Objekty

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 64 124 125 126 127 128 129 130 191 254
Počet objektů v databázi: 7598

Švýcárna Lnáře

Hospodířský dvůr Anín (Annaberg) - tzv. Švýcárna. Hospodářský areál včetně špýcharu je datován do druhé poloviny 19. století. Hospodářský komplex budov s hrázděným zdivem není památkově chráněn, památková ochrana se pouze vztahuje na budovu špýcharu. [4] Budovy s hrázděnou konstrukcí jsou ojedinělým prvkem mezi registrovanými kulturními památkami v jihočeském regionu. [5]

MD náměstí Svobody 1918

Dům se nachází v zadním traktu na náměstí Svobody. Objekt č. 1918 vznikl oddělením od městského domu č. 44, který vlastnil kupec Max Heller. V přední části domu do náměstí provozoval jeho majitel obchodní dům Kaufhaus Max Heller.

Vila Pod Lisem čp.195

Volně stojící rodinný dům se zahradou odděluje od silnice a sousedních domů ze tří stran vysoká ohradní zeď. Přízemní dům s obytnou mansardovou střechou má šestiosé hlavní jižní průčelí. Vystupuje z něj půlkruhový proskleněný portikus s dórskými sloupy, využitý jako veranda, oddělená od centrální reprezentační místnosti domu skleněnými dveřmi. Slouží také jako hlavní vstup do přilehlé zahrady přes vějířovité schodiště s dekorativními vázami. Portikus přechází nad hlavní římsou v terasu a výše v rizalit, zastřešený trojúhelníkovým štítem. Štít zdobí květinový štukový dekor a terakotové vázy.…

Zámek Kunín

Barokní zámek v Kuníně postavil pro Fridricha Harracha z Rohrau v letech 1726-34 architekt Johann Lukas von Hildebrandt. V letech 1792-1814 byl v zámku umístěn školský ústav, jehož nejslavnějším žákem byl František Palacký. Na konci 2 sv. války zámek sovětští vojáci doslova vyrabovali, vzácné knihy zámecké knihovny používali jako toaletní papír. Následovaly nájezdy lidí z okolí, kteří v nechráněném objektu vylupovali zámecký mobiliář. V roce 1999 získala zdevastovaný zámek do svého majetku obec Kunín, která jej zachránil doslova v posledních minutách. Zámek je přístupný veřejnosti.

Vila Nad Kazankou čp. 194

Dům stojí v jižním svahu, je dvoupodlažní s polozapuštěným suterénem. Má valbovou střechu. Všechna průčelí oživuje výrazná patrová římsa. Jižní průčelí dekorují dva polygonální rizality a přilehlá zahradní terasa, přístupná francouzským oknem z hlavní místnosti v přízemí. V patře je mezi rizality zasklená lodžie, která vytváří zimní zahradu navazující na centrální pokoj horního bytu. Hlavní vchod do domu vede od severu z ulice Nad Kazankou. V patře nad portikem domu je velké trojdílné francouzské okno, které odděluje schodišťovou halu spojující obě podlaží. [1]

Mateřská školka Nad Kazankou

Vila stojí na jižním svahu. Má polozapuštěný suterén, dvě patra a vysokou sedlovou střechu s obytným podkrovím. Dům má kamennou podezdívku. Hlavní jižní průčelí je až bizarně poskládané ze soustavy teras a říms. Za západní části vystupuje výrazný rizalit se segmentovým arkýřem a francouzským oknem. Výrazným prvkem jižního průčelí jsou již zmíněné terasy v přízemí. Terasy v 1. patře jsou obdélné. Ve 2. patře terasu zakončuje oblouk a plocha terasy přechází v plochu nad rizalitem, kde byl v severozápadní části zřejmě původně zapuštěný bazén. Všechny terasy mají zděná zábradlí. Ze západního…

Vila Albina

Objekt na cihlové podezdívce je přízemní, se suterénem a obytnou polovalbovou střechou. Jižní hlavní průčelí oživuje střední polygonální rizalit přecházející v balkon se zděným prolamovaným zábradlím. Vstup do domu ve východním průčelí nese ve štítě štukový nápis "Albina". Západní průčelí je dvouosé. Severní průčelí bylo původně jednoduché, také dvouosé. Podle zachovalé stavební dokumentace dům původně obsahoval v každém patř jeden byt. [1]

RD Dobříkovice 13

Cena: dohodou
údaj k: 8/2021

Vila Nad Kazankou 186

Patrový, ve svahu stojící dům se železobetonovou konstrukcí má polozapuštěný suterén a obytné podkroví. Je krytý protínající se sedlovou a valbovou střechou s vikýři s polovalbovými stříškami. Jižní hlavní průčelí dekoruje nárožní polygonální rizalit a patrová lodžie, ve výkresech otevřená, dnes v patrech prosklená. Okna rizalitu v prvním podlaží rámují pilastry s cihlovými dříky a toskánskými hlavicemi. Toskánské hlavice a cihlové dříky mají i pilíře lodžie. Z režných cihel je i svislé rámování čtyřdílných dřevěných oken ostatních průčelí. Rustikální podezdívka je z lomového kamene. Všechny…

Zámek Vimperk

Bývalý hrad a nyní zámek se nachází severně od historického centra města Vimperka. Je částečně zapojen do historického opevnění města, na které na severu navazuje. Hrad byl založen v polovině 13. století, zámek postaven v letech 1622-24. Pozdější úpravy. [5]

Cihelna Olomouc Slavonín

Historie slavonínské cihelny spadá do druhé poloviny 19 století. Cihly se zde vyráběli do 70. let 20. století. Většina domů v Olomouci stojí právě díky stavebnímu materiálu z této vzácné památky. Poté začala cihelna chátrat. V roce 2007 bylo zpracován firmou Coop-arch návrh na nové využití cihelny - cihelna by dle něj měla být přestavěna na kavárnu a fitness centrum. Roky chátrající cihelna se od roku 2012 mění k nepoznání. Vlastník v objektu buduje moderní tiskárnu. V roce 2016 je bývalá cihelna celkově obnovena.

Vila Josefa Martínka čp.175

Dům je postaven na obdélném půdorysu a s plochou střechou, je dvoupodlažní , směrem do zahrady trojpodlažní, s hladkou přírodní omítkou průčelí a výrazně předsazenou fabionovou římskou, která tvoří charakteristický rys této stavby. Vstupní portál domu, provedený v umělém kameni, je prodlouženým zastřešením spojen s uliční brankou. Okna v uličním průčelí s hladkými šambránami se zaoblenými rohy jsou umístěna ve třech osách a členěna do kříže. Zahradní průčelí se vyznačuje velkorysými terasami s výhledem do rozlehlé svažité zahrady. Ve vile bydlel také Petr Schulholf, režisér filmů - „Já to…

1 64 124 125 126 127 128 129 130 191 254