Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 44 87 127 128 129 130 131 132 133 172
Počet objektů v databázi: 5146

Restaurace Na Vlachovce

Restaurace se sálem s kapacitou 200 míst. V zahradě kemp s chatkami z velkých sudů, který si získal oblibu zejména u východoněmeckých turistů.

detail

Kaple Panny Marie Bolestné

Jedná se drobnou kapli kruhového půdorysu, z něhož pravoúhle vystupuje vstupní partie se segmentově ukončeným štítem. Nad segmentovým výklenkem je mozaikový nápis "AVE MARIA GRATIA PLENA" , nad tím je "A" (alfa) a vlevo "W"(omega), uprostřed kruhový terč s řeckou zkratkou jména Christos /X P), Kříž…

detail

Diplomatická čtvť

Obytný soubor monumentálně působících staveb s klasicizujícím tvaroslovím odkazujícím k tvorbě amerického arch. Louise Kahna. Stavby mají zároveň promyšlené detaily inspirované japonskou architekturou a poskytující svým obyvatelů, maximální intimitu bydlení. Jde o soubor 6 architektonicky čistých…

detail

BD Mlýnská 4

Cena: dohodou
údaj k: 1/2017
detail

Vila Havránka

Severně od dnešní stavby stála původně malá obdélná budova ve vinici, zakreslená na identifikační skice stabilního katastru, a to z roku 1840. Kolem roku 1600 byl jejím držitelem Martin Havránek s chotí Zuzanou, po nímž získala usedlost, později označená čp. 31. své jméno. Od Martina Havránka v…

detail

Zámek Trpísty

Jednopatrová budova zámku má obdélný půdorys. Uprostřed se nachází dvojice oválných místností, které vystupují ze středů delších stran jako mohutné dvoupatrové rizality. Fasádu člení kordonová římsa a pilastry, které jsou na šikmých stěnách rizalitů nakupené. Budova má mansardovou střechu, ze které…

detail

Kazanka

Stavba stojí na úrovni Trojské ulice, Centrem dispozice je jednopatrová budova, na níž navazují z východu a západu přízemní křídla. hlavní budova má mansardovou střechu, přiléhající křídla mají valbovou střechu. Hlavní jižní průčelí hlavní budovy je v přízemí kónicky směrem vzhůru prohnuté a je…

detail

Škola Svatopluka Čecha

Škola je monumentálně působící modernistická stavba s téměř čtvercovým půdorysem, rozšířeným o severní křídlo tělocvičny a obdélnou dvoupodlažní přístavbu na západní straně. Hlavní třípodlažní budova má rovnou střechu, ze které se zvedá světlík ve formě střešního pavilonu. Střechu také převyšuje…

detail
1 44 87 127 128 129 130 131 132 133 172