Objekty

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 64 125 126 127 128 129 130 131 191 254
Počet objektů v databázi: 7619

Divišova vila čp.224

Vila byla postavená v náročném svažitém terénu a tomu byla přizpůsobena vnitřní dispozice. Dům je třípodlažní s rovnou střechou, kterou prolamuje střešní světlík. Od přilehlé silnice vilu odděluje terasa s garážemi. Hlavní průčelí domu je orientováno na jih. V přízemí je vstup do domu přes otevřenou lodžii, jejíž strop je přetažen přes jihozápadní nároží a částečně tak zastřešuje zahradní terasu domu. První patro vily osvětluje velké pásové okno. Poslední patro ustupuje o šířku terasy, kterou měla stínit původně zamýšlená pergola, z níž byly realizovány pouze rámy po stranách. Východní…

Vila Nad Kazankou čp.216

Dům je čtyřpodlažní s plochou střechou. Hlavní, jižní průčelí domu je šestiosé se dvěma rizality, které mají rovněž tři osy obdélných oken. Vstup do domu je situován ve střední ose hlavního průčelí, před něž je představěn dvoupatrový půlkruhový prosklený ustupující protikus, který tvoří ve 2. a 3. patře balkon se zděným zábradlím. Čtvrté patro, dříve ustupující s nárožními terasami, je dnes téměř celé zastavěno, zachovaly se pouze malé terasy na vrcholech rizalitů. Západní a východní průčelí jsou dvouosá a severní člení pouze schodišťový rizalit se dvěma řadami pěti převýšených obdélných oken…

Vila Nad Kazankou čp.217

Dům je čtyřpodlažní. Hlavní jižní průčelí je šestiosé, se dvěma rizality, z nichž každý má po třech osách. Ve čtvrtém podlaží jsou rizality ukončeny malými terasami. Západní a východní průčelí domu jsou dvouosá, severní stranu člení schodišťový rizalit se dvěma osami převýšených oken. Ve středu dispozice domu je v každém patře hala přiléhající ke schodišťovému rizalitu, která spojuje všechny místnosti jednotlivých pater. [1]

Villa Gradini čp.837

Investorem stavby byla A.K.F. Investment s.r.o., pro níž připravil projekt Ing. arch. Martin Pračka. Stavba byla kolaudována v listopadu 2011. Vila stojí na svažitém pozemku o výměře cca 2.500 m²

Zámek Nemilkov

Drobný renesančně barokní venkovský zámeček, vystavěný na zbytcích středověké tvrze s cenným souborem gotických, renesančních a barokních konstrukcí a článků. Při zámku hospodářský dvůr, kašna a park vymezený ohradní zdí. [2] Místo, na kterém dnes stojí zámek, se připomíná poprvé jako zemanská tvrz v roce 1382. Přibližně v polovině 16. století byla tvrz přestavěna na renesanční zámek. Po 2. světové válce byla rodina Schreinerů, kteří zde hospodařili přes 150 let, odsunuti do Německa a celý objekt převzal nejprve MNV Nemilkov a posléze JZD. Zámek pomalu chátral, od roku 1989 byl i s přilehlými…

Vila Nad Kazankou čp.192

Dům je postaven v prudkém jižním svahu. Třípodlažní stavba má mansardovou střechu a obytné podkroví. Hlavní jižní průčelí člení dva půlkruhové vikýře, které svírají balkon nesený železobetonovými konzolami se zděným zábradlím. Podkroví domu osvětlují střešní vikýře. Přízemí domu od západu osvětluje velké trojdílné okno. Fasádu domu modeluje profilovaná omítková kordonová a hlavní římsa. Římsa arkýřů je zdobena zubořezem. Hlavní vstup do domu je veden od východu. V severovýchodní části umístil projektant hlavní schodiště objektu. Reprezentační místnosti domu jsou orientovány na jih. [1]

Vila Nad Kazankou čp.322

Vila stojí v prudkém jižním svahu nad ulicí, je čtyřpodlažní se suterénem a třemi patry. Stavba má ploché střechy a stupňovitě se rozvíjející soustavu teras. Patra nad přízemím postupně ustupují k západu a severu. Stavba má kamennou podezdívku. Hlavní vstup je od západu. Těleso přízemí je předsunuto před průčelí domu a osvětleno pásovými okny. Ve 2. patře tvoří tato hmota terasa. Druhé patro je osvětleno pásovým oknem s římsou v nadpraží. Střešní patro má rovněž okno stíněné vystupující římsou. Vstup vede do rozsáhlé haly, odkud stoupá schodiště do dalších pater vily. Podél schodiště vede…

Vila Skorkovský

Dům stojí v prudkém svahu. Vila je čtyřpodlažní s mansardovou střechou. Hlavní jižní průčelí domu je tříosé. Fasádu modeluje polygonální rizalit, který ve třetím patře tvoří balkon, a předstupující hmota přízemí, která nese v 1. podlaží terasu se zděným zábradlím. Terasa přesahuje na východní fasádu. Je přístupná schodištěm ze zahrady a přes vstupní verandu je tak jedním z hlavních vstupů do domu. Druhý vstup do domu je od západu, kryje jeje sloupová lodžie. Všechna průčelí domu zdobí lizénové omítkové rámce s ornamenty ve stylu art deco a ukončuje je hlavní konzolová římsa. Střechu prolamují…

Vila Viktor

Dům na obdélném protáhlém půdorysu stojí v prudkém jižním svahu nad ulicí. Stavbu zastřešuje soustava valbových střech. Os severozápadu ke stavbě přiléhá rizalit s rovnou střechou. Dům je třípodlažní s obytným podkrovím. Hlavní průčelí je sedmiosé, modeluje jej sloupový rizalit, jehož kladí nesou v přízemí čtyři sloupy s dórskými hlavicemi a v patře s hlavicemi ionskými. V příze je rizalit zasklený, v patře tvoří otevřený balkon s balustrádou. Obdélná okna rámují zdobné šambrány s rokaji, které ukončují nadokenní vlnovitě zprohýbané římsy. Střechu prolamuje šest vikýřů s volutami. Jeden ze…

Dům Emila Zátopka

Dům Emila Zátopka , který si dle dochovaných vzpomínek stavěl vlastními rukama. Rok 1960 je udáván jen přibližně , přesný rok není znám. Na letecké mapě z roku 1975 dům již stojí, mapě z roku 1956 nikoliv.

Vila Fiala

Dvoupodlažní dům zasazený do prudkého jižního svahu má předsazený suterén a vysokou mansardovou střechu.Nad suterénem před hlavním jižním průčelní je terasa. Ta nese půlkruhový zasklený portikus s dórskými sloupy, který v 1. patře přechází v terasu s kovovým zábradlím. Vstup na terasu z hlavní obytné místnosti vede přes zapuštěnou lodžii. Východní průčelí je tříosé. V přízemí se vstupuje na přilehlou zahradní terasu francouzským oknem. Západní průčelí prolamují v patře dvě okna a prostřední francouzské. Prostředním francouzským oknem je přístupný malý obdélný balkon. Balkon tvoří současně…

Schückova vila

Návrh domu využil rozlehlé parcely a zajímavého svažitého terénu. Vila je třípodlažní s polozapuštěným suterénem. Stojí na podezdívce z lomového kamene a na západní straně hlavního jižního průčelí má výrazný dvoupatrový rizalit. Obytné i poslední ustupující podlaží mají výraznou markýzu. Autoři se maximálně snažili propojit interiéry vily s rozsáhlou zahradou. Dům je vybaven soustavou teras a balkónů se schodišti a pergolami. S okolním prostředím ho spojuje i přístavek se zimní zahradou s rohovým arkýřem při západním průčelí. Hlavní vstup do domu směřuje od východu přes terasu s garážemi.…

Vila Věry Chytilové

Vila na ojedinělém místě, s nádhernými výhledy na město, ale také dobře viditelná, byť obklopená bohatou zelení. Přitom docela obtížně přístupná. Místo pro ni bylo vybráno s citem vskutku filmařským. Stojí v zeleni na kopci nad Prahou, sestupuje po svahu, od zeleně se odráží ostrou bělostí, přitom se do ní pokouší co nejvíc proniknout svými velikými a až před fasádu natahovanými okny. Z té vily lze vyčíst, že investorka byla dostatečně poučená ve věcech architektury (ostatně ji několik let studovala) a byla si také dostatečně vědoma toho, že má-li být výsledkem kvalitní architektura, nelze…

1 64 125 126 127 128 129 130 131 191 254