Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 58 111 112 113 114 115 116 117 171 227
Počet objektů v databázi: 6804

Zámek Martinice

V roce 1588 dostavěl tehdejší majitel Martinic Trystram Lukavecký z Lukavce ve vsi tvrz, téměř o sto let později pak nový vlastník Jiří Vražda z Kunvaldu vystavěl naproti staré tvrzi raně barokní zámeček (dokončen v roce 1680). Zatímco barokní budova zámečku, i když značně přestavěná a ve špatném stavu, stojí dodnes, po bývalé tvrzi se nedochovala ani stopa. Zámek je jednopatrová budova obdélníkového tvaru. V přízemí i v patře jsou na vnitřní straně do bývalého nádvoří zazděny arkády. Nad vchodem je erb Vraždů z Kunvaldu se znamením dvounohého dráčka s kohoutí hlavou.

detail

Sokol Homolka

Objekt je dlouhodobě prázdný.

detail

Výtopna Motol

Dlouhodobě prázdný.

detail

Škola Záhoří u Semil

Cena: 1 375 000 Kč
údaj k: 11/2018
detail

Fara Měčín

Památkově chráněná barokní fara z 2. poloviny 18. století zachovávající původní dispozici i vnější členění. Patrová budova se středním rizalitem a mansardovou střechou, v nárožích kvádrované lisény, okna ve stuhových šambránách se srdčitými mřížemi. [1] Fara patrová, částečně podsklepená, na obdélném půdorysu s lehce otupenými nárožími. Střecha mansardová s valbou na Z a V straně, krytina z tašek bobrovek, mansardová římsa dřevěná a na čele profilovaná. Po celém obvodě zděná korunní římsa o deskovém základu s jednodušší štukovou profilací. Omítky fasád hladké. Na všech fasádách provedený…

detail

Fara Strojetice

Delší dobu opuštěná nepoužívaná chátrající barokní budova u kostela Nanebevzetí Panny Marie.

detail

Hostinec Strojetice

ANOTACE Areál zájezdního hostince byl postaven v období mezi 2. pol. 18. stol. a 1. pol. 19. stol. Na hmotově výraznou stavbu navazuje přízemní přístavek a na něj brána jako relikt štítové stěny zaniklé hospodářské budovy. Ta odděluje dvůr areálu od komunikace. HISTORICKÝ VÝVOJ Barokní areál někdejšího zájezdního hostince pochází z období 2. pol. 18. – 1. pol. 19. stol. Počátky stavebního dění v místě budou ale starší, ve sklepě byl nalezen gotický portál. V mapách stabilního katastru je hostinec zachycen ve svém největším rozmachu. Vykresleno je zde pět objektů (resp. čtyři a jeden z nich s…

detail
1 58 111 112 113 114 115 116 117 171 227