Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 41 81 117 118 119 120 121 122 123 160
Počet objektů v databázi: 4790

Dům Joska

Volně stojící čtyřpodlažní dům s ustupujícím posledním patrem. Je dvoutraktové dispozice, hlavní jižní fasádu rozdělují dvě asymetrické osy. Původně zamýšlený železobetonový skelet byl nahrazen tradiční zděnou konstrukcí. [2]

detail

Dům Bouda

Volně stojící dům dvoutraktové dispozice a skeletové konstrukce je dvoupatrový, krytý střešní terasou. Hlavní jižní fasáda je rozdělena do tří os, z nichž pravá ustupuje v patře za nárožní terasu. [2]

detail

Dům Zadák

Volně stojící dům dvoutraktové dispozice je jednopatrový, ukončený terasou. Tříosá uliční severní fasáda má uprostřed markýzou stíněný uliční domovní vchod. Celý interiér pokrývá hrubá omítka s přimíšenými oblázky, nepravidelně zvrásněná vertikálními tahy. Interiér tvoří dvoutrakt, jehož užší část…

detail

Dům Čeněk

Volně stojící třípodlažní dvoutraktové dispozice je opatřen převážně slepou uliční fasádou. Železobetonový skelet dovolil použitím pásových oken a prosklených nárožních ploch. V přízemí převládá velký prostor obývací místnosti, dispozici tvoří dvoutrakt, s širší obytnou částí. [2]

detail

Vila Suk

Volně stojící třípodlažní dům skeletové konstrukce, sestává ze dvou, na půdorysu písmene L spojených křídel. V jejich úhlu je v hlavním křídle domovní vstup, stíněný mohutnou markýzou. Přestavba provedená v 60. letech bohužel dům připravila o jeden z nejvýraznějších prvků - oblým nárožním pilířem…

detail

Vila Letošník

Volně stojící třípodlažní stavba dvoutraktové dispozice, s plochou střechou, má převážně slepou uliční fasádu. Dům vybudován s cihelného zdiva. [2]

detail

Vila Jiroušek

Volně stojící dům dvoutraktové dispozice je jednopatrový s polozapuštěným suterénem. Dům z cihelného zdiva má přehladnou dvoutraktovou dispozici, přičemž jižní trakt je určen pro obytné prostory. V každém patře tři místnosti vždy osvětluje jedno třídílné okno. [2]

detail

Vila Dovolil

Volně stojící jednopatrový dům s ustupujícím 2. patře má dvoutraktovou dispozici. Uliční severní fasádu rozdělují nestejně dlouhá okna do tří os, výrazným prvkem je terasa nad přízemím, obíhající nároží. V konstrukci je kombinován železobetonový skelet s nosnou cihelnou stěnou. [2]

detail

Vila Košťál

Volně stojící třípodlažní dům, v jehož dispozici je kombinovaná skeletová konstrukce s konstrukcí stěnovou. Obdélná dispozice je ozvláštněna blokem schodiště. Dům má severní fasádu rozdělenou do dvou širokých os s ustupujícím patrem. [2]

detail

Vila Lužná

Volně stojící třípodlažní dům skeletové konstrukce má dvoutraktovaou dispozici, takřka stejně širokých traktů. Obytnou část v přízemí ovládá velký obývací pokoj, opticky spojený se zimní zahradou. Do suterénu je vložena nezbytná garáž. Vstupní fasáda vede do Průhledové ulice, do ulice Na Babě se…

detail

Vila Polášek

Volně stojící třípodlažní dům s krytým schodištěm v úrovni střešní terasy měl původně čtvercovou dvoutraktovou dispozici železobetonové skeletové konstrukce. Hlavní fasádu rozdělovala dvě široká třídílná okna v ocelových zárubních. [2]

detail

Vila Moravec

Volně stojící třípodlažní dům cihelné konstrukce má lehce obdélnou hranolovou dispozici, z nichž vystupuje blok schodiště (osvětlený sklobetonovými tvárnicemi) vedoucí až na střešní terasu. Interiér je dvoutraktové dispozice. Hlavní vstupní jižní fasádu rozdělují do os nestejně široká pásová okna. …

detail

Vila Linda

Volně stojící dům dvoutraktové dispozice je jednopatrový, s ustupujícím terasovitým uspořádáním, takže v patře je proti přízemí zachován pouze užší trakt s pracovnou. Hlavní jižní fasáda je rozdělena v podstatě do dvou nestejně širokých os, pravá vybíhá terasou nad garáž ulice až do úrovně ulice. …

detail

Vila Bautz

Volně stojící čtyřpodlažní dům je dvoutraktové dispozice, hranolové formy, z nichž vybíhá terasa nad garáží (přistavěnou architektem Josefem Slavíkem) a ustupující 2. p. s terasou. Hlavní jižní nestejně dvouosá fasáda se obrací do ulice, Pravá i zadní fasáda mají nevýraznou úpravu.

detail

Vila Uhlíř

Volně stojící dům dvoutraktové dispozice je jednopatrový, krytý plochou střechou. Na jižní straně má dominantní postavení vysutá prosklená zimní zahrada a v suterénu na ni navazující kónicky projektovaný skleník. Severozápadně, do ulice Na Babě obrácené průčelí má u levého nároží markýzou stíněný…

detail

Vila Janák

Stavba byla povolena 6.10.1931, kolaudována 3.10.1932 . Postavila ji firma MOK. Plně stojící třípodlažní dům ve svahu je opatřen fasádami s nepravidelně rozmístěnými okny, která mají různou velikost. Hranolová hmota stavby je narušena ustupujícím (ložnicovým) patrem s širokou terasou. Střed…

detail
1 41 81 117 118 119 120 121 122 123 160