Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 35 69 103 113 114 115 116 117 118 119 137
Počet objektů v databázi: 4105

Scharfova bouda

Bouda stojící na základech z mohutných granitových balvanů byla sroubená z masívních smrkových trámů. Šindelem pokrytá sedlová střecha daleko přesahovala stěny a skrývala objemný půdní prostor, který byl přístupný zvenčí po žebříku, v němž bylo možno uskladnit dostatečnou zásobu sena. V čelní…

detail

Zřícenina kaple Povýšení sv. Kříže

Barokní centrála (na půdorysu kříže), postavená r. 1714, která r.1818 vyhořela. V dnešním stavu představuje zříceninu s prolomenými stěnami a fragmenty kleneb. Objekt, nacházející se na vrcholu tzv. Křížové hůry, tvoří výrazný krajinotvorný prvek a pohledovou dominantu. Zříceniny kaple Povýšení sv.…

detail

Klínova Bouda

Název boudy a po ní pojmenovaného velkého, z daleka viditelného bezlesého prostoru se odvíjí od dvou teorií. První hovoří o tom, že si zde nosiči opravovali své pracovní nástroje, tedy klíny, podle nichž posléze místo dostalo své jméno. Proti této teorii hovoří několik jasných faktů. Komu by se…

detail

Výrovka

Původní jednoduché přístřeší se nazývalo Tannenbaude (Jedlová bouda). Mnohem více se ale už v této době uchytil německý název Geiergucke (Supí vyhlídka). Financům, kteří tu hlídali stezky před pašeráky, se tenkrát příhodně přezdívalo Geier, tedy supi. Jiná teorie vzniku jména pochází ze stejné doby…

detail

Dívčí lávky

Lokace převzatá z publikace KRNAPu, u zastávky Dívčí lávky, je dle všeho chybná. Neodpovídá morfologie terénu na historických snímcích a nedává smysl výběr mýta na vzdálené Harrachově cestě. V odkazu (ortofoto 1936) je dům s odpovídající střešní krajinou vidět na dnešním rozcestí Pod Dívčí strání.

detail

Vila Na loužku 1880

Zajímavým počinem na domě je reliéf odkazující na Svatého Huberta, jakožto patrona lovců a myslivců. Legenda říká, že Svatý Hubert spatřil jelena při svém lovu se zářícím křížem mezi parožím. a slyšel nadpřirozený hlas, aby zanechal lovu a začal hledat hledat toho, který se za něho obětoval.

detail

Zděná

Do prostorného dvora vjížděly formanské vozy klenutou branou. Střed dvora zabírala velká střecha na čtyřech pilířích, pod níž se stavěly normanské vozy se zbožím, aby byly chráněny před deštěm. Na protější straně dvora byla druhá brána, aby se vozy nemusely na dvoře otáčet při odjezdu. Na jižní…

detail

Dvoračky a Štumpovka

Dvoračky, dříve Rokytenské Dvorské Boudy, odkud pramení jejich název? Dříve patřily k panskému dvoru. Majitelé panství využívali znalostí a dovedností zdejších horalů – osadníků, kteří sem v 16. století přišli z alpských zemí, aby těžili rudu, káceli lesy a hospodařili. Vedle toho si udržovali a…

detail

Dům s nápisem Josef Splitek

Zvenku se zdá,že se do domu nedá dostat,ale realita je jiná. Do domu se dá dostat velmi jednoduše,což bohužel nezjistili jen urbexeři,ale i bezdomovci,kteří doslova zaplavili část prvního patra odpadky.Ani druhá část na tom není dobře. Zbyly z ní totiž jen trámy,kamenná podlaha spadla dolů a sutiny…

detail

Fara Dolní Lánov

Zděný objekt fary s hospodářskou budovou je vystavěn severovýchodním směrem od presbytáře kostela sv. Jakuba v Dolním Lánově, nedaleko ohradní zdi hřbitova. Budova fary je průčelím orientována k východní straně, postavena v příkré strání směrem k řece, kamenná podezdívka z pískovcových bloků…

detail
1 35 69 103 113 114 115 116 117 118 119 137