Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 37 73 109 140 141 142 143 144 145
Počet objektů v databázi: 4331

Zámek Lochovice

Menší renesanční sídlo založené kolem roku 1500 a upravené v baroku. Pozdně renesanční zámek nechal postavit patrně Kryštof Vratislav z Mitrovic v poslední čtvrtině 16. století. Během třicetileté války byl poškozen a poté obnoven. Výrazněji přestavěn byl až po roce 1754, za Netolických z Eisenbergu…

detail

Klášter Zásmuky

K západnímu boku kostela se připojuje jednopatrová konventní budova o třech křídlech, jejíž prostá průčelí jsou členěna pouze obdélnými okny a výrazně profilovanou korunní římsou. Rajský dvůr obíhá v úrovni obou podlaží klenutá křížová chodba, která svým východním ramenem lemuje i objekt…

detail

MD Pražská 105; Kostelec nad Černými lesy

V srpnu roku 2019 je objekt zcela prázdný.

detail

Dům Na Trlici

Domu se říkalo Na Trlici.

detail

Františkánský klášter; Jindřichův Hradec

Na severu přiléhá ke kostelu františkánský klášter – čtyřkřídlá jednopatrová budova kolem nádvoří. V přízemí je křížová chodba, původně otevřená do dvora půlkruhovými oblouky, r. 1735 byly zazděny do okna. Umělecky cenný je refektář, sklenutý valeně s lunetami, jejichž hrany jsou zdobeny štukovým…

detail

MD Svatojánská; Jindřichův Hradec

Širší jednopatrový dům s druhým atikovým patrem stojí ve Svatojánské ulici. Dům vznikl patrně spojením dvou domů, dochovány jsou zde prvky z 1. půlky 16. století. Objekt byl zřejmě přestavěn po požáru roku 1801.

detail

Bývalý kostel sv. Alžběty

POPIS Objekt obdélného půdorysu se sedlovou střechou stojí na jižním břehu Malého Vajgaru na křižovatce ulic Vídeňské a Václavské. Patrovou budovu na nároží a průčelích zesilují opěráky s armovanými nárožími. V jižním trojosém průčelí se v přízemí v prostřední ose otevírá lomený portál. Ve…

detail

Hostinec U města Vídně

POPIS Jindřichohradecké železniční nádraží Českomoravské transverzální dráhy tratě Jihlava — Veselí nad Lužnicí bylo vystavěno postupně v letech 1887-1906. V areálu nádraží je situována budova čp. 203, vystavěná roku 1906, která dominuje celému přednádražnímu prostoru. Byla zřízena jako obytná…

detail

Vila Nádražní 306

Budova ve stylu z 19.století.

detail

Zámek Zásmuky

POPIS Areál tvoří západní stranu náměstí. Jižní část uzavírá vlastní zámek s parkem, severní předzámčí s plochou zaniklého hospodářského dvora. Vlastní dvoupatrová čtyřkřídlá budova zámku s věží, obrácená hlavním průčelím k severu, je situována na západní straně jižní části. Po západním boku zámku,…

detail
1 37 73 109 140 141 142 143 144 145