Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 42 84 125 140 141 142 143 144 145 146 166
Počet objektů v databázi: 4974

Vinohradská vodárenská věž

Samostatně stojící věžová stavba s neorenesanční fasádou a plochou střechou, krytou atikou s nárožními pylony. Nároží jsou vpadlá, pokrytá bosáží. Nad okny 4. patra jsou kruhové městské znaky, na nárožích posledního patra jsou sochy troubících andělů a na ose hodiny. Středem stavby prochází…

detail

Bývalá základní škola J. Komenského

POPIS Budova bývalé základní školy je situována v historickém jádru města při východní hranici Městské památkové rezervace, naproti chrámu Panny Marie a přilehlého pozemku bývalého hřbitova (jižním směrem). V sousedství budovy severozápadním směrem je další budova základní školy z doby po první…

detail

Klášter Hájek

Jádrem areálu poutního místa s františkánským klášterem Hájek je čtyřkřídlá jednopatrová budova kláštera s věží nad V křídlem a s arkádovým ochozem kolem pravoúhlého rajského dvora. Na dvorních fasádách konventu v nikách jsou osazeny sochy osmi světců. V rajském dvoře stojí loretánská kaple se…

detail

Zámek Lochovice

Menší renesanční sídlo založené kolem roku 1500 a upravené v baroku. Pozdně renesanční zámek nechal postavit patrně Kryštof Vratislav z Mitrovic v poslední čtvrtině 16. století. Během třicetileté války byl poškozen a poté obnoven. Výrazněji přestavěn byl až po roce 1754, za Netolických z Eisenbergu…

detail

Klášter Zásmuky

K západnímu boku kostela se připojuje jednopatrová konventní budova o třech křídlech, jejíž prostá průčelí jsou členěna pouze obdélnými okny a výrazně profilovanou korunní římsou. Rajský dvůr obíhá v úrovni obou podlaží klenutá křížová chodba, která svým východním ramenem lemuje i objekt…

detail

Vila Bohumila Kafky s ateliérem

Patrová vila na obdélném půdorysu se sedlovou střechou a obytným podkrovím je spojena s přízemním ateliérem (na čtvercovém půdoryse), jehož prosklená zaoblená stěna se obrací na sever a jehož plochá střecha slouží jako terasa prvního patra. Fasáda je hladká z režných cihel, místy dekorovaná…

detail

MD Pražská 105; Kostelec nad Černými lesy

V srpnu roku 2019 je objekt zcela prázdný.

detail

Dům Na Trlici

Domu se říkalo Na Trlici.

detail

Františkánský klášter; Jindřichův Hradec

Na severu přiléhá ke kostelu františkánský klášter – čtyřkřídlá jednopatrová budova kolem nádvoří. V přízemí je křížová chodba, původně otevřená do dvora půlkruhovými oblouky, r. 1735 byly zazděny do okna. Umělecky cenný je refektář, sklenutý valeně s lunetami, jejichž hrany jsou zdobeny štukovým…

detail
1 42 84 125 140 141 142 143 144 145 146 166