Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 37 73 109 141 142 143 144 145
Počet objektů v databázi: 4342

Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské

Velmi kvalitní klasicizující architektura z období socialistického realismu s použitím stylu art deco, s přesahem k bruselskému stylu. Z dalších prvků výtvarné výzdoby budovy je třeba zmínit abstraktní skleněnou mozaiku, umístěnou v loubí u nároží na křížení Sokolské třídy a Českobratrské ulice. [1…

detail

Frühweinovský dům

Řadový dům protáhlého obdélného půdorysu na rozlehlé, obestavěné parcele nepravidelného tvaru. Jednopatrové uliční průčelí do ulice Na Slupi je zčásti zakryté drobnou přístavbou, probíhá v délce tří okenních os. Okna 2. a 3. osy jsou slepá. Meziokenní plochy člení liseny. Přízemí odděluje kordonová…

detail

MD Lidická 57 a 59

Jedná se o opuštěnou banku HVB Bank Czech Republic A.s.

detail

Zitteho vila

Puristická vila od Kotěrova žáka Frölicha zaujímá exponovaný pozemek v samém cípu Střešovic. Jednopatrová vila na nepravidelném terénu vyvažuje nerovnosti na úrovni suterénu, kam jsou umístěny provozní funkce, včetně garáže. Bezprostředně za hlavním vstupem je situováno dvouramenné schodiště, ze…

detail

Roubenka Cukrářská 173

Poloroubený dům s pavlačí a konstrukčními prvky dokládající složitý vývoj objektu od 18. do počátku 20. století. Unikátní příklad původní zástavby města Vrchlabí.

Cena: 1 270 000 Kč
údaj k: 9/2019
detail

Vila Kadeřávkovská 1074

Volně stojící dům dvoutraktové dispozice nad odkrytým suterénem. Je jednopatrový, s dvouosým hlavním průčelím

detail

Vila Na Čihadle čp.917

Volně stojící budova dvoutraktové dispozice je jednopatrová, s tříosou hlavní fasádou.

detail

Fořtovna v lázních Mšené

Nejstarším objektem je bývalá Fořtovna (snad z první poloviny 18. století?) nad rybníkem, na svou zásadní a jistě nákladnou rekonstrukci stále čeká. Problémem jsou nejen velmi vysoké náklady, ale především pozdější využitelnost.

detail

Sokolovna Černošice

Budovu projektovat Jaroslav Frohlich, žák Jana Kotěry. Frohlich sám v Černošicích bydlel ve vile právě od Jana Kotěry. Sám byl dlouhodobým členek a také předsedou. Stavba zaujme střídáním hladkých ploch a ploch kamenného neomítnutého zdiva a také robustní hranolovité pilíře podepírající stříšku.

detail

Křižovnická rezidence Tursko

Areál bývalé křižovnické rezidence je situován SZ od kostela sv. Martina. Na S straně stojí dům čp. 9 (bývalý zájezdní hostinec), na JV straně hospodářská budova s čp. 8, na JZ straně navazující hospodářské křídlo s čp. 70, na V a Z straně ohradní zeď s branou. V SZ rohu areálu stojí novodobá…

detail

Vila Na Beránce

Volně stojící dům trojtraktové dispozice je dvoupatrový. Tříosá hlavní fasáda má uprostřed markýzou krytý domovní vchod v plochém přízemním arkýři.

detail
1 37 73 109 141 142 143 144 145