Objekty

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 64 122 123 124 125 126 127 128 189 252
Počet objektů v databázi: 7534

Výstavní vila č. 2, Barrandov

Podle popisu patří tato vila mezi ukázkové stavby, s typickou dispozicí, která obsahovala v přízemí velký obývací pokoj a menší jídelnu, v patře potom byly tři pokoje včetně komfortního příslušenství. Konstrukčně se jednalo o využití lindbetonového zdiva nejen jako výplňového, ale i jako nosného, s vyjímkou dvou, či tří nosných betonových pilířů uvnitř stavby. Byla zde užity stropy "bedničkový" a "fošinkový". Dveře vybaveny ocelovými zárubněmi, terasy měly oplechované podlahy. Vila situovaná ve svahu, je přístupná z ulice Lumiérů bočně umístěným vchodem v jednom z přístavků, které rozšiřují v…

Vila hudebního nakladatele Františka "Ferry" Kovaříka čp.268

ANOTACE Rodinný dům z roku 1937 byl postaven dle projektu architekta Ladislava Syrového (zvažuje se spoluúčast architektů J. Fragnera či J. Gillara). Elegantní vila je ukázkou tzv. emocionálního funkcionalismu. POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY Objekt vily na pozemku parc.č.717. Funkcionalistická vila je nesmírně elegantní a kvalitní ukázkou tzv.emocionálního funkcionalismu s dochovanými dobovými detaily.Plánová dokumentace nese podpis architekta Ladislava Syrového, v literatuře se ale spekuluje o spoluúčasti architekta J. Frágnera (Švácha, Šlapeta),podle některých detailů poukazuje i na možnou…

Vila Dominika Dlouhého čp.155

Původní stavba byla trojetážová, takřka čtvercového půdorysu, z něhož na západě vystupoval rizalit s vchodem, na severní straně pak vystupoval arkýř (připomínající bay window). V suterénu byla garáž a byt domovníka, v přízemí obývací pokoj, jídelna a pokoj pána, v patře ložnice. Střecha sloužila jako sluneční a vyhlídková terasa. Podobně jako u ostatních barrandovských staveb byla pozornost architekta upřena na fasádu obrácenou do vltavského údolí. [2] Pět let v dětství zde prožil herec Jaroslav Dušek, který zde bydlel u prarodičů, ve vile tenkrát také bydlel tajemník Světové odborové…

Vila Filip čp.160

Nezvykle čistě modelovaná uliční fasáda tvořená dvojicí hmot v podobě písmene L, kde je do vnitřního kouta vložena další hmota, tentokrát ovšem polokruhově ukončená. Všechny tyto části jsou ukončeny typickou puristickou hranolovou římsou. Nově působící hranol s asymetricky umístěným vjezdem do garáže, který se výškově přizpůsobuje pilířovému portiku domovního vstupu. [1]

Kavárna Fénix Ostrava

Celé přízemí budovy zabírala v roce 1930 kavárenská místnost, s níž sousedila herna a z druhé strany nekuřácké oddělení. V suterénu se nacházel taneční sál, kulečníky a malá restaurace. Celkově byla kavárna schopna pojmout více než 1500 hostů. Svým vnitřním zařízením (obložení a nábytek z vzácných dřevin, mramorové a skleněné desky stolů, prvotřídní čalounění) byla kavárna jedním z nejluxusnějších podniků v Moravské Ostravě. Pozornost tisku upoutalo zejména novodobé zařízení větrací, "jehož na Ostravsku dosud nestává", a rovněž kuchyňské stroje, které "překvapují svou úplnou automatičností,…

Vila Marek

Dům ve vernakulárním, či venkovském stylu anglického cottage. Základem dispozice je latinský kříž s velmi krátkými rameny. Významnou úlohu při formování stavby hraje vysoká střecha s keramickou krytinou, vytvářející dojem prejzů, a vysoké štíty buď hladké nebo vertikálně členěné jakoby hrázděným zdivem, Střechy mají různou výškovou úroveň, vyšší jsou nad rameny kříže, na severozápadní straně není štít, ale valba. Objekt je zasazen do prudce klesajícího terénu, v nižší úrovni se objevuje terasa s dřevěnou balustrádou; nově byl na jihovýchodní straně přistavěn krytý bazén.

Strupplova vila čp. 190

Spíše romanticky pojímaný dům obdélné dispozice pouze s malou diferencí hmot. Objevuje se zde Grégrova typická barrandovská, velmi drsná omítka, objekt je pokryt nízkou zvalbenou střechou s prejzy. Podobně jako u dalších vil umístěných v prudkém svahu s výhledem do vltavského údolí, i zde architekt věnoval základní pozornost zahradní fasádě. Ta je charakteristická značným přesahem střechy, kde je v levé části vytvořená velká terasa, vynesená subtilními kovovými sloupky (parter ovšem vytváří masivní pilíře s oblouky) . Zajímavým detailem je veliké, až k podlaze prosklené okno na terase. [2]…

Zámek Žitenice

Památkově chráněný zámek (původně hrad) s hospodářským dvorem, zahradou, bránou a kašnou.[1] Vlastní zámek stojí v těsné blízkosti kostela. Je to dvoukřídlá, dvoupatrová budova s křídly uzavírajícími pravý úhel. Dvůr je uzavřen hradbou s kamennou branou se štítem. Jedná se o znak vyšehradské kapituly a probošta snad Huga z Königsecku (Koenigsegga).[2]

Vila Zdeňka Jirotky

Vilu projektoval v roce 1973 Jindřich Goetz pro Zdeňka Jirotku (na Barrandově architekt navrhl i dvouvilu Stahla a Smejtka) - českého spisovatele a fejetonistu, autora humoristických románů, povídek, soudniček a rozhlasových hříček, např. Saturnin, redaktorem Lidových novin, Dikobrazu. Stavěl prý sám se svým synem Antonínem.

Bytové domy pro Filmové studio Barrandov

Zakázka byla 50 bytových jednotek ve čtyřech družstevních bytových domech pro Filmové studio Barrandov, architekty byli Jan Línek a Vlado Milunič (1970-1977 Původní fasáda barvy terakota. Jednalo se o první realizaci dvojice architektů Línek a Milunič, kteří se sešli v pražském ateliéru Karla Pragera.

Zámek Břeclav

Zámecká budova vystavěná na půdorysu písmene L na místě raně středověkého hradiska. Jedná se o cenný doklad renesanční architektury, důležitou kulturní a historickou dominantu města a doklad vývoje jeho osídlení. [5]

Zámek Lázeň sv. Wolfganga

Příklad empirového letního šlechtického sídla, vystavěného hrabaty Černíny na místě původních barokních lázní. Přilehlý anglický park je vynikající dílo krajinářské architektury s dendrologicky významnými objekty. [1]

Zámek Letovice

Cena: dohodou
údaj k: 12/2021

Vila Zima

Dvoupodlažní bíle omítaná stavba s plochou střechou a nízkou atikou sestávala z dvojice pravoúhle propojených kubistických hmot, na půdorysu písmene L, organicky zasazených do terénu. Ve zvýšeném suterénu bylo umístěno technické a hospodářské zázemí domu, na severovýchodní straně se k němu přimykala přízemní garáž, částečně zapuštěná do terénu. Střízlivě pojatý vstup kryla rovná betonová stříška doplněná elegantní prosklenou stěnou. Ke vstupu vedlo krátké kamenné schodiště s plným omítaným zábradlím. Z chodby v přízemí byla přístupná dvojice pokojů, kuchyň a jídelna s výstupem na terasu na…

Vila Proschek čp.440

Jde o samostatnou, atypicky vyhlížející vilu na obdélném půdorysu. Modernistické romantizující průčelí ukončuje nezvykle přiznaná dřevěná pozednice s prvky lidového dekorativismu, která nese exoticky prejzovou střechu podobnou pagodě. Omítka je hladká v přírodní barvě, na nároží s amováním, na severovýchodní straně je umístěn balkon nesený gotizujícími krakorci. Okna jsou osazena v arkýřích, s ostěním rámovaným keramickými tvarovkami. Pod prostředním oknem je na uličním průčelí vsazena na úrovni druhého podlaží dekorativní keramický kruh se třemi vlašťovkami a letopočtem 1940- Motiv…

Obchodní sladovny Olomouc

Měla původně dva spojené dvoulískové hvozdy (pro výrobu sladů různých typů), dvoupodlažní humna o rozloze 3 700 m2 a tři patra sýpek k ukládání ječmene a sladu. Celý závod poháněl parní kotel s Mayerovým rozvodem, a dva parní kotle Boullier. Přísun vody pro sladovnu byl zajišťován pomocí výkonné pumpy schopné z podzemní studny pod závodem načerpat 300 hektolitrů za hodinu, odvod vody zajišťovala další speciální pumpa. Ventilace humen byla umožněna 30 malými a 4 velkými párníky a Hauberovým patentovaným topením.

Vila Černý

Vila postavena pro stavebního radu Bohuslava Černého.

1 64 122 123 124 125 126 127 128 189 252