Databáze nemovitostí

Zobrazit filtr
Vyhledávání
Pokročilé vyhledávání
1 44 87 130 141 142 143 144 145 146 147 173
Počet objektů v databázi: 5167

Hostinec U města Vídně

POPIS Jindřichohradecké železniční nádraží Českomoravské transverzální dráhy tratě Jihlava — Veselí nad Lužnicí bylo vystavěno postupně v letech 1887-1906. V areálu nádraží je situována budova čp. 203, vystavěná roku 1906, která dominuje celému přednádražnímu prostoru. Byla zřízena jako obytná…

detail

Vila Nádražní 306

Budova ve stylu z 19.století.

detail

Zámek Zásmuky

POPIS Areál tvoří západní stranu náměstí. Jižní část uzavírá vlastní zámek s parkem, severní předzámčí s plochou zaniklého hospodářského dvora. Vlastní dvoupatrová čtyřkřídlá budova zámku s věží, obrácená hlavním průčelím k severu, je situována na západní straně jižní části. Po západním boku zámku,…

detail

RD Merklín 101

Cena: 640 000 Kč
údaj k: 8/2019
detail

Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské

Velmi kvalitní klasicizující architektura z období socialistického realismu s použitím stylu art deco, s přesahem k bruselskému stylu. Z dalších prvků výtvarné výzdoby budovy je třeba zmínit abstraktní skleněnou mozaiku, umístěnou v loubí u nároží na křížení Sokolské třídy a Českobratrské ulice. [1…

detail

Frühweinovský dům

Řadový dům protáhlého obdélného půdorysu na rozlehlé, obestavěné parcele nepravidelného tvaru. Jednopatrové uliční průčelí do ulice Na Slupi je zčásti zakryté drobnou přístavbou, probíhá v délce tří okenních os. Okna 2. a 3. osy jsou slepá. Meziokenní plochy člení liseny. Přízemí odděluje kordonová…

detail

MD Lidická 57 a 59

Jedná se o opuštěnou banku HVB Bank Czech Republic A.s.

detail

Zitteho vila

Puristická vila od Kotěrova žáka Frölicha zaujímá exponovaný pozemek v samém cípu Střešovic. Jednopatrová vila na nepravidelném terénu vyvažuje nerovnosti na úrovni suterénu, kam jsou umístěny provozní funkce, včetně garáže. Bezprostředně za hlavním vstupem je situováno dvouramenné schodiště, ze…

detail

Roubenka Cukrářská 173

Poloroubený dům s pavlačí a konstrukčními prvky dokládající složitý vývoj objektu od 18. do počátku 20. století. Unikátní příklad původní zástavby města Vrchlabí.

Cena: 1 270 000 Kč
údaj k: 9/2019
detail

Vila Kadeřávkovská 1074

Volně stojící dům dvoutraktové dispozice nad odkrytým suterénem. Je jednopatrový, s dvouosým hlavním průčelím

detail
1 44 87 130 141 142 143 144 145 146 147 173