Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 44 87 128 129 130 131 132 133 134 173
Počet objektů v databázi: 5167

Vila Kočí

Vila je dvoupodlažní, podsklepená, s obytným podkrovím. Hlavní průčelí je orientováno na jih do zahrady, kde je také hlavní vstup do domu. Vilu zastřešuje soustava valbových střech. Budova je zděná, má kamenný sokl. Dominantou hlavního průčelí je vstupní portikus, který v patře tvoří balkon se…

detail

Palác Živnostenské Banky

Hodnotná datovaná a autorsky určená stavba, ceněna pro své původní půdorysné a hmotové členění a dochované historické imteriéry (reprezentativní schodiště, dvorana, zasedací síň 2. patra adal.). Jedná se o Polívkovo první samostatné dílo a zároveň jedno z posedních děl české novorenesance. Budova…

detail

Kotěrova vila

Ve svahu osazená jednopatrová vila s podkrovím vyrůstá z nepravidelného, účelově řešeného půdorysu, jehož komunikační centrum tvoří mv suterénu hala se schodištěm a do zahrady orientovaný, segmentově zakončený hudební pokoj. Při západní zdi architekt umístil kuchyň s příslušenstvím. V přízemí…

detail

Bývalá Jatka, Varnsdorf

Politický popis: Poslední rozprava s okolními starousedlíky: opravovat se ani nebude. TOSka už měla projekt, ale z titulu obav s příchozími migranty, nikdo ve Varndsdorfu a okolí žádné další ubytovny nechce. "Stačí nám místní cikáni." Takové je politické pozadí všech špatných rozhodnutí až do…

detail

Vosáhlova vila

Neorenesanční honosná vila francouzského stylu. Jednopatrová stavba obdélného půdorysu s výraznou nárožní věží, zakončenou zastřešeným dřevěným vyhlídkovým ochozem, střecha věžice oproti původní podobě výrazně snížena (80. l. 20. stol.). Fasády architekt rozčlenil kamenným bosovaným soklem,…

detail

Vila Bertl

Patrová vila stojící ve svažitém terénu má nepravidelnou, poměrně komplikovanou dispozici. Objekt je podsklepen pouze směrem do zahrady. Nízké prostory suterénů zakrývají valené segmentové klenby. Ze severní uliční strany se ke vchodu do domu pojí schodišťová věž s předsíní zaklenutou dvěma poli …

detail

Vila Havlena

Objekt stojí na členité nepravidelné dispozici, částečně podsklepené s prostory zaklenutými segmentovou valenou klenbou. Jednoramenné schodiště na obdélném půdorysu a vstupní část se k domu přimykají ze severní strany. Ústředním prostorem domu je předsíň, oddělující od sebe obytné pokoje a…

detail

Wittlerova vila

Dům stál původně na čtvercovém, dvoutraktovém půdorysu, který je podsklepený. Část jižních sklepních prostor byla využívána jako kanceláře, později byt- Obsluhující místnosti - patrem prostupující halas jednoramenným schodištěm, kuchyň - projektoval architekt na severní straně, obsluhované - dva…

detail

Felberova vila

Patrový dům s obytným podkrovím stojí na vyvýšeném terénu a vyrůstá z přehledné šířkové, třítraktové, podsklepené dispozice s ústředním traktem řešeným jako dva předpokoje. Obsluhující místnost (kuchyň, hala s jednoramenným schodištěm) spolu s hlavním vstupem jsou orientovány na sever, obsluhované…

detail

Kolbenova vila

Dům stojí na nepravidelné čtvercové dispozici s polygonálně zakončeným, do zahrady vysunutým křídlem. V levé části při vstupu do domu architekt umístil schodiště s vnitřním oválným půdorysem, projevují se v exteriéru jako věž. Přízemí tvořily dva pokoje a kuchyň. Fasádu, vyrůstající z kamenné…

detail

Vila Antonína Turka

Patrový dům s převyšující věží stojí na nepravidelné podsklepené dispozici. V roce 1907 tvořily část sklepních prostor dva byty se samostatnými vstupy. V přízemí je situován čtyřpokojový byl s kuchyní a severní vstupní halou přimykající se k severozápadní schodišťové věži. Situace se v prvním patře…

detail
1 44 87 128 129 130 131 132 133 134 173