Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 59 113 114 115 116 117 118 119 174 231
Počet objektů v databázi: 6921

Fara Dobřichov

Barokní fara z 2. poloviny 18. století. [1]

detail

Historický komplex Kouřimská brána

Skupina budov v okrajové části historického jádra města, v blízkosti městského opevnění, v sousedství původní Kouřimské brány. Součást zástavby Městské památkové rezervace, nachází se v sousedství dalších významných památek. Tvořena je patrovým velkým domem, obráceným do prostoru náměstí Národního odboje, k němu v zadní části, kolmo na Husovu ulici, přiléhá ještě boční křídlo, rovněž patrové. V koutě mezi těmito dvěma budovami je sevřena hranolová věž. Celá parcela je obehnána ohradní zdí, do Husovy ulice změněnou zčásti na přízemní užitkovou přístavbu původního obchodu. Vzadu na opačné…

detail

Zámek Vičice

Památkově chráněný renesanční zámek - trojkřídlá dispozice má atypicky krátká dvorní křídla. Jednotlivá nároží doplňují polygonální vížky. Fasády jsou členěny jemnými štukovými šambránami. [1] Předchůdcem zámku byla renesanční tvrz nebo panský dům, na počátku 18. století byla přestavěná na barokní zámek. Půdorys zámku má podobu písmene U s krátkými bočními křídly, která jsou v nárožích zakončena štíhlými polygonálním věžemi s cibulovými střechami. Z nádvoří se do přízemí vstupuje půlkruhovým bosovaným portálem. Některé místnosti jsou zaklenuté hřebínkovými klenbami.[2] Hlavní budova zámku…

detail

Nová synagoga Velké Meziříčí

Synagoga postavená v letech 1868–1870 jako novogotická stavba s maurskými prvky z červených cihel v posledních letech nepůsobí zrovna jako památka, kterou by se město mohlo chlubit. Stojí v ulici Novosady u frekventované silnice, z druhé strany teče řeka Oslava.

detail

Dvůr Sedlatice

Za hájenkou byla stáj na 6 párů tažných volů. Za ní byla maštal, kde byli ustájeni býci a žír. Zadní část dvora byla uzavřena stodolami, kde byla v prostředku vrata, ke kterým byla situována cesta od lesa Štumjehle. Za stodolou, blíže k louce, byla umístěna tzv. rajčula, nebo-li kchepl (transmise k pohonu strojů roztáčená dobytkem). Za ním vzadu byly 4 velké krechty na brambory. Až později byly krechty v místech nynějšího vepřína. Spodní strana dvora nad rybníkem byla rozdělena na 2 díly. Od stodoly 2/3 tvořila bramborárna a v první třetině od zámečku stála sýpka. Ta byla dvoupatrová bez…

detail

Kotelská bouda

Impozantní stavba od hraběte Sweerts-Sporcka měla dvě obytná křídla na vysokých kamenných podezdívkách situovaná kolmo do svahu. Vzadu je spojovala budova chléva. V dobách rozkvětu budního hospodářství na ní hospodář choval osmdesát krav a třicet koz.

detail

Kovárna Obří důl

Bouda Kovárna, která po 2. světové válce krátce nesla jméno Na Kovárně, se původně jmenovala Bergschmiede. Její existence úzce souvisí se skutečností, že Obří důl byl jednou z nejvýznamnějších lokalit důlního podnikání v Krkonoších. Pravděpodobně již Vlaši – italští hledači drahých kamenů – při svých toulkách objevili v Obřím dole cenná rudní ložiska. První kutači se tu objevili už kolem roku 1500. Nejvýznamnější osobnost důlního podnikání v historii Krkonoš, zakladatel města Vrchlabí Korutanec Kryštof z Gendorfu, zde intenzívně doloval kolem poloviny 16. století, kdy tady fungovalo sedm…

detail

Kostel sv. Kateřiny Kněžice

Na loď obdélného půdorysu navazuje odsazený presbytář s trojbokým závěrem a čtvercovou sakristií po severní straně. Střecha nad lodí sedlová, nad presbytářem zvalbená, krytá pálenou taškou bobrovkou. Nad sakristií střecha pultová s plechovou krytinou. [3]

detail

Vila Vrskmaň

Budova z počátku 20. století, zaměňovaná se zámkem Vrskmaň, který kdysi stával naproti v místech č.p.1 a byl zbořen. Budova i pozemky za ní jsou rozděleny - polovinu vlastní soukromá osoba, drouhou polovinu Nadace pro obnovu a rozvoj Krušných hor a Poohří Renesance 21. Neudržovaná budova s nádhernými prvky štukové výzdoby chátrá.

detail

Starý zámek Chlumek

Pozdně barokní zámek ze druhé poloviny 18. století vystavěný Františkem Václavem Nosticem. Součástí areálu Starého zámku je poměrně rozsáhlý dendrologicky zajímavý, svažující se parke. dějiny. Areál zámku tvoří budova samotného Starého zámku na obdélném půdorysu o šesti okenních osách s mansardovou střechou a dendrologicky zajímavý park ve svahu. [1] Rokokový zámek byl přestavěn v 1. polovině 18. stol. Bubny z Bubna jako náhrada za již nevyhovující tvrz. Je to nevelká obdélná patrová budova s mansardovou střechou, o šesti okenních osách. Okna jsou zdobena šambránami s rovnými podokenními a…

detail

Pickova vila

Cena: dohodou
údaj k: 1/2012
detail

Zámek Olešná

Barokní zámek vznikl ve 2. pol. 18. stol. přestavbou renes. zámku a pův. tvrze. Částečně zůstala dochována vnitřní výzdoba. [3] Zámeckou budovu původně obklopoval rozsáhlý areál, jehož součástí byl francouzský park, zahrady, sady, ohrada pro výcvik koní a hospodářské budovy.[2] Barokní zámek s vysokou mansardovou střechou vznikl přestavbou renesančního objektu. Je obklopen parkem a hospodářským dvorem se zčásti dochovanými hospodářskými budovami, částečně modernizovanými. Dnešní areál sestává z vlastní zámecké budovy, umístěné na nízké terase přibližně uprostřed velkého dvora, vymezeného…

detail

Obecná Škola na Bohdalci

Školu tvoří několik řad dřevěných pavilonů, bohužel ve velmi špatném stavu se zatlučenými okny. Celý areál je obýván bezdomovci. Jeden pavilón nedávno (2014) i podpálili. [6]

detail

Wimmerův palác čp. 402

Dnešní vzhled paláce je raně klasicistní, někdy je autorství připisováno Ignáci Janu Nep. Palliardimu. Zadní budova byla upravena r. 1826 Karlem Pollakem. [3]

detail

Dům U Zlatého jednorožce

Dům měl v průběhu času několik názvů - U (zlatého) jednorožce (U bílého koníčka, U červených dveří)

detail
1 59 113 114 115 116 117 118 119 174 231