Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 38 75 112 141 142 143 144 145 146 147 149
Počet objektů v databázi: 4448

Dům Na Trlici

Domu se říkalo Na Trlici.

detail

Františkánský klášter; Jindřichův Hradec

Na severu přiléhá ke kostelu františkánský klášter – čtyřkřídlá jednopatrová budova kolem nádvoří. V přízemí je křížová chodba, původně otevřená do dvora půlkruhovými oblouky, r. 1735 byly zazděny do okna. Umělecky cenný je refektář, sklenutý valeně s lunetami, jejichž hrany jsou zdobeny štukovým…

detail

MD Svatojánská; Jindřichův Hradec

Širší jednopatrový dům s druhým atikovým patrem stojí ve Svatojánské ulici. Dům vznikl patrně spojením dvou domů, dochovány jsou zde prvky z 1. půlky 16. století. Objekt byl zřejmě přestavěn po požáru roku 1801.

detail

Bývalý kostel sv. Alžběty

POPIS Objekt obdélného půdorysu se sedlovou střechou stojí na jižním břehu Malého Vajgaru na křižovatce ulic Vídeňské a Václavské. Patrovou budovu na nároží a průčelích zesilují opěráky s armovanými nárožími. V jižním trojosém průčelí se v přízemí v prostřední ose otevírá lomený portál. Ve…

detail

Hostinec U města Vídně

POPIS Jindřichohradecké železniční nádraží Českomoravské transverzální dráhy tratě Jihlava — Veselí nad Lužnicí bylo vystavěno postupně v letech 1887-1906. V areálu nádraží je situována budova čp. 203, vystavěná roku 1906, která dominuje celému přednádražnímu prostoru. Byla zřízena jako obytná…

detail

Vila Nádražní 306

Budova ve stylu z 19.století.

detail

Zámek Zásmuky

POPIS Areál tvoří západní stranu náměstí. Jižní část uzavírá vlastní zámek s parkem, severní předzámčí s plochou zaniklého hospodářského dvora. Vlastní dvoupatrová čtyřkřídlá budova zámku s věží, obrácená hlavním průčelím k severu, je situována na západní straně jižní části. Po západním boku zámku,…

detail

RD Merklín 101

Cena: 640 000 Kč
údaj k: 8/2019
detail

Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské

Velmi kvalitní klasicizující architektura z období socialistického realismu s použitím stylu art deco, s přesahem k bruselskému stylu. Z dalších prvků výtvarné výzdoby budovy je třeba zmínit abstraktní skleněnou mozaiku, umístěnou v loubí u nároží na křížení Sokolské třídy a Českobratrské ulice. [1…

detail

Frühweinovský dům

Řadový dům protáhlého obdélného půdorysu na rozlehlé, obestavěné parcele nepravidelného tvaru. Jednopatrové uliční průčelí do ulice Na Slupi je zčásti zakryté drobnou přístavbou, probíhá v délce tří okenních os. Okna 2. a 3. osy jsou slepá. Meziokenní plochy člení liseny. Přízemí odděluje kordonová…

detail
1 38 75 112 141 142 143 144 145 146 147 149