Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 37 74 110 126 127 128 129 130 131 132 146
Počet objektů v databázi: 4379

Roubenka Libštát 200

Cena: 3 300 000 Kč
údaj k: 1/2019
detail

Vila Josefa Martínka

Dům je postaven na obdélném půdorysu a s plochou střechou, je dvoupodlažní , směrem do zahrady trojpodlažní, s hladkou přírodní omítkou průčelí a výrazně předsazenou fabionovou římskou, která tvoří charakteristický rys této stavby. Vstupní portál domu, provedený v umělém kameni, je prodlouženým…

detail

Vila Nad Kazankou 184

Dům je podsklepený, dvoupodlažní, má valbovou střechu a kamennou podezdívku. Hlavní jižní průčelí obrácené do zahrady modeluje lehce předstupující rizalit s arkýřem se třemi úzkými okny. Rizalit je ve střešní části zakončen polygonálním vikýřovým štítem. Jihovýchodní nároží je zkosené v 1. p. s…

detail

Divišova vila

Vila byla postavená v náročném svažitém terénu a tomu byla přizpůsobena vnitřní dispozice. Dům je třípodlažní s rovnou střechou, kterou prolamuje střešní světlík. Od přilehlé silnice vilu odděluje terasa s garážemi. Hlavní průčelí domu je orientováno na jih. V přízemí je vstup do domu přes…

detail

Vila Nad Kazankou 216

Dům je čtyřpodlažní s plochou střechou. Hlavní, jižní průčelí domu je šestiosé se dvěma rizality, které mají rovněž tři osy obdélných oken. Vstup do domu je situován ve střední ose hlavního průčelí, před něž je představěn dvoupatrový půlkruhový prosklený ustupující protikus, který tvoří ve 2. a 3.…

detail

Vila Nad Kazankou 217

Dům je čtyřpodlažní. Hlavní jižní průčelí je šestiosé, se dvěma rizality, z nichž každý má po třech osách. Ve čtvrtém podlaží jsou rizality ukončeny malými terasami. Západní a východní průčelí domu jsou dvouosá, severní stranu člení schodišťový rizalit se dvěma osami převýšených oken. Ve středu…

detail

Vila Nad Kazankou 192

Dům je postaven v prudkém jižním svahu. Třípodlažní stavba má mansardovou střechu a obytné podkroví. Hlavní jižní průčelí člení dva půlkruhové vikýře, které svírají balkon nesený železobetonovými konzolami se zděným zábradlím. Podkroví domu osvětlují střešní vikýře. Přízemí domu od západu osvětluje…

detail

Vila Nad Kazankou 322

Vila stojí v prudkém jižním svahu nad ulicí, je čtyřpodlažní se suterénem a třemi patry. Stavba má ploché střechy a stupňovitě se rozvíjející soustavu teras. Patra nad přízemím postupně ustupují k západu a severu. Stavba má kamennou podezdívku. Hlavní vstup je od západu. Těleso přízemí je…

detail

Vila Skorkovský

Dům stojí v prudkém svahu. Vila je čtyřpodlažní s mansardovou střechou. Hlavní jižní průčelí domu je tříosé. Fasádu modeluje polygonální rizalit, který ve třetím patře tvoří balkon, a předstupující hmota přízemí, která nese v 1. podlaží terasu se zděným zábradlím. Terasa přesahuje na východní…

detail

Vila Viktor

Dům na obdélném protáhlém půdorysu stojí v prudkém jižním svahu nad ulicí. Stavbu zastřešuje soustava valbových střech. Os severozápadu ke stavbě přiléhá rizalit s rovnou střechou. Dům je třípodlažní s obytným podkrovím. Hlavní průčelí je sedmiosé, modeluje jej sloupový rizalit, jehož kladí nesou v…

detail

Vila Fiala

Dvoupodlažní dům zasazený do prudkého jižního svahu má předsazený suterén a vysokou mansardovou střechu.Nad suterénem před hlavním jižním průčelní je terasa. Ta nese půlkruhový zasklený portikus s dórskými sloupy, který v 1. patře přechází v terasu s kovovým zábradlím. Vstup na terasu z hlavní…

detail
1 37 74 110 126 127 128 129 130 131 132 146