Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 34 68 101 125 126 127 128 129 130 131 134
Počet objektů v databázi: 4018

Vila Trójská 193

Dvoupatrový dům se suterénem a sedlovou střechou má hlavní, západní průčelí dvouosé se střední rizalitem, který ukončuje trojúhelníkový štít. Všechna průčelí, vyjma východního, dekoruje výrazná podokenní římsa, která je uprostřed obloukovitě prohnutá, nápadná je také hlavní fabionová římsa. V…

detail

Švýcárna Lnáře

Hospodířský dvůr Anín (Annaberg) - tzv. Švýcárna. Hospodářský areál včetně špýcharu je datován do druhé poloviny 19. století. Hospodářský komplex budov s hrázděným zdivem není památkově chráněn, památková ochrana se pouze vztahuje na budovu špýcharu. [4] Budovy s hrázděnou konstrukcí jsou…

detail

MD náměstí Svobody 1918

Dům se nachází v zadním traktu na náměstí Svobody. Objekt č. 1918 vznikl oddělením od městského domu č. 44, který vlastnil kupec Max Heller. V přední části domu do náměstí provozoval jeho majitel obchodní dům Kaufhaus Max Heller.

detail

Vila Pod Lisem 195

Volně stojící rodinný dům se zahradou odděluje od silnice a sousedních domů ze tří stran vysoká ohradní zeď. Přízemní dům s obytnou mansardovou střechou má šestiosé hlavní jižní průčelí. Vystupuje z něj půlkruhový proskleněný portikus s dórskými sloupy, využitý jako veranda, oddělená od centrální…

detail

Vila Nad Kazankou 194

Dům stojí v jižním svahu, je dvoupodlažní s polozapuštěným suterénem. Má valbovou střechu. Všechna průčelí oživuje výrazná patrová římsa. Jižní průčelí dekorují dva polygonální rizality a přilehlá zahradní terasa, přístupná francouzským oknem z hlavní místnosti v přízemí. V patře je mezi rizality…

detail

Mateřská školka Nad Kazankou

Vila stojí na jižním svahu. Má polozapuštěný suterén, dvě patra a vysokou sedlovou střechu s obytným podkrovím. Dům má kamennou podezdívku. Hlavní jižní průčelí je až bizarně poskládané ze soustavy teras a říms. Za západní části vystupuje výrazný rizalit se segmentovým arkýřem a francouzským oknem.…

detail

Vila Albina

Objekt na cihlové podezdívce je přízemní, se suterénem a obytnou polovalbovou střechou. Jižní hlavní průčelí oživuje střední polygonální rizalit přecházející v balkon se zděným prolamovaným zábradlím. Vstup do domu ve východním průčelí nese ve štítě štukový nápis "Albina". Západní průčelí je…

detail

Vila Nad Kazankou 186

Patrový, ve svahu stojící dům se železobetonovou konstrukcí má polozapuštěný suterén a obytné podkroví. Je krytý protínající se sedlovou a valbovou střechou s vikýři s polovalbovými stříškami. Jižní hlavní průčelí dekoruje nárožní polygonální rizalit a patrová lodžie, ve výkresech otevřená, dnes v…

detail
1 34 68 101 125 126 127 128 129 130 131 134