Objekty

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
« 1 2 3 4 64 127 190 253
Počet objektů v databázi: 7585

Mottlův dům čp.761

Pětipatrový nájemní dům s mansard. střechou uzavírá "špalíček" domů mezi Jungmann.nám a třídou 28. října. Pozoruhodný je zejm. zaoblený hl. vstup, seces. detaily v interieru. Dům je podsklepený, čtyřpatrový, včetně půdního patra pětipatrový, kryjí ho mansardové střechy. Skládá se ze tří dvoutraktových křídel obepínajících podkovovité schodiště a velký světlík. Konstrukci má ve spodních částech pilířovou, využívající železných nosičů, v horních patrech je zděný. Pohledově exponovaná fasáda do Národní tř. je v podstatě tříosá, flankovaná v úrovni 2.-4. p. okrouhlými arkýři s kupolkami. Člení ji…

Dům U tří andělů

Řadový tříposchoďový dům, s nízkým štítem nad třetím patrem. dům má renesanční jádro, s hloubkovou širokou střední zdí blíže pravé strany, se síní vlevo, s pravým dvorním křídlem. Klasicistní úpravy byly provedeny někdy v 1. polovině 19. století, kdy došlo také k výstavbě dvorních pavlačí. [1]

Cena: dohodou
údaj k: 1/2019

Cukrovarnický palác

Rozsáhlý kompaktní arch. ucelený soliter, vyplňující trojúhelný klín vnitřního prostoru Senovážného nám. Objekt na nepravidelně protáhlém pětiúhelném půdorysu uzavírá dva dvory a západním úzkým cípem s otevřeným klenutým průchodem přiléhá k Jindřišské věži. Složitá soustava střešních rovin dominuje nad nárožními arkýři helmami barokních tvarů a osmibokou věží ve zlomu jižního průčelí (za terasou nad ustupujícími horními patry). Pětipodlažní exteriér opakující po obvodu celého přízemí slepé stlačené arkády. Před západní část jižního průčelí předsazen průběžný balkon s balustrádou, pokračuje…

Měšťanský dům U Kundraticů, U sv. Michala, Švábovský

Měšťanský dům U Kundraticů (Švábovský dům). Dům vznikl pozdějším spojením dvou původně renesančních objektů. Jeho současná raně barokní fasáda pochází z 2. poloviny 17. století. Pod objektem dochovány gotické sklepy. Hlavní dvoupatrová budova, krytá podélnou sedlovou střechou s bočními valbami, se k ulici otevírá raně barokním průčelím se sedmi pravidelnými oblouky loubí, nad nimiž hledí v každém patře 16 oken. Půlkruhové oblouky loubí doprovázejí z obou stran úzké obdélné otvory. Dvoupatrové západní dvorní křídlo, kratšímu východnímu dvornímu křídlu byla v přízemí předsazena arkáda, před ní…

Palác Hrobčických čp.401

Palác Hrobčických - raně barokní anonymní stavba známá také jako dům U tobolky, dům U Tašek.[3]

Kulturní dům Eden

Kulturní dům Eden se nachází v Praze 10-Vršovicích v oblasti někdejšího zábavního parku Eden, mezi sídlištěm Vlasta a nákupním centrem Eden. [1] Architekty stavby jsou Hana a Dalibor Peškovi z Krajského projektového ústavu. [9]  Nabízel hned tři prostory pro vyžití místních. Nejvíc místa zabírá sál s kapacitou až 1500 lidí, doplňují ho kinosál s 291 sedačkami a restaurace pro 300 hostů. [2] Budova je ve vlastnictví městské části Praha 10. Je ve špatném technickém stavu a její budoucnost není jasná. [1] Po dokončení měl dům tři provozy - víceúčelový sál (600 míst v řadách, 550 při stolovém…

Nová strašnická škola

Dvoupatrová podsklepená budova na půdorysu zhruba ve tvaru písmene L, s výrazným dvorním schodišťovým rizalitem (respektive již drobným křídlem).  Vnitřní uspořádání budovy odpovídá praktickému školnímu provozu, stavba vedle vlastních učeben obsahovala tělocvičnu, kapli sv. Vojtěcha, byt školníka, aj. Prostor kaple byl později rozdělen příčkami. Nejreprezentativnějšími prostorami objektu jsou vstupní vestibul a hlavní schodiště. Stěny vestibulu mají výraznou dekorativní štukovou výzdobu. Na západní stěně je připevněna kamenná zakladatelská pamětní deska, která připomíná okolnosti vzniku…

« 1 2 3 4 64 127 190 253