším přehledu ji časopis Forbes označil jako 2. nejdražší dům v České republice, a to s cenovkou 300 mil. Kč (data k roku 2020). Kupci se jen hrnou J.

Zdroje:

https://www.irozhlas.cz/

Usnesení NSS 9 As 89/2013 – 43:

http://www.nssoud.cz/

Rozsudek NSS 9 As 89/2013 – 65:

http://www.nssoud.cz/

https://www.znamenictyr.cz/cs/projekt/vila-vista

https://reality2020.forbes.cz/vila-vista/