Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 44 87 130 140 141 142 143 144 145 146 173
Počet objektů v databázi: 5176

Bývalá základní škola J. Komenského

POPIS Budova bývalé základní školy je situována v historickém jádru města při východní hranici Městské památkové rezervace, naproti chrámu Panny Marie a přilehlého pozemku bývalého hřbitova (jižním směrem). V sousedství budovy severozápadním směrem je další budova základní školy z doby po první…

detail

Klášter Hájek

Jádrem areálu poutního místa s františkánským klášterem Hájek je čtyřkřídlá jednopatrová budova kláštera s věží nad V křídlem a s arkádovým ochozem kolem pravoúhlého rajského dvora. Na dvorních fasádách konventu v nikách jsou osazeny sochy osmi světců. V rajském dvoře stojí loretánská kaple se…

detail

Zámek Lochovice

Menší renesanční sídlo založené kolem roku 1500 a upravené v baroku. Pozdně renesanční zámek nechal postavit patrně Kryštof Vratislav z Mitrovic v poslední čtvrtině 16. století. Během třicetileté války byl poškozen a poté obnoven. Výrazněji přestavěn byl až po roce 1754, za Netolických z Eisenbergu…

detail

Klášter Zásmuky

K západnímu boku kostela se připojuje jednopatrová konventní budova o třech křídlech, jejíž prostá průčelí jsou členěna pouze obdélnými okny a výrazně profilovanou korunní římsou. Rajský dvůr obíhá v úrovni obou podlaží klenutá křížová chodba, která svým východním ramenem lemuje i objekt…

detail

Vila Bohumila Kafky s ateliérem

Patrová vila na obdélném půdorysu se sedlovou střechou a obytným podkrovím je spojena s přízemním ateliérem (na čtvercovém půdoryse), jehož prosklená zaoblená stěna se obrací na sever a jehož plochá střecha slouží jako terasa prvního patra. Fasáda je hladká z režných cihel, místy dekorovaná…

detail

Hořanovského vila

Vilu ve stylu obloučkového kubismu navrhl v roce 1921 Pavel Janák Rondokubistický rodinný dům v němž se objevují i prvky historizující architektura byl postaven pro Antonína Hořovského, v roce 1940 byl rozšířen Stanislavem Loudou, který na místě staršího objektu vybudoval samostatně stojící domek…

detail

MD Pražská 105; Kostelec nad Černými lesy

V srpnu roku 2019 je objekt zcela prázdný.

detail

Dům Na Trlici

Domu se říkalo Na Trlici.

detail

Františkánský klášter; Jindřichův Hradec

Na severu přiléhá ke kostelu františkánský klášter – čtyřkřídlá jednopatrová budova kolem nádvoří. V přízemí je křížová chodba, původně otevřená do dvora půlkruhovými oblouky, r. 1735 byly zazděny do okna. Umělecky cenný je refektář, sklenutý valeně s lunetami, jejichž hrany jsou zdobeny štukovým…

detail

MD Svatojánská; Jindřichův Hradec

Širší jednopatrový dům s druhým atikovým patrem stojí ve Svatojánské ulici. Dům vznikl patrně spojením dvou domů, dochovány jsou zde prvky z 1. půlky 16. století. Objekt byl zřejmě přestavěn po požáru roku 1801.

detail

Bývalý kostel sv. Alžběty

POPIS Objekt obdélného půdorysu se sedlovou střechou stojí na jižním břehu Malého Vajgaru na křižovatce ulic Vídeňské a Václavské. Patrovou budovu na nároží a průčelích zesilují opěráky s armovanými nárožími. V jižním trojosém průčelí se v přízemí v prostřední ose otevírá lomený portál. Ve…

detail
1 44 87 130 140 141 142 143 144 145 146 173