Objekty

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 64 127 128 129 130 131 132 133 190 253
Počet objektů v databázi: 7585

Kavárna Union

Kavárna Union, jejíž projekt byl již v roce 1906 oceněn zlatou medailí na prvním libereckém veletrhu, byla otevřena veřejnosti v roce 1907. V druhé polovině 20. století v tomto domě provozoval podnik Restaurace (RaJ) vinárnu "Union". Ten však o objekt řádně nepečoval a na konci 80. let byla budova prakticky v havarijním stavu. Při privatizaci v roce 1991 budovu koupila firma, která ale nechala objekt dále chátrat. Budovu v roce 1997 odkoupilo město a následně se postaralo o její rekonstrukci. V roce 2017 zde nová nájemkyně podniku nechala zařídit interiér mobiliářem, připomínajícím někdejší…

Vila Kočí

Vila je dvoupodlažní, podsklepená, s obytným podkrovím. Hlavní průčelí je orientováno na jih do zahrady, kde je také hlavní vstup do domu. Vilu zastřešuje soustava valbových střech. Budova je zděná, má kamenný sokl. Dominantou hlavního průčelí je vstupní portikus, který v patře tvoří balkon se zděným prolamovaným zábradlím. Hlavní průčelí obzvláštňují dva nárožní půlkruhové vikýře přivádějící světlo do hlavních místností prvního podlaží. Severní průčelí člení schodišťový rizalit, se třemi osami převýšených oken. Středem dispozice domu je schodiště a k němu v každé patře přiléhající hala, ze…

Palác Živnostenské banky

Hodnotná datovaná a autorsky určená stavba, ceněna pro své původní půdorysné a hmotové členění a dochované historické imteriéry (reprezentativní schodiště, dvorana, zasedací síň 2. patra adal.). Jedná se o Polívkovo první samostatné dílo a zároveň jedno z posedních děl české novorenesance. Budova je galerií sochařské a malířské tvorby předních osobností české výtvarné školy 19. století. Fasády s bohatou plastickou i mozaik. výzdobou, hodnotná i výzdoba a zařízení interiérů, sochy. nástěnné malby, štuková výzd. [1] Hodnotná datovaná a autorsky určená stavba, ceněna pro své původní půdorysné a…

Zájezdní hostinec Božanovská

Bývalý zájezdní hostinec s ubytováním a kuželnou, jeden z nejvýznamnějších na území Horních Počernic / Xaverova. Za bývalého režime zde bývala karanténní stanice pro laboratorní zvířata. Po restituci vráceno původním majitelům. (zdroj: Hubert Antes, hornopočernický kronikář).

Koliba Všemina

Objekt byl pro hosty připraven krytý vyhřívaný bazén s protiproudem, sauna. Dále pak krb s pergolou pro letní opékačky, kuchyň pro hosty. Přízemí navazuje na venkovní plochu s asfaltovým tenisovým nebo volejbalovým hřištěm, dále prostor s pískovištěm, houpačkami, dětským hřištěm. Je zde možné aktivně odpočívat. 1. patro : slouží pro stravování a dále je použitelné k univerzálním účelům. Je zde restaurace sloužící i jako univerzální místnost (svatby, oslavy, hostiny, prezentace, školení, cvičení ...) a bar - ten je k dispozici v případě zájmu pro uzavřenou společnost. Z restaurace i baru je…

Kotěrova vila čp.1542

Ve svahu osazená jednopatrová vila s podkrovím vyrůstá z nepravidelného, účelově řešeného půdorysu, jehož komunikační centrum tvoří mv suterénu hala se schodištěm a do zahrady orientovaný, segmentově zakončený hudební pokoj. Při západní zdi architekt umístil kuchyň s příslušenstvím. V přízemí středem domu prochází chodba oddělující od sebe pokoj dětí a ložnici (projektované na jižní straně. stejně jako salon přístupný schodišťovou halou) od pokoje a koupelny přim severní straně. V 1. patře Kotěra umístil svůj ateliér - kreslírnu, kde pracovali i jeho studenti. Vnější skladbu stavby tvoří…

Bývalá Jatka, Varnsdorf

Politický popis: Poslední rozprava s okolními starousedlíky: opravovat se ani nebude. TOSka už měla projekt, ale z titulu obav s příchozími migranty, nikdo ve Varndsdorfu a okolí žádné další ubytovny nechce. "Stačí nám místní cikáni." Takové je politické pozadí všech špatných rozhodnutí až do dnešních dní. Další chátrající industriální objekty ve Varndsdorfu, kam se člověk podívá. Že odsuny a nános nekvalitního obyvatelstva, byly špatně, o tom se nikomu veřejně mluvit nechce.

Vosáhlova vila

Neorenesanční honosná vila francouzského stylu. Jednopatrová stavba obdélného půdorysu s výraznou nárožní věží, zakončenou zastřešeným dřevěným vyhlídkovým ochozem, střecha věžice oproti původní podobě výrazně snížena (80. l. 20. stol.). Fasády architekt rozčlenil kamenným bosovaným soklem, rustikovaným přízemím a hladkými omítkami I. patra. Z objemu stavby nechal vybíhat asymetricky posazený vstupní portikus, nesoucí střešní terasu a úzký rizalit, po boku doprovázený zahloubenou nárožní arkádovou lodžií. Průčelí je hladké, zdobené štuky. V interiéru je reprezentativní víceramenné schodiště…

Vila Bertl čp.1098

Patrová vila stojící ve svažitém terénu má nepravidelnou, poměrně komplikovanou dispozici. Objekt je podsklepen pouze směrem do zahrady. Nízké prostory suterénů zakrývají valené segmentové klenby. Ze severní uliční strany se ke vchodu do domu pojí schodišťová věž s předsíní zaklenutou dvěma poli zrcadlové klenby.Ze severní uliční strany se ke vchodu do domu pojí schodišťová věž s předsíní zaklenutou dvěma poli zrcadlové klenby. Při východní straně se k prostoru přimykal byt domovníka se samostatným vchodem, na jihu dva pokoje s hernou a s prosklenou lodžií přístupnou schodištěm ze zahrady. V…

Vila Havlena

Objekt stojí na členité nepravidelné dispozici, částečně podsklepené s prostory zaklenutými segmentovou valenou klenbou. Jednoramenné schodiště na obdélném půdorysu a vstupní část se k domu přimykají ze severní strany. Ústředním prostorem domu je předsíň, oddělující od sebe obytné pokoje a příslušenství. Objekt obsahuje v přízemí a v 1. patře třípokojový byt, dvě místnosti v podkroví.Exteriér domu balancuje mezi doznívajícím historismem v novorenesančním jazyku a secesi. Objekt vyrůstá z kamenné podnože, přízemí člení pásová rustika, kordonová římsa a nárožní bosáž probíhající patry. Fasády…

Wittlerova vila

Dům stál původně na čtvercovém, dvoutraktovém půdorysu, který je podsklepený. Část jižních sklepních prostor byla využívána jako kanceláře, později byt- Obsluhující místnosti - patrem prostupující halas jednoramenným schodištěm, kuchyň - projektoval architekt na severní straně, obsluhované - dva pokoje- na jižní straně. Ložnici v 1. p. a zimní zahradu nad vchodem umístil při západní stěně. Výrazným prvkem je kubizující odstupňovaná římsa a detail stylizované sovy u jižního štítového okna. Objekt má valbovou střechu [1]

Felberova vila

Patrový dům s obytným podkrovím stojí na vyvýšeném terénu a vyrůstá z přehledné šířkové, třítraktové, podsklepené dispozice s ústředním traktem řešeným jako dva předpokoje. Obsluhující místnost (kuchyň, hala s jednoramenným schodištěm) spolu s hlavním vstupem jsou orientovány na sever, obsluhované místnosti (tři pokoje) se obrací na jih,. Situace se v 1. patře opakuje. Nejdekorativnější jižní průčelí je tříosé s centrálním segmentovým štítem prolomeným termálním oknem. Z hmoty východního průčelí vystupuje otevřená veranda na sloupech, zakončená v 1. patře balkonem, který zakrývala skleněná…

Kolbenova vila

Dům stojí na nepravidelné čtvercové dispozici s polygonálně zakončeným, do zahrady vysunutým křídlem. V levé části při vstupu do domu architekt umístil schodiště s vnitřním oválným půdorysem, projevují se v exteriéru jako věž. Přízemí tvořily dva pokoje a kuchyň. Fasádu, vyrůstající z kamenné suterénní podnože, pravděpodobně tvořilo neomítané režné zdivo členěné v přízemí v horní části věže dekorativní pásy cihel skládanými do kosočtverce.Nejzajímavější částí domu bylo vstupní průčelí nárožní věží, s prolomenými okny a diagonální římsou, zakončenou jehlancovou střechou francouzského typu a z…

Synagoga Jirkov

Klasicistní synagoga položená ve východní části města byla dokončena v roce 1847 podle architektonických plánů stavitele Dietricha. Stěny interiéru byly zdobeny ornamentálními malbami, původní uměleckořemeslné prvky se nedochovaly. Jako modlitebna stavba sloužila naposled ve 30. letech minulého století. Za války jen těsně unikla demolici a později sloužila mimo jiné jako sklad a ještě nedávno se zde nacházela výkupna šrotu. Podle místopředsedy Federace židovských obcí v České republice Michaela Lichtensteina představuje jirkovská synagoga jednu z nejkrásnějších svého druhu v severních Čechách…

1 64 127 128 129 130 131 132 133 190 253