Objekty

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 64 126 184 185 186 187 188 189 190 251
Počet objektů v databázi: 7527

Usedlost Vlachovka

Pozdně klasicistní dvoukřídlá budova byla na místě viniční usedlosti postavena v polovině 19. století. Je završena trojúhelným štítem, portikus s balkonem v jižním průčelí je nesen toskánskými sloupy. Pásově rustikovanou fasádu v omítce doplňují meziokenní toskánské pilastry. V zahradě u budovy jsou patrné pozůstatky viničních staveb. Celek býval uzavřen ohradní zdí, ze které se dochovala jen část. Dochovaná brána s volutami je zazděná. Usedlost Vlachovka se řadí k bývalým viničným usedlostem, vznikajícím na svazích okolo Prahy. Zde je vinice doložena nejpozději v 17. století. První usedlost…

Autoservis BEAS

Bývalá továrna na celulózu a papírna, postavená v roce 1881 firmou Brune Kisker, Zellulose und Papierfabrik jako první celulózka v rakousku-uherské monarchii. Od roku 1882 se tu vyráběl surovina pro výrobu papíru.

Panský dvůr Nezabylice

Panský dvůr byl postaven někdy v 2. polovině 17. století v renesančním stylu na místě tehdejší tvrze, jejíž pozůstatky můžeme dodnes najít ve zdivu dvora. Do roku 1945, kdy byl objekt zkonfiskován, se zde vystřídalo mnoho majitelů.

Zámek Škrle

architekt: Jakub Schwarz z Ústí nad Labem

Hrázděnka

Hrázděný dům ČP 3 z konce 18. století. Vystavěn jako vesnický dům.

1 64 126 184 185 186 187 188 189 190 251