Objekty

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 64 127 190 250 251 252 253 »
Počet objektů v databázi: 7585

Motorest Hroch

Všude se dozvíte, že motorest je umístěn jen 5 m od dálnice, což je určitě skvělé, jen k němu jaksi nevede sjezd. K motorestu a zpět se dostanete pouze vedlejší silnicí z obce Fryčovice.

Bývalá hospoda Pertoltice pod Ralskem

Popis domu z doby, kdy byl ještě obývaný: Objekt bývalé hospody uzpůsobený k bydlení. Původně se většinou jednalo o nebytové prostory. Stropy protékají, vyskytují se zde plísně, krovy jsou shnilé, střecha děravá, některá okna rozbitá (sklo je nahrazeno igelitem).Vstupní prostory jsou zdemolované.Vchod není uzamykatelný, dveře jsou rozbité.Původně šlo o taneční sál a sál výčepu hospody, přepažené jsou pouze příčkou.Místo dveří je v „obytné místnosti“ koberec přes půl místnosti.Obývaný prostor je v havarijním stavu. Hrozí zřícení příčky, zeď je prasklá.Nebyla provedena kolaudace na bytové…

Panský dvůr Noviny pod Ralskem

Barokní hospodářský dvůr trojdílné dispozice byl postaven patrně kolem r. 1800. Trojdílná dispozice s vjezdem na Z straně. Hlavní správní budova v JV nároží ohradní zdi. J křídlo s chlévy, v podstřeší seník. Západní křídlo dvora tvoří budova sýpky. Severní křídlo přestavěno na garáže a dílny. Ohradní zeď okolo celého areálu. Původní brána byla stržena, ostatní původní brány zrušeny. Areál dvora, tvořený obytným domem, dvěma hospodářskými budovami, sýpkou a ohradní zdí, ve 20. století přestavěn pro potřeby zemědělského družstva. Dnes je nejlépe dochována mohutná trojpodlažní sýpka. Barokní…

Zámek Jezeří

Zámecký areál je jednou z nejhodnotnějších památek regionu. Velmi cenná budova zámku, původně gotického hradu, je výraznou krajinnou dominantou. Zámek doplňují provozní a hospodářské objekty a také oddechové zázemí – park a arboretum. [4]

Bývalý zámek Křtěnovice

Počátkem 18. století panské sídlo obsahovalo kapli, tři světnice, jídelnu, několik komor, dvě kuchyně a sklep. Dvůr ležel v západní části vsi a při jeho SZ nároží se nacházelo sídlo majitelů. Byla to obdélná patrová budova se sedlovou střechou, jejíž užší průčelí (severní a jižní) členily čtyři okenní osy. Při západním průčelí byla malá zahrada a park.

1 64 127 190 250 251 252 253 »