Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 34 68 101 123 124 125 126 127 128 129 134
Počet objektů v databázi: 4018

Vodnikova vila

Původní objekt, prezentovaný v časopise Styl, byl tří- až čtyřpodlažní, přičemž nejspodnější polosuterénní prostory sloužily jako hospodářské zázemí. Puristicky laděnou stavbu prolamovala jednoduchá obdélná okna, pásové okno se objevovalo pouze u vystupujícího bloku zimní zahrady. Nad ní a nad…

detail

Vila Barrandovská 24

Dům je koncipován do prudce klesajícího svahu jako základní hranolová hmota, z níž vybíhá podélné nižší křídlo, obě části kryje sedlová zvalbená střecha s poměrně výrazným přesahem. Omítka stavby je výrazně zdrsněna a prolomena většinou podélnými okny. Okna jsou podélná, třídílná, ale i kruhově…

detail

Výstavní vila č. 2, Barrandov

Podle popisu patří tato vila mezi ukázkové stavby, s typickou dispozicí, která obsahovala v přízemí velký obývací pokoj a menší jídelnu, v patře potom byly tři pokoje včetně komfortního příslušenství. Konstrukčně se jednalo o využití lindbetonového zdiva nejen jako výplňového, ale i jako nosného, s…

detail

Vila hudebního nakladatele Františka "Ferry" Kovaříka

ANOTACE Rodinný dům z roku 1937 byl postaven dle projektu architekta Ladislava Syrového (zvažuje se spoluúčast architektů J. Fragnera či J. Gillara). Elegantní vila je ukázkou tzv. emocionálního funkcionalismu. POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY Objekt vily na pozemku parc.č.717. Funkcionalistická vila je…

detail

Vila Barrandovská 155

Původní stavba byla trojetážová, takřka čtvercového půdorysu, z něhož na západě vystupoval rizalit s vchodem, na severní straně pak vystupoval arkýř (připomínající bay window). V suterénu byla garáž a byt domovníka, v přízemí obývací pokoj, jídelna a pokoj pána, v patře ložnice. Střecha sloužila…

detail

Vila Filip

Nezvykle čistě modelovaná uliční fasáda tvořená dvojicí hmot v podobě písmene L, kde je do vnitřního kouta vložena další hmota, tentokrát ovšem polokruhově ukončená. Všechny tyto části jsou ukončeny typickou puristickou hranolovou římsou. Nově působící hranol s asymetricky umístěným vjezdem do…

detail

Kavárna Fénix Ostrava

Celé přízemí budovy zabírala v roce 1930 kavárenská místnost, s níž sousedila herna a z druhé strany nekuřácké oddělení. V suterénu se nacházel taneční sál, kulečníky a malá restaurace. Celkově byla kavárna schopna pojmout více než 1500 hostů. Svým vnitřním zařízením (obložení a nábytek z vzácných…

detail

Vila Marek

Dům ve vernakulárním, či venkovském stylu anglického cottage. Základem dispozice je latinský kříž s velmi krátkými rameny. Významnou úlohu při formování stavby hraje vysoká střecha s keramickou krytinou, vytvářející dojem prejzů, a vysoké štíty buď hladké nebo vertikálně členěné jakoby hrázděným…

detail

Strupplova vila

Spíše romanticky pojímaný dům obdélné dispozice pouze s malou diferencí hmot. Objevuje se zde Grégrova typická barrandovská, velmi drsná omítka, objekt je pokryt nízkou zvalbenou střechou s prejzy. Podobně jako u dalších vil umístěných v prudkém svahu s výhledem do vltavského údolí, i zde architekt…

detail

Vila Zima

Dvoupodlažní bíle omítaná stavba s plochou střechou a nízkou atikou sestávala z dvojice pravoúhle propojených kubistických hmot, na půdorysu písmene L, organicky zasazených do terénu. Ve zvýšeném suterénu bylo umístěno technické a hospodářské zázemí domu, na severovýchodní straně se k němu…

detail

Vila Proschek

Jde o samostatnou, atypicky vyhlížející vilu na obdélném půdorysu. Modernistické romantizující průčelí ukončuje nezvykle přiznaná dřevěná pozednice s prvky lidového dekorativismu, která nese exoticky prejzovou střechu podobnou pagodě. Omítka je hladká v přírodní barvě, na nároží s amováním, na…

detail

Obchodní sladovny Olomouc

Měla původně dva spojené dvoulískové hvozdy (pro výrobu sladů různých typů), dvoupodlažní humna o rozloze 3 700 m2 a tři patra sýpek k ukládání ječmene a sladu. Celý závod poháněl parní kotel s Mayerovým rozvodem, a dva parní kotle Boullier. Přísun vody pro sladovnu byl zajišťován pomocí výkonné…

detail

Vila Kancnýřka

Zajímavou stavbu na půdorysu písmene V (její jádro tvoří šestiboký centrální prostor, z něhož vybíhají tři jednopatrová obdélná křídla). Působí monumentálním dojmem. Je to dáno působivým využitím architektonických prostředků, zejména minimalizací oken na čelní fasádě a odstupňováním vstupu a věže.…

detail
1 34 68 101 123 124 125 126 127 128 129 134